Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdirektör Arve föreslår att spårvagnar ska bli framtidens trafiklösning i Åbo

Spårvagn på Salutorget i Åbo.
Spårvagn på Salutorget i Åbo. Bild: Yle/Peter Karlberg spårvagn,Transtech Oy,Transtech Artic,Salutorget (Åbo)

Åbos stadsdirektör Minna Arve föreslår att spårvagnar ska bli framtidens trafiklösning i Åbo.

Det som föreslås är två linjer från centrum, en till stadsdelen Kråkkärret och en till Reso.

– Spårvagnar är framtiden. I Finland har alla större och växande städer, exempelvis Tammerfors och Helsingfors, redan satsat på spårvagnar, säger Arve.

Stadsdirektörens förslag diskuteras i stadsstyrelsen på måndag och fortsätter sedan till stadsfullmäktige. Om stadsfullmäktige godkänner planerna ska planeringsfasen inledas direkt.

Minna Arve
Åbos stadsdirektör Minna Arve. Minna Arve Bild: Yle / Kalle Mäkelä minna arve

Byggandet av spårvägen beräknas kräva infrastrukturinvesteringar på max 330 miljoner euro, varav statens andel skulle vara runt 30 procent.

Det andra alternativet som har diskuterats, superbussar, beräknas vara billigare än en satsning på spårvagnar.

På lång sikt tror staden med stadsdirektör Arve i spetsen ändå att spårvagnar är ett mer fördelaktigt alternativ även ekonomiskt.

Kollektivtrafikanvändningen växer i Åbo

Invånarantalet tillika användare av kollektivtrafiken i Åbo har vuxit kraftigt under 2010-talet.

Staden tror att det totala antalet kollektivtrafikresor kommer att öka med 30 procent innan år 2050.

tänkbar framtida spårvagn i Åbo
tänkbar framtida spårvagn i Åbo Bild: Åbo stad spårvagn,åbo

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland