Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Fokus för Svenska Yles nyhet var kyrkans förmåga att hantera konflikter på arbetsplatsen

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,Insändare,yle svarar

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret publicerades i Vasabladet den 7.2.2019.

Ingmar Weckström kommenterar i en insändare i Vasabladet 1.2.2019 Svenska Yles nyhet om en långvarig arbetsplatskonflikt inom Solf församling och Korsholms kyrkliga samfällighet. Weckströms insändare innehåller flera felaktiga påståenden om Svenska Yles journalistik.

Fokus för Svenska Yles nyhet var kyrkans förmåga att hantera konflikter på arbetsplatsen. Bakom artikeln och radioinslaget låg intervjuer med ett tiotal personer och en omfattande granskning av dokument från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt Borgå domkapitel.

Biskop Björn Vikström medgav i intervjun att domkapitlet inte klarat av att lösa problemen i arbetsgemenskapen kring Solf församling. Han konstaterade att kyrkan är särskilt utsatt för personkonflikter och att man jobbar med att utveckla metoderna för konflikthantering.’

I rapporteringen ingick även artiklar om hur arbetsledning och förmanskap behandlas inom prästutbildningen samt hur Regionförvaltningsverket granskar arbetsplatser inom den offentliga sektorn på ett mer allmänt plan.

Båda parterna i konflikten - medarbetare och arbetsgivare - fick ge sin syn på det som skett. Biskop Björn Vikström, kyrkoherde Ann-Mari Audas-Willman, arbetarskyddsfullmäktige Tommy Svevar och vice arbetarskyddsfullmäktige Fredrik Bengts intervjuades med namn.

Fyra källor uppträdde anonymt eftersom de ansågs vara utsatta på sina nuvarande arbetsplatser Artikeln innehåller en grundlig redogörelse för den journalistiska arbetsprocessen och beslutet att låta vissa källor vara anonyma.

Ulrica Lövdahl
Chef, Yle Österbotten

Läs också

Bolaget

  • Hannu Lintu lämnar Radions symfoniorkester 2021

    Hannu Lintus och RSO:s samarbete har varit framgångsrikt.

    Radions symfoniorkesters chefsdirigent Hannu Lintu lämnar sin post i ledningen för RSO i slutet av sitt nuvarande mandat våren 2021. Lintu tillträdde som chef hösten 2013 efter att dessförinnan ha varit orkesterns förste gästdirigent i ett år.

  • Marit Lindqvist tilldelas Mikael Lybeck-priset 2019

    Engagemang, kompetens och omsorg om litteraturen belönas.

    Svenska Yles kulturredaktör Marit Lindqvist belönas för sin ambitiösa bevakning och sin stora kompetens inom litteraturområdet. “En länk till såväl det finländska som det nordiska” lyder motiveringen.