Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Förändringar på gott och ont

Björn Almark.
Björn Almark. Björn Almark. Bild: FSI / Jeanette Harf Finlands Svenska Idrott,björn almark

I och med mitt engagemang som arbetsskyddsfullmäktig hos Finlands Svenska Idrott blir det läst en hel del om välbefinnande i arbetet. Följaktligen läste jag här om dagen en intervju med Anna K. Forsman, docent och lektor i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på Åbo Akademi.

Fokus i intervjun låg på pensionärernas välmående och hon påpekade att det mycket talas om kost och motion när det handlar om att förbättra hälsan. Men att det i sammanhanget sällan talas om det psykiska välmåendet.

Vi har på vår arbetsplats upplevt ett år av stora förändringar i och med flytten till Sportens hus. För många innebar flytten stora förändringar i tidigare invanda rutiner.

Vi har fått vänja oss vid att jobba i ett öppet kontorslandskap och att samsas om gemensamma utrymmen med kolleger i de över femtio nationella grenförbunden som också är inhysta i Sportens hus.

Den snabba digitala utvecklingen

En annan förändring som också påverkar alla är den snabba digitala utvecklingen och de oanade möjligheterna arbetandet i cyberrymden, de digitala molnen ger oss.

Samtidigt som de sociala medierna gör det lättare att umgås på distans skapar de också nya utmaningar.

Distansarbetet har ökat explosionsartat liksom skärmtiden vid datorn och mobilen.

Fördelarna är enorma men det digitala samhället har också genomgått ojämförligt stora förändringar och skapat ett utanförskap som bara växer för den som inte hänger med.

Humor är ett effektivt vapen

Själv tror jag mycket på tesen att humor är ett effektivt vapen mot stress och psykisk belastning. Jag tror också på att arbetsgemenskapen berikas av den mångfaldskompetens vi utgör i och med de stora åldersskillnaderna inom kollegiet.

De yngsta av oss är lite på tjugo och de äldsta av oss har redan hunnit fylla sextio. Mångfaldskompetensen behövs för att klara framtiden. Vi har alltså mycket att lära av andra.

Vi behöver ett samhällsklimat som tar till vara det flöde av viktig kunskap som uppstår när olika generationer möts. Inför stundande riksdagsval får man hoppas att vi får en riksdag som i beslutande om landets lagar månar om att göra vårt land mera jämställt och skapa möjligheter för allas delaktighet.

Björn Almark, arbetskydsfullmäktig
Finlands Svenska Idrott

Läs också

Nyligen publicerat - Sport