Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Spotlight fokuserade på medieutvecklingens följder

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,insändare,yle svarar

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret publicerades i Österbottens Tidning den 8.2.2019.

Chefredaktör Kenneth Myntti ifrågasätter i sin ledare i Österbottens Tidning den 6 februari, syftet med tv-programmet Spotlight ”Svenskfinland i medieskugga?” som sändes i Yle Fem den 5 februari och som finns på Yle Arenan.

Frågan för Spotlight var: Vad får den förändrade mediesituationen i Svenskfinland för följder? Utgångspunkterna var tidningarnas prenumerationstapp, sammanslagningar av tidningar, färre utgivningsdagar för papperstidningar och nya medievanor (där ett ökat intresse för sociala medier ingår). Att detta får konsekvenser för tidningshus och finlandssvenskar kan vi säkert alla vara överens om.

Vi kan förmodligen också vara överens om att bevakningen av Svenskfinland blir annorlunda med mindre resurser. Att det därmed skulle råda medieskugga i Karleby eller någon annanstans har inte påståtts, utan frågan var om det finns en risk för en medieskugga. Med medieskugga avses områden som blir utan mediebevakning och utan samhällsinformation. Bland andra har Lars Nord och Gunnar Nygren undersökt tidningarnas bevakning av Storstockholm (2002) och funnit att stora grupper faller utanför mediernas bevakning.

Enligt Myntti var det fel av mig att inte personligen besöka Jakobstad. I stället bad jag min kollega på Spotlight, Kjell Lindroos, intervjua Kenneth Myntti. Upplägget är jämförbart med att ÖT har reportrar stationerade i Karleby.

I den intervju som också sändes i programmet fick Myntti berätta hur det går för ÖT just nu. Han svarade ”Det går ganska bra för tillfället”. Kenneth Myntti gavs också möjlighet att berätta hur ÖT har satsat på Karleby. Inget av detta har undanhållits – tvärtom fick Myntti ta del av manuset innan programmet gick ut. Han valde då att inte kommentera.

Mynttis rubrik för sin ledare, ”Medieskuggan” är en tillväxtpotential, är ju kärnan i allt detta. Våra finlandssvenska tidningar behövs mer än någonsin, därför måste vi också kunna belysa problemen och därmed värna om finlandssvenska medier så att någon medieskugga inte uppstår.

Axel Rappe
reporter
Svenska Yle/Spotlight