Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Grunden för privatföretagens vinstbringande äldreomsorg lades redan 2007 då filippinska sjukskötare rekryterades

Filippinska sjukskötare utexamineras i Pasay city söder om Manila den 20 september 2010.
Filippinska sjukskötare utexamineras i Pasay city söder om Manila den 20 september 2010. Filippinska sjukskötare utexamineras i Pasay city söder om Manila den 20 september 2010. Bild: EPA/DENNIS M. SABANGAN Filippinerna,sjukskötare

Grunden för vård- och boendeföretaget Esperis verksamhetsmodell lades redan för över tio år sedan, säger forskaren Tricia Cleland Silva vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Hon utredde för sin doktorsavhandling Esperis rekrytering från Filippinerna under en tid som hon anser vara avgörande för den utveckling som nu återspeglas i rubrikerna om vårdanläggningars problem.

Händelserna utspelade sig i slutet av 2007 och under 2008. Befolkningen i Finland, Europa och hela den västra hemisfären åldrades och behovet av vårdtjänster ökade.

Det rådde brist på vårdare runtom i världen.

Filippinska skötare anställdes då 38 000 finländska sjukskötare hade beslutat att lämna branschen

- I Finland hade 38 000 sjukskötare beslutat lämna branschen. De var missnöjda med sina löner, skiftarbetet och med arbetsledningen, säger Cleland Silva om bakgrunden till hennes forskning.

I slutet av 2007 började Esperi samarbeta med rekryteringsföretaget Opteam. Deras lösning på arbetskraftsbristen var att rekrytera sjukskötare från Filippinerna.

I Finland sysselsattes regeringen och kommunerna av arbetskraftsbristen och de funderade på vilka grunder man skulle möjliggöra rekrytering från utlandet och hur verksamheten skulle övervakas.

Här såg privatföretagen sin chans

- Företagen såg en chans i det här. De sade sig kunna lösa den offentliga sektorns problem. I bakgrunden fanns ändå privatföretagets verksamhetsmodell - det vill säga strävan efter vinst, säger Cleland Silva.

Hon säger att företagen såg en affärsmöjlighet och strävade efter att använda sig av den.

På basis av hennes forskningsresultat var grundtanken att skära ned kostnaderna så mycket som möjligt utan att bry sig om andra saker.

HR-konsulten Päivi Mäenpää vid Optems internationella rekrytering säger sig vara överraskad av uppfattningen om att rekryteringarna skulle ha skötts på ett sätt som inte var helt och hållet etiskt.

Mäenpää säger att det inte är billigt att rekrytera från utlandet och att det inte i något skede var fråga om besparingar utan att man ville reagera på arbetskraftsbristen i Finland.

Företagen blev portvakter

Cleland Silva härstammar från Ottawa i Kanada. Hon kom till Helsingfors universitet 2006 för att få en magisterexamen i hälsovårdsförvaltning, och blev intresserad av rekryteringsfrågor som då höll på att bli globalt viktiga.

Då hon två år senare började på sin doktorsavhandling på Hanken var rekryteringen av de filippinska sjukskötarna på gång. Hon säger att ämnet för avhandlingen kändes givet.

Forskningen visade att de privata företagen inom rekryteringen blev även den offentliga sektorns portvakter. De fattade beslut om innehållet i och ledningen av vårdarbetet.

- Man följde EU:s arbetslagstiftning och företagen var i kontakt med vårdarnas fackförbund, tillägger Cleland Silva.

Outnyttjade kunskaper

De vårdare som valdes ut i Filippinerna förutsattes ha sjukskötarexamen och arbetserfarenhet. De utlovades jobb, men det var inte nödvändigtvis klart för dem att arbetet på ett vårdhem inte motsvarade deras utbildning, säger Cleland Silva.

Deras examen gjorde dem inte heller behöriga för jobb som primärskötare. Omsorgsbiträde kunde man vid den här tiden bli utan någon examen. En del av de rekryterade började arbeta som omsorgsbiträde och en del inledde läroavtalsutbildning för att bli primärskötare.

I Filippinerna finns det bara sjukskötarexamen - och ingen särskild primärskötarexamen.

- De flesta hade erfarenhet av specialsjukvård då de kom till Finland och de uttryckte sin besvikelse över att de inte fick utnyttja sina kunskaper, säger Cleland Silva på basis av de intervjuer hon gjort.

Olika åsikter

Mäenpää säger för sin del att de som kom till Finland visste vilket slags jobb det handlade om. Man berättade nog om det för dem, säger hon.

Att åsikterna går isär i den här frågan kan förklaras av en annan studie om filippinska sjukskötare. Yle rapporterade om studien så här:

"Sjukskötarna informeras vid en utbildning i hemlandet om arbetet som omsorgsbiträde på ett vårdhem. Men det är en annan fråga om de verkligen kan förstå att det bara handlar om omsorg. Speciellt med tanke på att det i Filippinerna inte finns några vårdplatser för åldringar, konstaterar forskaren Päivi Vartiainen."

Alla sjukskötare som intervjuades för den här undersökningen vid Tammerfors universitet sade att de siktar på att komplettera sin utbildning så att de skulle kunna arbeta som sjukskötare i Finland. De verkade inte veta att ett uppehållstillstånd inte nödvändigtvis gör det möjligt att övergå från att arbeta till att studera på heltid, uppgav forskarna.

Var är de nu?

De ouppfyllda förväntningarna vände sig mot dem själva, säger Cleland Silva.

Enligt henne åkte många av sjukskötarna vidare till andra länder, bland dem Storbritannien och USA - efter att ha varit i Finland den tid de förbundit sig till.

- Grundtanken med rekryteringen var att skaffa arbetstagare så billigt som möjligt och att organisera arbetet enligt samma princip. Det var ohållbart. Inte en enda sjukskötare arbetar länge under sådana förhållanden, säger Cleland Silva.

Päivi Mäenpää har en annan uppfattning om hur de rekryterade trivdes. Hon säger att de flesta har stannat kvar i Finland.

- Att utbilda sig vidare från primärskötare till sjukskötare har berott på viljan hos varje individ och många av dem har lyckats, säger Mäenpää.

Hur många rekryterades då till Finland under de första åren?

Enligt Mäenpää har Opteam rekryterat sammanlagt cirka 50 filippinska sjukskötare till Esperi, de senaste år 2015. Samtidigt har Opteam rekryterat även för den offentliga sektorn.

Cleland Silva säger att antalet rekryterade av Opteam blev oklart i studien på grund av att det var en affärshemlighet.

Finns en klar rutt för läkare, inte för sjukskötare

Opteam har inte längre på några år rekryterat sjukskötare från Thailand, säger Päivi Mäenpää. Den modell som skapades med tanke på arbetskraftsbristen har kommit av sig och det finns flera orsaker till det, bland annat de långa handläggningstiderna för tillstånd.

Till skillnad från läkare finns det inte heller något sätt för utländska sjukskötare att komplettera sin examen så att de kunde bli legitimerade i Finland.

Mäenpää grämer sig över att den pilotmodell som fick sin början under förra årtiondet dukade under på grund av recessionen.

Forskaren Tricia Cleland Silva
Forskaren Tricia Cleland Silva Forskaren Tricia Cleland Silva Bild: Paulo de Tarso Fonseca Silva forskare,Tricia Cleland Silva

Tricia Cleland Silvas doktorsavhandling Transnational Management and Globalised Workers: Nurses beyond Human Resources har nyligen publicerats som bok.

Hon intervjuade för sin forskning företrädare för både Esperi och Opteam samt företrädare för Amiedu som stod för undervisningen i finska.

Hon intervjuade också andra filippinska sjukskötare som arbetade i Finland. Även företrädare för Inrikesministeriet, Arbetsministeriet, Helsingfors stad, fackförbunden Tehy och Super och vårdbranschens tillsynsmyndighet Valvira intervjuades.

Vi har bett om en kommentar till artikeln också av Esperi. Personaldirektör Maria Pajamo har svarat så här: Jag vill inte gå igenom gamla verksamhetsmodeller eftersom det är klart att det har gjorts fel, men nu blir det en förändring.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Anniina Wallius.