Hoppa till huvudinnehåll

Den positiva bilden av närvårdare och den fungerande vardagen måste lyftas fram: “Det negativa är inte det normala”

Vårdare och klient.
"Vårdyrket är nära hjärtat". Vårdare och klient. Bild: Mittermueller Bildbetrieb hälsovård,glad åldring

I social- och hälsovårdsbranschen är bristen på arbetskraft stor och speciellt bland närvårdare.

Genom ett samarbetsmöte mellan utbildare och arbetsgivare vid yrkesskolan Axxell i Pargas i fredags kom man fram till flera förslag för att minska bristen på närvårdare (Se faktaruta längst ner).

- Som utbildare och arbetsgivare är vi beroende av varandra, så det här är en bra grej som vi inte gjort tidigare, säger Anders Levin, läroavtalsplanerare vid Axxell i Pargas.

anders levin
Anders Levin sysslar själv mycket med läroavtal och säger att det vid Axxell är just inom närvårdaryrket som det finns flest läroavtal, alltså att man kan kombinera studier och arbete och få en lön. anders levin Bild: Yle/Jasmine Nedergård Axxell,anders levin

"Uppskattning av närvårdaryrket behövs"

På plats på samarbetsmötet fanns både närvårdarutbildare och arbetsgivare från olika vårdenheter.

De var överens om att det måste skapas en uppskattning för arbetet som närvårdare och förbättra bilden av yrket.

- Vi har som teoriskola ett ansvar att ha en tillräckligt bra utbildning. Men vi måste också se på det här som en helhet, säger Levin.

Det här är ett fint yrke där du har möjlighet att möta människor och verkligen känna att du gör en skillnad― Kira Exell-Paakki, chef för boende och socialservice vid Folkhälsan

"Vårdyrket är nära hjärtat"

För att inspirera till diskussion fanns också Marika Holmberg, rekryteringsexpert vid Esbo stads personaltjänst, på plats.

Hon vill lyfta fram hur viktigt närvårdaryrket är.

- Vi måste få människor att förstå att det här är en jätteviktig utbildning och ett jätteviktigt yrke, som vi alla kommer att vara i kontakt med under vårt liv.

marika holmberg
Marika Holmberg säger att man måste fokusera både på de unga som inte utbildat sig till något ännu, och de vuxna, som är intresserade av yrket. marika holmberg Bild: Yle/Jasmine Nedergård Esbo,marika holmberg

Holmberg vill att alla ska fundera vad de själva kunde göra och vad man som grupp kunde göra för att öka intresset och förståelsen för närvårdaryrket.

- Närvårdaryrket kan i många fall vara ett yrke som man tänker att “okej, jag hittar inte på något annat och som närvårdare får man alltid jobb”. Men det är ju ett jobb där man fokuserar på människorna. Vårdyrket är nära hjärtat.

Vilka är problemen?

Det finns två stora problem, säger Holmberg.

Å ena sidan är det brist på sökande till närvårdaryrket, och å andra sidan finns det många som saknar behörighet, som inte studerat yrket eller gjort färdigt sina studier.

- Inom kommunalt arbete kan man ju inte få ett fast jobb om man saknar det viktiga pappret. Därför skulle det vara viktigt att alla som har vårdyrket nära sitt hjärta skulle vara behöriga.

Lyfta fram det goda

Arbetsgivarsidan representerades av bland annat Gunilla Fröberg, enhetsansvarig för äldreomsorgen i Åboland och Kira Exell-Paakki, chef för boende och socialservice vid Folkhälsan.

Fröberg betonar att man måste göra arbetet mera attraktivt och lyfta fram det goda i den vård som redan ges.

Kira Exell-Paakki håller med.

- Vi måste berätta om det positiva, hur fint yrke det är där du har möjlighet att möta människor och verkligen känna att du gör en skillnad. Det har en stor betydelse för att du ska komma på jobb.

Och det verkar finnas ljus i tunneln om man får tro Fröberg och Exell-Paakki. Flexiblare arbetsliv och en aktiv vilja att öka den positiva bilden av yrket hjälper.

gunilla fröberg och kira exell-paakki står med färgglada gardiner i bakgrunden
Gunilla Fröberg och Kira Exell-Paakki säger att yngre anställda vid Folkhälsan säkert kunde samarbeta med unga för att sprida intresset för närvårdaryrket. Kanske bloggar och vloggar kunde hjälpa? gunilla fröberg och kira exell-paakki står med färgglada gardiner i bakgrunden Bild: Yle/Jasmine Nedergård Samfundet Folkhälsan,kira exell-paakki

Vardagen som närvårdare måste lyftas fram

Från närvårdarutbildningssidan deltog Carina Tamminen och Regina Koskinen, närvårdarutbildare vid Axxell i Pargas.

Koskinen tycker det viktigaste är att lyfta fram det positiva, och att göra närvårdaren till ambassadör för sitt eget jobb.

- Den fungerande vardagen måste få mer plats. Det negativa är inte det normala, som kanske ofta syns i media.

Vad kan då närvårdarutbildarna konkret göra?

Tamminen säger att marknadsföringen skulle kunna vara bättre.

- Det vi inte har varit så bra på är att åka till grundskolor, kanske även gymnasier, för att marknadsföra och berätta om det här yrket.

regina koskinen och carina tamminen tittar in i kameran
Regina Koskinen och Carina Tamminen är inspirerade efter en dag med samtal och samarbete mellan arbetsgivare och utbildare. Nu är det dags att börja agera! regina koskinen och carina tamminen tittar in i kameran Bild: Yle/Jasmine Nedergård närvårdare,lärare,Axxell,Regina Koskinen,Carina Tamminen

Lösningar och förslag för att göra närvårdaryrket mera attraktivt

  • Satsa på introduktionen och ett vänligt bemötande då en ny närvårdare börjar på en arbetsplats.
  • Låt de nya närvårdarna få en mentor i arbetet.
  • Inför en vikariepool bland närvårdarna.
  • Gör studiebesök till skolor där närvårdarna berättar om sitt jobb.
  • Skapa intressanta filmer på olika hemsidor och bra information på arbetsplatserna.
  • Locka unga genom sociala medier och med hjälp av till exempel bloggare och vloggare.
  • Satsa på den positiva bilden av närvårdaryrket. Lyft fram det vardagliga arbetet och låt närvårdaren vara ambassadören för yrket.

Läs också