Hoppa till huvudinnehåll

Efterfrågan på biodiesel ökar trots att man vill förbjuda dieselbilar på flera håll

En tankningspistol i en bil. På tankluckan står det tydligt Diesel.
En tankningspistol i en bil. På tankluckan står det tydligt Diesel. Dieselbilar,dieselbränslen,tankning (bränsle),diesel

Efterfrågan på biobränslen i trafiken ökar, men samtidigt fasas tillverkningen av de bilarna som lättast kan använda biobränslen ut.

Biobränslen kommer inte att försvinna på många år på grund av att de kommer att behövas inom tung trafik och till havs, tror expert på hållbar utveckling.

Neste Oils handel med biobränslen gav i fjol ett oväntat gott resultat. Det jämförbara resultatet steg från 561 miljoner euro till 983 miljoner euro.

Det var försäljningen av biobränsle och andra förnybara produkter som ökade mer än väntat.

I Finland förklaras den stigande efterfrågan på biobränslen med att alla bränsleförsäljare har en skyldighet stiftad i lag att sälja minst 18 procent förnybara bränslen i år.

Andelen har stadigt vuxit under de senaste åren och redan nästa år har bränsleförsäljarna en skyldighet att se till att 20 procent av de sålda bränslen är förnybara.

I praktiken sker detta genom att man antingen säljer förnybar diesel, eller "andra generationens biodiesel" eller en blandning av fossil diesel och förnybar diesel.

Den praktiska lösningen ser ut såhär på grund av att det finns rätt få bilar som går på förnybara bränslen som biogas och etanol.

Taneli Varis.
Taneli Varis är sakkunnig på hållbar trafik. Taneli Varis. Bild: Yle/ Axel Nurmio Motiva,Taneli Varis

– Det finns inte några enkla lösningar för användning av mera biogas eller etanol, och därför är det i praktiken så att man fyller försäljningskvoterna med biodiesel i dag, säger Taneli Varis som är sakkunnig inom hållbar trafik på Motiva, statens bolag för hållbar utveckling.

Däremot kan en vanlig dieselbil förbränna förnybar diesel, och på grund av att bilbeståndets medelålder är hög i Finland är det ett av de lättare sätten på kort sikt att minska på utsläppen i trafiken.

Trafikens utsläpp står för ungefär en femtedel av alla utsläpp i Finland och trafikutsläpp går inte att kompensera med utsläppshandel inom EU.

Därför tvingas trafiksektorn också att hitta nya lösningar för att minska på utsläppen.

Försäljning av förnybar diesel ökar samtidigt som allt färre vill tillverka dieselbilar

Under de senaste åren har dieselbilarna varit i hetluften på grund av att de har högre utsläpp än bensinbilar. Flera städer har förbjudit dieselbilar på grund av partikelutsläppen som försämrar luftkvaliteten.

Många länder har också fört fram visioner om att förbjuda försäljningen av diesel- och bensinbilar och senare också försäljningen av bränslet.

Till exempel Storbritannien förbjuder försäljning av bensin- och dieselbilar 2040. I Sverige är man mer ambitiös och man slutar sälja bensin- och dieselbilar redan 2030.

Sverige kommer också att driva frågan i EU så att ett liknade förbud skulle kunna gälla i hela unionen.

Också biltillverkarna är aktiva i frågan eftersom flera tillverkare har valt att slopa utvecklingen av nya dieselbilar. Till exempel Toyota och Nissan kommer att överge dieseln. Dessa två märken har hört till de mest sålda i Finland under de senaste åren.

Volvo är den första traditionella biltillverkaren som överger förbränningsmotorn som enda drivkälla från och med i år, och kommer inte heller att utveckla nya dieselmotorer.

Däremot har de dieselbilar som köps i dag en lång livslängd. I Finland är medelåldern på bilar 12 år och de skrotas i medeltal först efter drygt 20 år.

Det skulle betyda att en bil som köps i dag skulle skrotas i medeltal först närmare 2040.

Tankning av biogas i Sverige.
Få bilar i Finland kan använda biogas i dagens läge. Tankning av biogas i Sverige. Bild: Yle / Ingemo Lindroos fossilfritt

Taneli Varis anser också att det därför behövs hållbara bränslen också i framtiden.

– Vi behöver hållbara bränslen under det kommande årtiondet för att kunna minska på utsläppen, säger Varis.

På lång sikt finns det planer på en övergång till bland annat elbilar. Enligt Varis har biobränslen ändå en framtid i och med att det i dag finns så få elbilar i Finland.

Det finns inte heller tillräckligt goda tekniska lösningar för den tunga trafiken.

– Min bedömning är att vi kommer att använda biobränslen en lång tid. Det finns ännu så få elbilar inom persontrafiken för att inte tala om den tunga trafiken. Inom den tunga trafiken kommer det att finnas ett behov av förnybar diesel och andra biobränslen under en längre tid, säger Varis.