Hoppa till huvudinnehåll

Frivilliga brandkårister är räddarna i nöden - på många orter har räddningsverket ingen chans att hinna först på plats

Satu Wikström och Tom Lundström
Satu Wikström och Tom Lundström har redan i över tjugo år jobbat frivilligt för FBK i Svartå. Och de trivs med det fortfarande. Satu Wikström och Tom Lundström Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,tom lundström

FBK har den styrkan att de har lokalkännedom, dom känner till lokala omständigheter, de får folk i gång och är mycket flexibla. Det säger brandinspektör Jari Sopen-Luoma.

Brandinspektör Jari Sopen-Luoma
Brandinspektör Jari Sopen-Luoma vet att de frivilliga brandkåristerna är guld värda. Brandinspektör Jari Sopen-Luoma Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,västra nylands räddningsverk

Räddningsverket har avtal med de frivilliga brandkårerna där förutsättningar och regler framgår. På vissa orter, som Ingå och Svartå, har FBK en inställningstid på åtta minuter efter att larmet gått.

Andra kårer kan ha längre inställningstid.

På Västra Nylands räddningsverks område finns omkring 40 avtalskårer. Bara inom Hangö, Raseborg och Ingå finns det 17 frivilliga brandkårer.

En av dem är Svartå FBK som i medeltal har omkring femtio utryckningar per år.

Började med bakning

Till de aktiva hör Satu Wikström som redan varit med i verksamheten långt över tjugo år.

- Jag ångrar inte en enda dag, säger hon glatt

Satu Wikström började med att baka kakor för basarer och juniorverksamhet men har nu varit med så länge att hon också gått släckningskurs och vid behov tillkallas hon till olyckor eller tillbud.

Satu Wikström från Svartå FBK
Satu Wikström är aktiv i Svartå FBK. Satu Wikström från Svartå FBK Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,satu wikström

Senast var hon med och dirigerade trafiken när en långtradare välte på riksväg 25 i slutet av januari.

- Folk känner sig trygga när det finns FBK på orten. Det gör jag ju själv också, säger Wikström.

Framtiden hos de unga

Satu Wikström säger att uppslutningen kring FBK skulle fortsätta att vara aktiv också i framtiden. Just nu ser det bra ut eftersom juniorverksamheten är livlig men det finns alltid ett behov av fler medlemmar.

- Det här är ju en jättebra hobby för barn också. Man lär sig brandsläckning och samarbete och till skillnad från många andra fritidssysselsättningar är ju FBK gratis.

Dessutom är kåren tvåspråkig och var och en talar det språk de själva önskar och det går utmärkt, försäkrar Wikström.

- Det tycks finnas en osynlig tröskel att komma hit så vi har börjat gå ut till folket i stället, säger Wikström och nämner t ex Svartådagen som ett bra evenemang att vara med på för att synliggöra kåren och dess verksamhet.

Alla jobbar gratis

Räddningsverket förser kårerna med behövlig utrustning och betalar ett arvode för utryckningar till kårerna. De enskilda FBK:arna får ingen personlig ersättning för jobbet.

- Det fungerar jättebra, säger kårchef Tom Lundström.

Räddningsverket betalar hyran för brandstationen och fordon och utrustning

FBK fungerar som ett stöd och komplement till de ordinarie brandkårerna.

- En utmaning är att många människor i dag arbetar på annan ort. Då går det inte att delta i utryckningar dagtid― Tom Lundström

Han är tacksam över alla frivilliga som ställer upp år efter år och tror att orsaken till det kan vara den goda stämningen.

- Många av oss umgås ju privat också, säger han, men betonar också att FBK gärna tar emot nya medlemmar.

På land och till havs i Ingå

Medlemsrekrytering är också ständigt aktuellt på FBK i Ingå där Niclas Kauppala är kårchef.

I Ingå finns ingen ordinarie brandkår utan FBK är den enhet som först tillkallas, i regel tillsammans med en ordinarie från annan ort, t ex Karis eller Kyrkslätt.

- Vi har en aktiv juniorverksamhet och därifrån kommer det ju alltid någon som går vidare till alarmavdelningen. Ibland kommer det också äldre personer som vill vara med, säger Kauppala.

För att vara med i alarmavdelningen måste man ha fyllt 18 år och ha gått en släckningsmannakurs. Efter det kan man också vidareutbilda sig till exempelvis rökdykare.

För att upprätthålla kunskaperna hålls det övningar nästan varje vecka.

Ingå FBK har omkring hundra utryckningar per år, både på landbacken och till havs.

Kårchef Niclas Kauppala vid Ingå FBK
Niclas Kauppala är kårchef vid Ingå FBK. Kårchef Niclas Kauppala vid Ingå FBK Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,ingå fbk

- Det är mångsidigt och man får syssla med allt möjligt. Och förstås hjälpa när det behövs, motiverar Niclas Kauppala, sitt val att lägga ner åtskilliga gratistimmar på räddningsverksamheten.

För honom som företagare går det dessutom bra att kombinera och han kan ofta komma loss på kort varsel.

Ingå FBK har en starttid på åtta minuter och då ska ett manskap på fem personer vara redo att åka i väg från brandstationen.

- Det finns förstås alltid en risk att vi inte klarar det men hittills har det vanligen gått bra. Vid larm skickas oftast också en ordinarie enhet till platsen.

Ingå brandstation
Ingå brandstation i vinterskrud. Ingå brandstation Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,ingå brandstation

Under sina år i FBK har också Kauppala varit med om en och annan obehaglig situation men han säger att det oftast ordnar sig om man får prata om det med de andra kårmedlemmarna efteråt.

Vid behov går det att prata också med utomstående hjälp.

- Det viktigaste är bara att hålla sig lugn, försäkrar Kauppala.

112 skrivet på en brandbilsdörr.
På måndag 11.2 är det 112-dag. 112 skrivet på en brandbilsdörr. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,räddningsverk,112,västra nylands räddningsverk


I dag på 112-dagen ordnas program och öppet hus på många brandstationer.
Västra Nylands Räddningsverk informerar om programmet här.