Hoppa till huvudinnehåll

Omfattande enkät: Många högutbildade har upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen

En vänlig klapp på axeln - eller intrång i den privata sfären? Människor har olika inställning till vad som är trevligt eller obehagligt. Bild: Yle/Tv-uutiset/Juha-Pekka Inkinen
En vänlig klapp på axeln - eller intrång i den privata sfären? Människor har olika inställning till vad som är trevligt eller obehagligt. Bild: Yle/Tv-uutiset/Juha-Pekka Inkinen Bild: Yle/Tv-uutiset/Juha-Pekka Inkinen sexuella trakasserier

Över var tionde högtutbildade person i Finland har upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen, framgår i en enkät gjord av den fackliga centralorganisationen Akava.

Av kvinnorna har 18 procent upplevt trakasserier och av männen sju procent. Av dem har bara hälften vågat ta åtgärder till trakasserierna.

Dessutom upplevde nästan var fjärde som svarade på enkäten att de inte vet vem de skulle vända sig till om man upplever sexuella trakasserier.

Av studerande hade uppemot 21 procent upplevt sexuella trakasserier.

Det var vanligare för yngre personer att utsättas för sexuella trakasserier jämfört med äldre.

Som sexuella trakasserier räknades både verbala och fysiska trakasserier. I enkäten deltog tio av Akavas medlemsförbund.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes