Hoppa till huvudinnehåll

Markägaren vill ha större byggrätt på Tokmannitomterna i Malmkulla i Karis

En landsvägskorsning.
Tokmanni i Karis finns vid den här korsningen. En landsvägskorsning. Bild: Yle/Petra Thilman Riksväg 25,Karis,Raseborg,väg,trafik,korsningar (plats),säästöpörssikorsningen i karis

Företaget Nice Group, som äger fastigheterna på Första gränd i Karis där affärskedjan Tokmanni har sina affärer, vill att tomterna slås ihop. Företaget vill också se högre byggrätt på området.

- Det finns inga konkreta planer på etableringar eller nybyggen. Men vi vill kunna modernisera och göra det möjligt att bygga nytt om det behövs, säger Tapio Halme som är vd för Nice Group.

I dagens läge verkar Tokmanni i tre olika byggnader där två byggnader har slagits ihop. Byggnaderna är avlånga och inte helt ändamålsenliga.

Tokmanni har byggt nytt i Ekenäs och håller på att bygga nytt i Hangö.

Människor står i kö utanför en butik som snart ska öppna för första gången.
Det var stort intresse för Tokmannis butik i Ekenäs när den öppnade. Människor står i kö utanför en butik som snart ska öppna för första gången. Bild: Pia Santonen / Yle Tokmanni,Ekenäs,köer,Tokmanni Group,Tokmanni i Ekenäs

I Hangö innebär Tokmannis nybygge att man flyttar bort från tomten som Nice Group äger på Ässjegränd.

- Vi har diskuterat med olika parter om att flytta in i fastigheten i Hangö, men hittills finns inget konkret.

Halme säger att några sådana diskussioner inte har förts med Tokmanni när det gäller Karis.

- Men jag kan säga rakt ut att vi hoppas att Tokmanni vill stanna kvar på nuvarande plats i Karis. Och om de vill förnya så ska det vara möjligt. Nuvarande plan säger att man måste bygga i exakt den form husen är nu och det är inte helt ändamålsenligt.

Många tomter

Tapio Halme grundade år 1985 tillsammans med sin bror Timo Halme den första butiken i affärskedjan Säästöpörssi.

Den första butiken öppnade man i Karis på Lokföraregatan. Ett antal år senare köpte man en tomt i Malmkulla och flyttade verksamheten dit.

- Under årens lopp köpte vi en tomt till och en tomt till och därför består området av flera mindre tomter.

En karta.
En karta över området som föreslås slås ihop. En karta. Bild: Raseborgs stad kartor,Karis,Tokmanni Group,Första gränd i Karis

Säästöpörssikedjan växte till sig och man öppnade till sist affärer på tio olika orter i Västnyland. Bland annat i Hangö, Ekenäs och Kyrkslätt.

Hösten 2007 såldes sedan verksamheten till det investeringsbolag som då ägde affärskedjan Tokmanni.

Men Nice Group fortsatte alltså som fastighetsägare.

Tapio Halme berättar att moderniseringar av detaljplanen har gjorts bland annat i Kyrkslätt.

Mera byggrätt önskas

Företaget har alltså vänt sig till Raseborgs stad och önskar att detaljplanen ändras. Man önskar att alla tomter slås ihop och att man får en högre byggrätt än i dag.

Det handlar om ett område på drygt 18 000 kvadratmeter. Av det äger Nice Group äger ungefär 14 000 kvadratmeter och staden ungefär 4 000 kvadratmeter grönområde.

Antalet tomter och skilda markområden är i dag sju, men målet är alltså ett enda område.

Jag tror mera på till exempel Tokmanni och att det kanske också skulle finnas plats för någon annan part i samma byggnad. Det kan var ekonomiskt klokt att dela en fastighet

I dag är byggrätten på området 4 730 kvadratmeter, men Nice Group hoppas på en byggrätt på 6 500 kvadratmeter.

Planbeteckningen för området skulle vara KM och innebära ett kvartersområde för affärsbyggnader där en stor detaljhandelsenhet får placeras. Av det skulle högst 1 100 kvadratmeter användas för livsmedel.

Inte aktuell med stormarknad

I Karis har handelslaget Varuboden-Osla visat intresse för att etablera en stormarknad, Prisma, i Läppområdet.

Halme försäkrar att några sådana diskussioner inte har förts med någon av de stora handelsbolagen.

- Jag tror 1 100 kvadratmeter för livsmedel är för litet. Jag tror mera på till exempel Tokmanni och att det kanske också skulle finnas plats för någon annan part i samma byggnad. Det kan var ekonomiskt klokt att dela en fastighet.

Men han försäkrar att några konkreta planer alltså inte finns just nu. Det handlar mest om att vara beredd ifall behov uppstår.

Stadsstyrelsen i Raseborg godkände på måndagen (11.2) ett utkast till avtal om att inleda en ändring av detaljplanen för området.

Innan planläggningen kan inledas ska man utreda om ett markanvändningsavtal ska ingås med markägaren.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland