Hoppa till huvudinnehåll

Mopogräl delorsak till politisk kris i Pyttis - hela välfärdsnämnden fick gå

Bild på moped/tvåhjuling i Pyttis nya mopedverkstad.
Så här ser det ut i kommunens nya mopedverkstad. Bild på moped/tvåhjuling i Pyttis nya mopedverkstad. Bild: Yle/Pontus Nyqvist mopeder,pyttis mopedverkstad

Välfärdsnämnden i Pyttis avsattes på måndagen efter att den mist kommunfullmäktiges förtroende. Gräl kring kommunens beslut att sluta understöda en mopedverkstad fick en del medlemmar i nämnden att bojkotta mötena.

- Nämndens medlemmar hade inte förtoende för varandra, och vissa nämndmedlemmar saknade förtoende för tjänstemän, säger Mervi Liimatainen (Saml) som är ledamot i Pyttis fullmäktige.

Det finns flera orsaker till problemen, bland annat det här så kallade mopoverkstadscaset― Mervi Liimatainen

Hon var ordförande i det tillfälliga utskottet som tillsattes för att ta reda på om välfärdsnämnden ännu åtnjöt fullmäktiges förtroende.

- Det finns flera orsaker till problemen, bland annat det här så kallade mopoverkstadscaset, säger Liimatainen.

Stängd mopedverkstad var droppen

Redan i februari 2018 bad tre av välfärdsnämndens medlemmar om att få avgå eftersom de saknade förtroende både för nämnden och för stadens tjänstemän.

Arivbild från 2017. Ungdomar utanför den gamla mopedverkstaden i privatregi.

Sami Saarinen (Sannf), Mikko Almgren (Saml) och Jaana Klami (Grön) ansåg att de inte kunde påverka kommunens utveckling via nämnden.

Kommunens beslut att sluta understöda den privatägda mopedverkstaden för ungdomar och i stället öppna en egen var den sista droppen som fick bägaren att rinna över.

Efter det att jag tappade tron på tjänstemännens föredraganden och nämndens rättfärdighet så meddelade jag att jag inte längre kommer att delta i leken― Sami Saarinen

Saarinen, Almgren och Klami ansåg att beslutet baserade sig på rykten och att det hade tagits redan innan ärendet behandlades i nämnden.

Kommunfullmäktige ansåg då att det inte fanns lagliga förutsättningar att låta nämndmedlemmarna sluta men två av tre gjorde det i princip ändå.

Mötesbojkott

Jaana Klami har inte gått på något av välfärdsnämndens möten efter att hon lämnade in sin begäran om att få avgå.

- Det var inte något lätt beslut. Vi försökte få i gång en uppbyggande diskussion, men det gick inte, säger hon.

Sami Saarinen har inte heller deltagit i mötena sedan i våras.

- Efter det att jag tappade tron på tjänstemännens föredraganden och nämndens rättfärdighet så meddelade jag att jag inte längre kommer att delta i leken. Jag sade att jag meddelar skilt innan varje möte ifall jag inte kan delta, och jag har inte kunnat delta, säger Saarinen.

Pojke trickåker med moped.
Arkivbild. Pojke trickåker med moped. Bild: Yle/ Helmi Nurmikumpu moped,Pyttis,mopedverkstaden i pyttis

Varken han eller Klami upplevde att de kunde vara till någon nytta genom att delta i välfärdsnämndens möten.

- Jag tror inte på att strida mot vindmöllor, säger Saarinen.

Mikko Almgren å sin sida bestämde sig för att han ville fortsätta i nämnden och har deltagit i möten som vanligt.

- Jag vill jobba för Pyttisungdomarnas väl, säger han.

Almgren valdes in som medlem i den nyinsatta välfärdsnämnden.

Folktomt

Det som verkar ha varit det största problemet för välfärdsnämnden är just bristen på närvarande medlemmar.

Vissa lät helt bli att dyka upp på mötena, andra lät bli att meddela om förhinder eller meddelade samma dag som mötet hölls.

Alla har förstås suppleanter men emellanåt har det varit svårt att få tag på dem också, särskilt på kort varsel.

- Beslutförheten har stått på spel, säger Liimatainen.

Ett vitt hus.
Pyttis kommunhus. Ett vitt hus. Bild: Yle/Mira Bäck Pyttis,pyttis kommunhus

Enligt kommunallagen måste över hälften av medlemmarna vara på plats för att det ska gå att ta några beslut.

Liimatainen poängterar ändå att alla möten varit beslutsföra förutom ett. Då hade man av misstag kallat in fel suppleant.

Vissa av nämndens medlemmar och suppleanter har dessutom avgått på grund av personliga orsaker eller för att de flyttat.

Someläckor och dåligt beteende

Som sagt var case mopedverkstad inte det enda problemet. Enligt Liimatainen var inte alla nämndmedlemmar bekanta med hur de förväntas uppföra sig.

Någon har delat med sig av nämndens diskussioner på sociala medier.

- Välfärdsnämndens diskussioner är inte offentliga, vilket alla inte har vetat eller förstått, säger Liimatainen.

Alla har inte förstått vad rollen som förtroendevald innebär― Mervi Liimatainen

Dessutom har nämndmedlemmar emellanåt betett sig respektlöst mot varandra.

- Alla har inte förstått vad rollen som förtroendevald innebär. Då förbinder du dig till att delta i möten trots att du inte gillar ärendet som behandlas eller hur det löses. Fastän man inte gillar en annan persons åsikt så beter man sig ändå sakligt och med värdighet, säger Liimatainen.

Hon säger inte vem det är som har betett sig illa.

Ny nämnd, flera gamla medlemmar

Samma kväll som den gamla välfärdsnämnden avsattes valde man en ny. Av de nio medlemmarna byttes endast tre ut.

Både Jaana Klami och Sami Saarinen är lite överraskade över att samma person, Sari Tjeder (Saml), valts till ordförande också i den nytillsatta välfärdsnämnden.

Klami nämner Raul Lehtos (Sannf) anförande på kommunfullmäktiges möte på måndagen där han sade att det på basis av vad som framkommit i det tillfälliga utskottets utredning verkar ha funnits en brist på ledarskap inom välfärdsnämnden.

En skylt där det står kommunbyrå. Det finns också en bild av Pyttis vapen på skylten, det är två korsade fiskar mot svart botten.
En skylt där det står kommunbyrå. Det finns också en bild av Pyttis vapen på skylten, det är två korsade fiskar mot svart botten. Bild: Yle/Mira Bäck Pyttis,Skylt,pyttis kommunbyrå

Fullmäktigemötet finns att se i videoform här.

Katri Arvila (SDP) var med i den gamla sammansättningen och valdes in i välfärdsnämnden på nytt. Hon tycker att Sari Tjeder är ett bra val som ordförande.

Arvila hoppas att medlemmarna nu har förbundit sig till arbetet.

Tjeder själv konstaterar att hon är jävig i att utvärdera sitt eget ledarskap, men att det tydligen finns förtroende för henne eftersom hon röstats till ordförande på nytt.

- Jag hoppas att arbetet i fortsättningen fungerar bra och uppbyggligt. Vi jobbar för kommuninvånarnas bästa, säger Tjeder.

Artikeln uppdaterad 13.2.2019 kl. 5:43. Tidigare stod det att kommunen hade beslutat att stänga den privatägda mopedverkstaden, men kommunen slutade de facto med att understöda den ekonomiskt.

Läs också