Hoppa till huvudinnehåll

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande skeptisk till utlåtande före riksdagsvalet: "Om de inte får det klart under den här veckan, så tror jag inte det blir till någonting"

Hans Frantz.
Hans Frantz. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist Vasa sjukvårdsdistrikt,hans frantz

Grundlagsutskottets utlåtande om vårdreformen låter fortfarande vänta på sig. Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Hans Frantz (SFP) tvivlar att man hinner behandla reformen före riksdagsvalet.

- Det har redan länge varit så att en dag har man trott att det kommer. En annan dag har det varit en helt annan uppfattning, konstaterar Frantz.

- I synnerhet nu på sluttampen så har man sett att det har börjat verka allt mer osäkert om det överhuvudtaget kommer ett utlåtande.

Enligt Frantz har man ännu den här veckan på sig att få till stånd ett utlåtande.

- Om det inte får det här klart under den här veckan, så tror jag inte det blir till någonting.

Frantz påpekar att ifall riksdagen inte hinner behandla vårdreformen före riksdagsvalet så kommer kommunerna att hamna inför ett nytt läge som kräver andra ingrepp än vad man tänkt sig hittills.

- Så länge man har trott att vårdreformen kommer så har allihop byggt upp en organisation som ska motsvara det sote-tida systemet.

- Om det inte kommer så blir det ännu viktigare än hittills att försöka på frivillig väg åstadkomma en integration inom landskapet Österbotten.

Belastar kommunernas ekonomi

Enligt Frantz kommer allt detta också att ha en inverkan på kostnaderna. Många kommuner har redan förberett sig för reformen och har byggt upp ett system som har utgått ifrån att landskapen tar över saker och ting.

- Om de inte gör det så betyder det att de sakerna ska belasta kommunernas budgetar. Det blir ett helt annat läge och därför skulle det vara önskvärt att grundlagsutskottet skulle få någonting ifrån sig så att man skulle veta bestämt.

Frantz anser ändå att arbetet med vårdreformen kommer att fortsätta även om man inte hinner få det igenom under den här regeringsperioden.

- Allihopa har nog medgett att det har gjorts ett så kolossalt arbete under många år, så man kan inte tänka sig att man bara skulle säga att det var det och så skulle man lämna alltihopa.

- Den nya regering som tillträder kommer säkert att fortsätta att försöka bereda någon form av vårdsystem som säkert innehåller ganska mycket av det som nu har gjorts, men slutresultatet kan bli ett annat.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten