Hoppa till huvudinnehåll

Antalet oregistrerade barn kommer att öka – Problemet är att lagarna hänger efter, säger jurist

Mörkhårig pojke med blå blus. 9-10 år. Hans ansikte syns inte, bara ryggen. Han tittar ut genom ett fönster mot en gård.Rund brunaktig glasflaska i fönstergluggen.+
Mörkhårig pojke med blå blus. 9-10 år. Hans ansikte syns inte, bara ryggen. Han tittar ut genom ett fönster mot en gård.Rund brunaktig glasflaska i fönstergluggen.+ Bild: Katja Kircher Photography AB barn (familjemedlemmar)

På Åbo stads nödinkvartering för papperslösa undrar personal hur man ska förhålla sig till oregistrerade barn. Barn som löper risk att inte anmälas till någon skola.

På inkvarteringen ser man också att de papperslösa familjerna i Åbo ökar i antal. Det mest oroväckande är de oregistrerade barnen. Det säger en anställd på Röda Korset som ordnar nödinkvarteringen. "Pekka" som vi kallar honom, vill vara anonym för att undvika hatpost.

De här barnen lever ett anonymt liv med sina papperslösa föräldrar, menar "Pekka".

Det kan handla om papperslösa föräldrar som inte vill registrera sitt barn av rädsla för myndigheter. Eller barn som fötts utomlands och inte registreras i Finland. Det här kan betyda att barnen blir utanför samhället.

Myndigheterna oförberedda

I Yle Åbolands kartläggning framkommer att myndigheterna inte har förberett sig för den här situationen. "Tolkningsproblemen är olösta" säger juristen Thomas Sundell på Regionförvaltningsverket.

Polisen

Stephan Sundqvist.
Stephan Sundqvist. Bild: Yle/Lotta Sundström stephan sundqvist

Överkommissare Stephan Sundqvist på Åbopolisen berättar att man ännu inte har förberett sig inför en sådan här situation, men han anser att det är mycket trovärdigt att den uppstår.

På polisen finns inte några handlingsföreskrifter eller metoder för att bemöta ett oregistrerat barn till papperslösa föräldrar.

polis i gul väst står vid gathörn i Åbo. Folk passerar på trottoaren
polis i gul väst står vid gathörn i Åbo. Folk passerar på trottoaren Bild: Yle/ Philip Stenkula Åbo,poliisi

Offentlig förvaltning

Professorn i Offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, Markku Suksi, tänker att ett barn oftast har medborgarskap enligt föräldrarnas medborgarskap. I vissa fall är ett barn statslöst.

Då är barnens skolgång en öppen fråga. Suksi hänvisar till Regionförvaltningsverkets skolavdelning och juristen Thomas Sundell.

Professor Markku Suksi, september 2016.
Markku Suksi, professor Professor Markku Suksi, september 2016. Bild: Yle/Mattias Simonsen markku suksi

Bildningsväsendet

Thomas Sundell är jurist vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. På svenska enheten för bildningsväsendet.

Suomen laki -kirja ja puhemiehen nuija.
Suomen laki -kirja ja puhemiehen nuija. Bild: Yle lagstiftning,lagar (alster),mallet

Han hänvisar till medborgarskapslagen. Enligt lagen får ett barn som föds i Finland finskt medborgarskap om föräldrarna har flyktingstatus i Finland eller annars har getts skydd mot sin medborgarstats myndigheter.

Migri

- Det är Migrationsverket som är ansvarig myndighet i frågor som gäller medborgarskap, säger Sundell.

Migri vill ändå inte ta ställning utan kastar bollen tillbaka till utbildningsmyndigheterna och polisen.

Grundlagen

Thomas Sundell tar bollen och reder ut utbildningsrätt och läroplikt.

- När det gäller rätten till skolgång säger lagen att alla har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning, säger han.

- Det betyder ändå inte att man är läropliktig, eftersom läroplikten enligt lagen hänger ihop med att man är varaktigt bosatt i Finland.

Kommunen är däremot skyldig att ordna grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område.

liten röd bebifot mellan två fingrar i vuxen hand. Bakgrunden är vit och bebins fot väldigt röd
liten röd bebifot mellan två fingrar i vuxen hand. Bakgrunden är vit och bebins fot väldigt röd Hand

Biträdande justitieombudsmannen påpekade 2013 att också exempelvis asylsökande har rätt att gå i skolan. Enligt grundlagen har alla rätt till grundläggande utbildning.

Det inkluderar också sådana som inte har laglig rätt att vistas i Finland.

Tolkningsproblem och olösta frågor

Det handlar om att det inte finns några tydliga bestämmelser om saken, menar Sundell.

- Det förutsätter att man är varaktigt bosatt i Finland. Där blir tolkningsfrågan att när är man varaktigt bosatt?

- Dessutom är kommunen skyldig att ordna grundläggande utbildning till alla barn i skolåldern som bor på kommunens område. Här är det också en tolkningsfråga; när bor du på kommunens område?

Ska skolan lämna ut papperslösa barn?

Det är oklart om en rektor eller lärare borde kontakta myndigheterna om ett barn som inte har rätt att vistas i Finland finns i skolan.

- Åtminstone finns det inte någon sådan skyldighet i utbildningslagstiftningen, säger Sundell.

Det Sundell betraktar som problematiskt är att de här sakerna ligger i så många myndigheters händer, men helhetssynen saknas.

Det viktiga är, säger han, att man oberoende av sin status har rätt men ingen skyldighet att gå i skola.

skolelever sitter och står i ett rum med fönster i snedtak. Röda stolar på blå heltäckande matta
skolelever sitter och står i ett rum med fönster i snedtak. Röda stolar på blå heltäckande matta Bild: Copyright © Simon Bergström, All Rights Reserved. Detta fält får inte ändras eller raderas enligt 6 kap enligt lag (1960:72 skolor

Lagen är föråldrad


Varför tror du att det är så svårt att tolka det här och komma överens om hur det riktigt är?

- En faktor är säkert att lagen om grundläggande utbildning är från 1998. Då var ju läget lite annat i Finland

Lagen är skriven under en tid då tolkningen av om någon bor i en viss kommun inte var så svåra.

- Då behövde man inte beakta papperslösa invandrare. Fenomenet har uppstått så nyligen att myndigheterna är tagna på sängen.

Politiskt känsligt

Sundell kan tänka sig att man anar när man ser den information som finns att det är minerad mark i alla riktningar.

Varför är det så minerat?

- Det verkar ju som att det är väldigt politiskt känsligt. Det är synd för att vi skulle behöva tydliga tolkningar av vad som gäller.

Grundlagen säger att alla har rätt att gå i skola, men det är ändå kommunen som ska ordna det. Och kommunen får inga klara besked, upplever Sundell.

Så lagarna hänger efter med det här?

- Det är ju det som är problemet. Jag tycker att lagstiftaren och centralförvaltningen inom alla sektorer skulle behöva ta tag i den här saken.

Thomas Sundell hoppas på att myndigheterna skulle sätta sig vid samma bord och diskutera tolkningar. Han efterlyser något slag av koordinering.

Vad är det ingen vet?

Sundell hänvisar till Migri, eftersom de har hand om frågor kring medborgarskap. Det handlar inte bara om medborgarskap utan också om exempelvis uppehållstillstånd.

Migri vill som sagt inte uttala sig i frågan.

Får födelseattest men registreras inte

Enligt förlossningsavdelningen på ÅUCS får alla barn som föds där ett födelseattest. Men "Pekka" på stadens nödinkvartering, inflikar att de ändå inte registreras automatiskt.

Och i och med att de papperslösas antal ökar, kommer de oregistrerade barnen också att bli fler.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland