Hoppa till huvudinnehåll

Kritik mot för höga hus när preliminära planer för Borgå Energis gamla kvarter presenterades

Bild av hur det planerade kvarteret preliminärt ska se ut.
Den preliminära planen för hur Borgå Energis gamla kvarter ska se ut, sett från korsningen Mannerheimgatan–Karlsborgsgatan. Bild av hur det planerade kvarteret preliminärt ska se ut. Bild: Pohjola Rakennus/Rudanko-Kankkunen Borgå,borgå energi

Kritiken haglade tätt när Borgå stad presenterade de preliminära planerna för Borgå Energis gamla tomt vid Mannerheimgatan. Hushöjden var det huvudsakliga målet för missnöje.

På tisdagen ordnade stadsplaneringen i Borgå ett öppet informations- och diskussionsmöte om den detaljplaneändring som stadsplaneringen berett för Borgå Energis gamla tomt.

På mötet fanns såväl invånare som representanter från Pohjola Rakennus Oy Suomi, som gjort en planeringsreservering för det 5 000 kvadratmeter stora området.

Fyra höghus

I deras planer ingår det fyra höghus på området kring den gamla huvudbyggnaden. Den gamla huvudbyggnaden är skyddad och kommer därmed att bevaras.

Tre av de här husen planeras ha fyra våningar och ett fem våningar.

Hus B och C vätter mot väster och hus A och D mot öster. Hus B och A ligger närmast Mannerheimgatan, och det är A-huset som planeras ha fem våningar.

Enligt den preliminära planen ska biltrafik tillåtas på Karlsborgsgatan, längs med hus B och C. Öster om hur A och D kommer endast lättrafik att vara tillåten.

Husen kommer främst att vara till för bostäder. Sammanlagt 100 bostäder planeras det på tomten. Enligt den preliminära planen är det frågan om bostäder med ett, två eller tre rum.

I B-huset, möjligtvis även A-huset, ska det också finnas rum för affärslokaler.

Förutom fyra höghus och den gamla huvudbyggnaden ska tomten också ha ett öppet gårdsområde. Den nuvarande planen innehåller dessutom tre parkeringsområden med plats för sammanlagt 37 bilar.

Byggandet inleds uppskattningsvis i början av 2020-talet

Enligt projektutvecklingschef Juha Jalonen strävar Pohjola Rakennus till att kvarteret ska smälta in bra i den omkringliggande omgivningen.

När byggarbetet inleds är fortfarande svårt att säga.

– Det bestäms när planläggningsprocessen fortskridit, säger Jalonen.

Ifall byggprojektet fortskrider helt utan förhinder kan den slutliga planen för kvarteret vinna laga kraft redan inom 2019.

Jalonens uppskattning är ändå att byggandet inleds under början av 2020-talet.

För höga hus

Det som invånare framförde mest kritik om under mötet var husens höjd.

Roger Johansson, som är styrelseordförande i bostadshuset på Mannerheimgatan 28, öster om Borgå Energis tomt, var en av dem som ifrågasatte hushöjden.

– När vi först fick höra om det här projektet var det tal om tre våningar. Nu ska det ändå bli fem, vilket är för högt med tanke på grannhusen. Det blir för massivt.

Johansson bor inte själv på Mannerheimgatan 28 men påpekar att de som bor där nu inte kommer att kunna njuta av sol på balkongen.

– Vi har nyss byggt nya fina balkonger där men nu ser det ut som att solen inte kommer att skina in på dem.

Stadsvy i Borgå.
Borgå Energis gamla huvudbyggnad är skyddad och bevaras. Stadsvy i Borgå. Bild: Yle/Hedvig Sandell stadsplanering,Borgå,borgå energi

Johansson är också skeptisk mot antalet bostäder.

– Hur ska de få alla bostäder sålda? De hänvisar till det centrala läget men nu verkar ju centrum flytta till västra åstranden istället.

Johansson var heller inte nöjd med hur staden bemötte responsen under informations- och diskussionsmötet.

– Som jag såg det reagerade de inte alls. Det här var ingen dialog utan staden bara stod och berättade om hur det ska vara.

Enligt Johansson har deras styrelse också tidigare lämnat in ett förslag med olika möjligheter till hur kvarteret kunde göras om.

– Vi fick inga reaktioner den gången heller.

Han kan ändå räkna upp några positiva saker också.

– Det gamla huset bevaras i alla fall. De försöker också få tomten att smälta in ganska naturligt. Området verkar dessutom ganska trivsamt med sin gårdsplan. Och visst måste ju staden utvecklas också.

Bättre trafiksäkerhet på Karlsborgsgatan önskas

Ari Lakaniemi är en annan av invånarna som diskuterade ivrigt under informations- och diskussionsmötet. Han bor väster om Borgå Energis gamla kvarter, på Karlsborgsgatan.

Lakaniemi är inte lika avogt inställt till planerna som Johansson men håller med om att husen är för höga.

– Planen i sig verkar bra och användbar. Vissa saker borde man ändå kanske ägna lite mera eftertanke åt. Husen borde vara lägre och trafiksäkerheten bättre på Karlsborgsgatan.

Med tanke på att det ligger en skola i närheten, tycker Lakaniemi, borde man fundera på hur mycket trafik som ska tillåtas och hur den ska tillåtas.

– Där är genomfartsförbud just nu men ingen följer det.

Till skillnad från Johansson uppfattade Lakaniemi mötets diskussion som konstruktiv.

– Staden lyssnade på kritiken.

Bild från informations- och diskussionsmötet.
Ett tjugotal personer hade samlats på informations- och diskussionsmötet. Bild från informations- och diskussionsmötet. Bild: Yle/Hedvig Sandell Borgå,invånarkväll

Överlag, tycker Lakaniemi, att den preliminära planen ser bra ut.

– Husen i sig är fina och funktionella. Man kunde dock fundera på hur samma mängd invånare skulle kunna rymmas i lägre hus.

Han har också en annan intressant poäng.

– Det talades om att bygga ett stadsaktigt kvarter. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att man bygger stora hus strax intill parkområden.

Husen, menar Lakaniemi, kunde till exempel placeras lite längre ifrån Bokparken eller vara lägre närmare parkområdet.

– På det sättet ökar trivseln bland invånare.