Hoppa till huvudinnehåll

Snart börjar den största gaturenoveringen i Helsingfors historia – från och med mars är det slut på privatbilismen på Tavastvägen

Visualisering av hur Tavastvägen ska se ut efter renoveringen.
Så här ska Tavastvägen se ut i Sörnäs efter renoveringen enligt planen. Visualisering av hur Tavastvägen ska se ut efter renoveringen. Bild: Helsingfors stad Tavastvägen (Helsingfors)

Tavastvägens renovering inleds den 4 mars och målet är att göra gatan mer cykel- och promenadvänlig. Gatan förses med cykelfiler och genomfart för bilister förbjuds. Spårvagnstrafiken kör undantagsrutter under hela renoveringen.

– Renoveringen innebär en stor förändring för cyklister i och med att de äntligen får egna cykelfiler längs hela gatan. Vägen blir också bättre för fotgängarna för att cykelfilerna minskar frestelsen att cykla på trottoaren, säger Lotta Suominen, enhetschef för markanvändnings- och stadsstruktursenheten vid Helsingfors stad.

Invånarna vid Tavastvägen ska få bättre luft i och med att det blir förbjudet för privatbilister att köra längs Tavastvägen i Sörnäs. Biltrafiken styrs i stället främst via Sörnäs strandväg.

Servicekörning kommer att vara tillåtet också i framtiden, likaså får utryckningsfordon och taxibilar köra på gatan.

I dagsläget kör cirka 10 000 bilar längs Tavastvägen mellan Sörnäs och Hagnäs. När genomfarten förbjuds kommer 7 500 bilar köra på sträckan, säger Suominen.

– En viss försämring blir det för biltrafiken, det går inte att förneka, säger Suominen.

Karta på bilfria Tavastvägen.
På den här sträckan ska privatbilister inte längre få köra från och med 4.3 Karta på bilfria Tavastvägen. Bild: Harri Vähäkangas/Yle Karta

Under renoveringen slutar spårvagnarna också att trafikera via Sörnäs. Spårvagnstrafiken styrs i stället via Sturegatan och Berghäll. Undantagsrutterna berör linjerna 1, 6, 6T, 7 och 8.

Efter renoveringen ska spårvagnsresan mellan Sörnäs och Hagnäs bli snabbare.

– Resan förkortas med cirka hälften i och med att trafikljusen minskar i antal, säger Suominen.

Bussarna kör däremot normalt, också under renoveringen, men enskilda busshållplatser kan flyttas under arbetets gång.

Under renoveringen förnyas biljetthallens tak vid Sörnäs metrostation, vilket innebär att en av stationens ingångar kommer att stängas.

Stationen är ändå öppen under hela renoveringsarbetet och metrotrafiken löper normalt.

Vattenrör från tsartiden byts ut

En stor del av renoveringsarbetet kommer att ske under jorden. Bland annat ska man byta ut det gjutjärnsrör som förser de som bor längs med Tavastvägen med vatten.

Vattenröret togs i bruk år 1889, så röret är nu 130 år gammalt.

Tavastvägen år 1908.
Bilden togs år 1908 och då hade vattenröret använts i 19 år. Samma vattenrör används fortfarande i dag och ska bytas ut i samband med renoveringen. På bilden syns den gatusträcka som i dag är Tavastvägen 16, 20 och 22. Tavastvägen år 1908. Bild: Helsingfors stadsmuseum/Signe Brander Tavastvägen (Helsingfors),Signe Brander

Helsingforsregionens miljötjänst beräknar att det nya röret ska hålla långt in på 2100-talet.

Förutom vattenröret ska också 50 kilometer nya elkablar installeras och spårvagnsspår bytas ut och ersätts med sex kilometer nya spår.

Arbetet utförs av bolaget Destia Oy.

Färdigt i december 2020

Hela renoveringen beräknas kosta 17 miljoner euro. Färdig ska den bli senast i december 2020.

Den senaste stora gaturenoveringen gjordes på Mechelingatan i Tölö och det arbetet drog ordentligt ut på tiden. Enligt Suominen har staden ändå lärt sig av sina misstag.

– Vi ska testa nya sätt att styra byggandet på Tavastvägen, säger hon.

Visualisering av hur Tavastvägen ska se ut efter renoveringen.
Tavastvägen ska sammanlagt få 4 kilometer cykelfiler. Visualisering av hur Tavastvägen ska se ut efter renoveringen. Bild: Helsingfors stad/Voima Graphics Tavastvägen (Helsingfors)

Helsingfors stad samarbetar med Aalto-universitetet i ett forskningsprojekt om hur gatuarbeten kan göras smidigare.

Kommunikationen mellan staden, renoveringens entreprenör och stadsborna ska också bli bättre.

– Vi ska ställa fram sju skärmar med information om hur byggarbetet fortskrider. Det har aldrig förr testats i Helsingfors. Entreprenören ska också vara anträffbar och svara på stadsbornas frågor under renoveringen, säger kommunikationsplaneraren Lauri Hänninen vid Helsingfors stad.

Enligt Hänninen har stadsborna också en möjlighet att delta i ett femtiotal invånarträffar. En invånarkväll ordnas på onsdagen (13.2) i Kinaporis serviceenhet i Sörnäs klockan 17–19.

– Vi har krävt att entreprenören sköter en del av kommunikationen till stadsborna. Invånarna blir ofta fundersamma då renoveringsarbetet till synes står stilla. Tanken är därför att bolaget som utför jobbet ska förklara varför arbetet ibland står stilla, säger Hänninen.

Invånarjury ska kommentera byggarbetet

I och med att gaturenoveringen innebär stora förändringar i trafikarrangemangen på Tavastvägen har en del kritiska röster höjts under planeringsskedet.

– De som kör bil har inte varit så nöjda. I slutskedet då gatuplanerna lades fram, var kritiken ändå inte så stark som tidigare. Det blir en helt ny stadsomgivning – gatan blir lugnare då biltrafikens ljud minskar och luften blir renare då utsläppen minskar, säger Lotta Suominen.

Staden har också kontaktat de runt 200 stenfotsföretagare som finns längs med Tavastvägen.

– Vissa var lite oroliga för att kundmängden minskar på grund av att biltrafiken minskar. Men man får fortfarande köra med bil till affärerna, det är bara genomfarten som förbjuds, säger Hänninen.

En sjaskig trappa ner till en metroingång.
Biljetthallen vid Sörnäs metrostation ska repareras under renoveringen. I nuläget läcker taket. En sjaskig trappa ner till en metroingång. Bild: Yle/ Catariina Salo metro ,hrt,Sörnäs,Sörnäs metrostation

I och med att staden vill förbättra kommunikationen mellan staden och stadsborna ska man prova på något helt nytt: en invånarjury som ska utvärdera hur väl stadsborna tas i beaktande under renoveringsarbetet.

– Vi har inte tidigare frågat stadsborna hur de upplever situationen under en pågående renovering. Därför ska vi nu samla ihop en grupp människor som bor eller rör sig mycket i närheten av Tavastvägen. Vi försöker få ihop en så mångsidig grupp människor som möjligt, säger Hänninen.

Juryn ska samlas några gånger under renoveringen.

– Åsikterna kommer att publiceras på Facebook och vi kommer kanske att göra videor med jurymedlemmarna.

Man kan anmäla sig till juryn under onsdagens invånarkväll i Kinaporis servicecenter i Sörnäs. Det går också att följa med invånarkvällen via en direktsändning på renoveringens Facebooksida.

Läs också