Hoppa till huvudinnehåll

"Alla vet allt om varandras sjukdomar" - nytt psykiatriskt sjukhus behövs i Åbo

En skugga av en kvinna.
Arkivbild. En skugga av en kvinna. Bild: Henrietta Hassinen / Yle kvinna,misshandel,våldtäkt,Våldtäktskriscentralen,schizofreni,mental hälsa,mentala störningar,mentalvårdstjänster,grov misshandel,Grov våldtäkt (sexualbrott),Lagen om våldtäkt,Paranoid schizofreni,depression,antidepressiva läkemedel

Ett nytt psykiatriskt sjukhus planeras i Åbo. Behovet är stort, då den nuvarande vården ordnas i oändamålsenliga utrymmen, som delvis är i dåligt skick.

Patienterna sover i gemensamma rum och träffar sina anhöriga i stora salar. Det finns alltså inte stora möjligheter till lugn och ro eller privata samtal och integritet.

Det här ska förbättras i och med det nya psykiatriska sjukhuset, som planeras av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Rivningsarbete på en tomt, en person går längs gatan intill.
Här till höger, i början av Sirkkalagatan, ska det nya sjukhuset byggas. Rivningsarbete på en tomt, en person går längs gatan intill. Bild: Yle/Nora Engström Åbo universitetscentralsjukhus,nya psykiatriska sjukhuset i åbo

"Det är lätt hänt att alla på avdelningen vet varandras angelägenheter"

Behovet för nya utrymmen är stort, säger erfarenhetsexpert Mika Sinisalo.

Han har själv erfarenhet av psykiatrisk vård och har varit intagen på sjukhus, då han insjuknade i en djup depression för några år sedan till följd av en svår livssituation.

Nu vill han hjälpa andra som är i samma situation som han varit i.

Enligt honom finns det mycket att förbättra gällande de lokaler där psykiatrin nu finns i.

- Jag ser inga problem med själva vården. Men bristen på privatliv och integritet då patienterna inte har egna rum orsakar en del oro och rastlöshet, då man inte kan gå någonstans för att lugna ner sig. Det är lätt hänt att alla på avdelningen vet varandras angelägenheter.

Efterlyser ett lugnare ställe för anhöriga

Enligt Sinisalo skulle det också vara viktigt att patienter och anhöriga kunde få träffas på ett lugnare ställe och inte mitt i vimlet såsom exempelvis i sjukhusets cafeteria.

Han konstaterar att det skulle vara viktigt att öppenvården och avdelningsvården finns på ett och samma ställe i det nya sjukhuset.

- Vården fortsätter efter sjukhusvistelsen och då är man sällan i skick. Då man är på avdelningen så vårdas man för att klara av den värsta krisen, men själva tillfrisknandet sker efteråt.

- Då är det jätteviktigt med öppenvård och kamratstöd. Det och egna privata rum är det viktigaste i det nya sjukhuset, säger Sinisalo.

Stort behov av nytt psykiatriskt sjukhus - det nyaste sjukhuset är från 1926

Sinisalo konstaterar att det är mycket viktigt med ett nytt psykiatriskt sjukhus.

- Det är jätteviktigt att få nya utrymmen. Sjukhusbyggnaderna byggdes för en annan tidsperiod och en annan typ av vård, men hundra år är en lång tid. Nu måste vi blicka framåt, säger Sinisalo.

Det nyaste psykiatriska sjukhuset i Egentliga Finland är det som finns i Halikko i Salo.

Halikko sjukhus byggdes 1926, så det är dags att få ett nytt psykiatriskt sjukhus, konstaterar även Jesper Ekelund, verksamhetsområdesdirektör för psykiatrin vid Åbo universitetscentralsjukhus.

För hundra år sedan ansåg man att det är bra för de psykiatriska patienterna att bo avsides, på landsbygden. Men så tänker man inte längre.

Akut psykiatrisk vård ska ges i enskilda rum

Ekelund håller med om att behovet av ett nytt psykiatriskt sjukhus är stort.

Jesper Ekelund
Jesper Ekelund. Jesper Ekelund Bild: Annika Holmbom / Yle psykiatrisk vård,jesper ekelund

- Sättet att se på den psykiatriska vården var en annan då sjukhuset byggdes. I nuläget har vi ingen möjlighet att erbjuda vård i enskilda rum och det är ett stort problem.

- Myndigheterna såsom Valvira och THL är ganska eniga om att man ska erbjuda akut psykiatrisk vård i enskilda rum. Om en patient exempelvis är psykotisk och rastlös så är det väldigt svårt att sova i ett rum tillsammans med två andra patienter som är lika rastlösa, säger Ekelund.

Nya sjukhuset ska stå färdigt 2023

I nuläget erbjuds psykiatrisk sjukhusvård i Halikko i Salo och Kuppis i Åbo.

Det nya sjukhuset ska byggas på den så kallade Mikro-tomten, nära A-sjukhuset vid ÅUCS.

Meningen är att det psykiatriska sjukhuset utgör en del av sjukhushelheten på området.

Det nya psykiatriska sjukhuset ska stå klart i slutet av 2023, om allt går som planerat. Sjukvårdsdistriktet vill inte i det här skedet ge några siffror på vad bygget kommer att kosta.

Det nya sjukhuset ska ge vård åt patienter från hela Egentliga Finland.

Stigmat kring psykiska sjukdomar är fortfarande stort

Enligt Ekelund är det viktigt att det nya sjukhuset erbjuder öppenvård och avdelningsvård på sjukhus på ett och samma ställe, och att förbindelserna till sjukhuset är goda.

- Det här är ett ställe som man kan komma till och söka hjälp med låg tröskel och utan skam. Det är också viktigt att vi lyssnar på patienternas och personalens erfarenheter, så att vi tar användarna i beaktande då vi planerar sjukhuset, säger Ekelund.

Rivningsarbete på en tomt.
Mikro-tomten till vänster. Rivningsarbete på en tomt. Bild: Yle/Nora Engström Åbo universitetscentralsjukhus,nya psykiatriska sjukhuset i åbo

För det råder fortfarande ett stigma kring psykisk ohälsa och mentala sjukdomar och det är något som den insjuknade ofta skäms för.

- Inte kunde jag någonsin föreställa mig att jag skulle vara i den situationen som jag var i. Det är en sak som man tidigare har tigit om och därför är stigmat så starkt. Som tur är talar man om de här sakerna mer och mer i dag, säger erfarenhetsexpert Mika Sinisalo.

Viktigt att avdramatisera den psykiatriska vården

Enligt Sinisalo är det viktigt att sjukhuset byggs nära de andra sjukhusbyggnaderna och att alla typer av människor rör sig på området.

Det här avdramatiserar och för tankarna bort från ett traditionellt "mentalsjukhus", och om att ett psykiatriskt sjukhus är något skrämmande.

- Jag minns då jag slutligen gick med på att vårdas på en avdelning. Det kändes som världens undergång. ”Visst, vi kan prova på det här, men nu är livet slut”, tänkte jag. Skammen och att man mår jättedåligt, den kombinationen är förkrossande.

Sinisalo har därför velat dela med sig av sina erfarenheter och har också erbjudit kamratstöd åt andra.

- Jag har ett behov av att hjälpa människor som är i samma situation som jag har varit i. Jag vill vara ett levande exempel på att man kan klara sig ur det, säger Sinisalo.