Hoppa till huvudinnehåll

Hangöpolitiker: Förbjud kalhyggen i stadens skogar

Kalhygge i Övitsböle i Mörskom.
Arkivbild på kalhygge. Kalhygge i Övitsböle i Mörskom. Bild: YLE / Hanna Othman barkborre

Hangö stad borde helt och hållet avstå från kalhyggen. Det tycker 25 Hangöpolitiker i en motion som lämnades in till Hangöfullmäktige i tisdags.

Det finns allt som allt 31 ledamöter i Hangö stadsfullmäktige.

I motionen understryker politikerna att kommunen har ett särskilt ansvar att skydda naturen och verka för en hållbar utveckling.

De konstaterar bland annat att artrikedomen, vattendragen och landskapet påverkas negativt av kalhyggen.

Politikerna motiverar sedan sin ståndpunkt med bland annat dessa påståenden:

  • Kalhyggen begränsar möjligheten till friluftsliv.
  • Välmående skogar spelar en avgörande roll med tanke på artrikedomen i våra skogar.

    36 procent av de utrotningshotade arterna lever huvudsakligen i skogar. Dessutom finns det en hel del arter som behöver skogar i något skede av sin livscykel.

  • Kalhyggen påverkar säkerheten på ett område.
  • Klimatfrågan är en orsak till att undvika kallhyggen.

    Mer skog betyder flera kolsänkor som bromsar klimatförändringen.

  • Kalhyggen och bearbetningen av marken efter kalhyggen bidrar till utsläpp i vattendrag som i sin tur bidrar till övergödning.

Som exempel nämner politikerna i motionen att det i Täktom finns privatägd skog där kalhyggen kan bli aktuella inom de närmaste åren. Om staden dessutom satsar på kalhyggen i sina egna skogar kommer landskapet att förändras radikalt, menar de.

Kontinuerligt skogsbruk i stället?

Det finns alternativ till kalhyggen och det är ett kontinuerligt skogsbruk påpekar politikerna.

De anser att den här typen av skogsbruk är att föredra eftersom den ger en mer jämn inkomst till staden, den ger bättre möjligheter till friluftsliv och är ett bättre alternativ med tanke på landskapet.

De påpekar vidare att ett kontinuerligt skogsbruk innebär att man årligen får bär och svamp från skogen på samma gång som skogen binder koldioxid.

Initiativtagare till motionen är Teemu Köppä (Gröna).