Hoppa till huvudinnehåll

EK: Företagarna i Raseborgs ekonomiska region är aktiva men missnöjda

En frustrerad man vid en pappershög.
Det kan vara både långsamt och trögt att etablera sig som företagare i Västnyland. En frustrerad man vid en pappershög. Frustration,kontor,Blankett

Raseborgs ekonomiska region är en av de minst företagarvänliga i Finland, visar en färsk undersökning. Ordföranden för Västra Nylands handelskammare hoppas att de nya kommundirektörerna kan vända trenden.

Näringslivets intresseorganisation Finlands näringsliv EK undersöker vartannat år företagarklimatet i olika regioner i Finland.

I den senaste undersökningen ligger regionen Raseborg, Ingå och Hangö på en 20:e plats av totalt 25 regioner.

Klyftan mellan öst och väst växer

Överlag visar undersökningen att skillnaden mellan de västliga och östliga delarna i Finland ökar. Men Raseborgs ekonomiska region är ett undantag när det gäller den trenden.

Bland de tio bästa placeringarna finns iögonenfallande många regioner i landets västra delar, medan de flesta jumboplaceringarna innehas av regioner i öst.

Raseborgs ekonomiska region har de senaste fyra åren legat i listans slutända. År 2015 placerade sig regionen på 23:e och år 2017 på en 18:e plats.

Fakta EK:s lista på företagarvänliga kommuner 2019

  • Finland näringsliv EK undersöker företagarklimatet i olika regioner vartannat år.
  • I årets undersökning jämfördes totalt 25 regioner med varandra.
  • Undersökningen består till två tredjedelar av information om kommunernas ekonomiska situation (inkomstskatt, verksamhetsutgifter och sysselsättningsgrad) och företagaraktivitet i kommunen (antalet företag, andelen företag per invånare och antalet nya företag).
  • En tredjedel av undersökningen utgörs av en enkät bland EK:s medlemsföretag. Totalt 1 134 företag deltog i enkäten.
  • Enkäten tog bland annat upp frågor om hur väl det kommunala beslutsfattandet tar näringslivet i beaktande, hur bra rådgivning företag får och hur bra de lokala företagen kan delta i den offentliga upphandlingen.
  • Raseborgs ekonomiska region (Raseborg, Ingå och Hangö) placerade sig på en 20:nde plats. År 2015 kom regionen på 23:e plats och år 2017 på 18:e plats.
  • I listans topp finns Seinäjokis ekonomiska region, Raumos ekonomiska region och Åbo ekonomiska region.
  • På listans botten finns Kouvolas ekonomiska region, Kajana ekonomiska region och Kotka-Fredrikshamns ekonomiska region.
  • Resultaten är riktgivande.

"Västnyland saknar politiska muskler på nationell nivå"

När det gäller Raseborgs ekonomiska region finns det väldigt stora kontraster i undersökningens resultat.

När det gäller företagaraktivitet ligger regionen i täten, men i övrigt halkar den ner på jumboplaceringar jämfört med andra regioner.

Dels är kommunernas ekonomi dålig, dels är små och medelstora företagare allmänt missnöjda med både det kommunala beslutsfattandet och företagarrådgivningen, enligt EK:s undersökning.

Krister Lundqvist är ägare och styrelseordförande för företaget Selcast och ordförande för Västra Nylands handelskammare. Han tycker att regionen till en del påverkas av beslut som fattas på riksnivå.

Krister Lundqvist, vd för Selcast.
Krister Lundqvist. Krister Lundqvist, vd för Selcast. Bild: Yle/Robin Lindberg Raseborg,selcast

Problemet är att Västnyland saknar de politiska muskler som behövs på ett nationell plan för att utveckla regionen, säger han.

- Vi är ganska begränsade här nere och den politiska lobbningskraften fattas. Eftersom vi är få personer i regionen blir vårt röstantal litet och vi blir en vit fläck på den finska kartan.

Dåliga förbindelser lockar inte nya invånare

Som exempel nämner han förbindelserna till Västnyland. Trots åratal av lobbning har järnvägen mellan Hangö och Hyvinge till exempel inte elektrifierats.

Godstågen dras fortfarande av dieseltåg och varutransporterna är både dyrare och långsammare än om loken var elektriska.

Samtidigt är kustbanans framtid oviss i och med den massiva lobbning som pågår för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo via Lojo.

Det här återspeglas på allting i regionen, säger Krister Lundqvist.

- Vi har svårt att få invånare hit och det gör de människor som bor här osäkra. Också priserna på husen och annat lider av det.

Företag hittar inte utbildad arbetskraft

Ett annat problem som regionen tampas med är att locka utbildade människor hit, fortsätter han.

- Det är många företag som har problem med att få utbildade människor. Det skulle hjälpa att vi kan behålla utbildningsmöjligheterna på orten.

Det innebär i sin tur att både yrkesutbildaren Axxell och yrkeshögskolan Novia stannar kvar på orten, så att de västnyländska ungdomarna har någonstans att studera och inte flyttar bort.

Trögt att etablera sig som ny företagare

EK:s undersökning visar också att många företagare tycker att de kommunala politikerna inte har näringslivet som utgångspunkt i tillräckligt hög grad då de fattar beslut.

Situationen håller på att förbättras tack vare de nya, fräscha stadsdirektörerna― Krister Lundqvist

Krister Lundqvist säger att det beror på att beslutsfattandet kan uppfattas som både långsamt och trögt, speciellt då nya företagare vill etablera sig.

- Det har inte funnits lämpliga områden och det har varit mycket om och men för att få infrastrukturen lagad till områdena. Processen har dragit ut på tiden och så har de som varit intresserade tappat lusten och farit någon annanstans.

Idealet skulle vara att all information skulle fås från en och samma lucka. Det handlar helt enkelt om en organisationsfråga inom kommunerna, säger Lundqvist.

Friska vindar med nya chefer i kommunerna

Han är i alla fall hoppfull på den här punkten. Stads- och kommundirektörerna i Hangö, Raseborg, Lojo och Ingå är alla rätt nya på sina poster och det kommer förhoppningsvis att påverka situationen mot det bättre, säger Lundqvist.

- Situationen håller på att förbättras tack vare de nya, fräscha stadsdirektörerna.

Samma sak gäller det kommunala företagsutvecklingsbolaget Novago, som också har fått en ny vd nyligen.

- Så det finns ett stort hopp, men sedan är det den nationella politiken som ställer till med problem, konstaterar Krister Lundqvist.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland