Hoppa till huvudinnehåll

En torr sommar är bra för skogshuggaren - inte ens en grund tjäle stoppar skogsmaskinen

Det har gått rätt så bra att avverka skog den här vintern. Hösten och sommaren var torra, vilket gör att marken för det mesta håller de tunga skogsmaskinerna trots att tjälen inte är lika djup som normalt.

Skogsentreprenör Magnus Träskman märkte redan i höstas att förhållandena i skogarna var bra.

En varm och så gott som regnfri sommar och en lika torr höst har lett till att det är rätt så torrt i skogarna trots att det knappt finns någon tjäle.

- Vi har fått mera hugget än man borde. Läget är ganska bra och det märks att industrin har tillräckligt med virke för tillfället.

Snön isolerar

Det började snöa i december och snön bara fortsatte att falla.

Träskman hade gärna sett att marken hade hunnit frysa ordentligt innan det föll mycket snö.

Snön isolerar och gör att tjälen inte går så djupt i marken.

- Jorden hade gärna fått vara frusen då det kom snö. Man märker nu att snön smälter underifrån och gör marken blöt.

Magnus Träskman.
Magnus Träskman vågar inte gissa hur resten av vintern blir. Han säger som hans farmor alltid sa: Den som lever får se. Det är omöjligt att sia hur det blir. Magnus Träskman. Bild: Marica Hildén / Yle Västnyland,Raseborg,magnus träskman

Det har snöat mycket den här vintern - det tycker säkert de flesta - men Magnus Träskman ser litet annorlunda på snöhögarna.

- Jag skulle säga att det inte snöat speciellt mycket den här vintern. Mannaminnet är så kort. Vi har glömt att det kommit massor av snö även tidigare år. Det är ganska lämplig mängd med snö i år, det är inte alls mycket.

Så det har inte alls stört arbetet i skogen?

- Inte tills vidare.

Mindre tjäle än normalt

Det är mindre tjäle än normalt i hela landet, särskilt i södra och mellersta delarna.

Hydrogeolog Mirjam Orvomaa på Finlands miljöcentral berättar att miljöcentralen följer med tjäldjupet på områden med naturtillstånd.

I norra delen av Lappland är tjälen 80-120 centimeter djup. I södra Lappland 30-50 centimeter och söder om Lappland 20-30 centimeter djup.

I de södra delarna av landet och längs kustområdena är tjälen mellan 0 och 10 centimeter djup.

En skogsmaskin fäller träd i en skog.
Skogsentreprenör Magnus Träskman avverkar skog mellan Svartå och Snappertuna. Då Yle Västnyland pratar med honom så avverkar han skog på Baggby gård i Ekenäs. En skogsmaskin fäller träd i en skog. Bild: Minna Almark / Yle Raseborg,Ekenäs,Västnyland,skogsavverkning

Mirjam Orvomaa har svårt att tro att tjälen blir tjockare den här vintern eftersom snötäcket delvis smälter under varma dagar och då det regnar.

Men allt är möjligt, säger hon.

- Februari brukar vara den kallaste månaden i medeltal, så tjälen kan bli djupare om det skulle bli mycket kallt nu. Vi brukar göra jämförelser med 30 års mellanrum och i södra Finland brukar tjälen vara som djupast i februari-mars. I mellersta delen av landet är den som djupast i mitten av mars och i Lappland i slutet av mars och i april.

Är läget normalt eller avvikande vad gäller tjälen?

- Det är inte onormalt eftersom det finns stora variationer då vi jämför perioder under 30 år. Men då man jämför med medelvärden så är tjälen 10-20 centimeter under det normala i södra delarna av landet.

Positiv inverkan på skog och mark

Mirjam Orvomaa är glad över att det i alla fall finns litet tjäle, även om vattnet i marken inte frusit till is i hela landet.

Tjälen har en positiv inverkan på jord- och skogsbruk. Virus och bakterier finns naturligt i marken och kan överleva om det inte är kallt.

- Det är ingen skillnad för naturen hur djup tjälen är, men tjäldjupet kan påverka människan om man inte skyddat till exempel sina vattenledningar. Vi har inte hört att det skulle ha förekommit skador på stamledningarna på grund av tjälen i år.

En man i en traktor tar upp stockar med en grip.
Sven Eriksson kör ut virket ur skogen. En man i en traktor tar upp stockar med en grip. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,Ekenäs,virkeshög

Det är också bra för grundvattnet i sydvästra och mellersta Finland att tjälen inte är djup.

Då snön smälter så infiltreras smältvattnet snabbare och blir grundvatten, i stället för att skapa översvämningar och så småningom rinna ut i havet.

En hög med virke i ett vinterlandskap.
Skogsentreprenörerna Magnus Träskman och Sven Eriksson har huggit mera än vanligt den här vintern eftersom förhållandena varit bra. En hög med virke i ett vinterlandskap. Bild: Minna Almark / Yle Raseborg,Västnyland,Ekenäs,trä

Det är inte mängden snö som är avgörande för hur mycket smältvatten som sipprar ner till grundvattennivån, säger Orvomaa.

Det är vattenhalten i snön som är viktig.

- Vattenhalten är högre än medeltalet i sydvästra och södra Finland. I mellersta Finland är vattenhalten normal och i Lappland är vattenhalten mindre än vad den brukar vara.


Läs också