Hoppa till huvudinnehåll

Fibernätet byggs ut på sju områden i Pargas - men bara om tillräckligt många är intresserade

Kimito telefons fiberoptik.
Kimito telefons fiberoptik. Bild: Yle/Monica Forssell fiberoptik

Pargas stad investerar 600 000 euro i fasta nätförbindelser. Fibernätet kan byggas ut på sju områden inom Pargas stad: Sunnanberg, Hoggais, Lielax, Simonby, Tervsund, Nagu och Korpo.

I och med att fibernätet förverkligas med stöd av staden och staten blir det billigare för konsumenten att ansluta sig, och överhuvudtaget möjligt att erbjuda på områden där lönsamheten varit utmanande.

Projektet är ett samarbete mellan Pargas stad, Traficom och bolaget Partel. Pargas stads andel är 300 000 euro år 2019 och och lika mycket år 2020.

Karta över fibernätområden i Pargas.
De sju stödområdena är markerade med rosa. Karta över fibernätområden i Pargas. Bild: Partel Karta

Den som bor i de här områdena och vill ansluta sin fastighet till fibernätet ska sluta ett avtal senast den sista mars. För att projektet ska bli av krävs det att hälften av hushållen på området deltar.

Men vad är då fibernät? Enligt Partels vd Svante Olofsson är fibernätet det bästa sättet att skicka data i dag och det används för att skicka data över hela världen.

- Ett enda fiberpar klarar av att skicka all data som Finland behöver skicka. Så det är otroligt effektivt och går med ljusets hastighet. Data skickas via ljus genom en glaskabel, förklarar Olofsson.

Billigare för konsumenten

Partel har redan tidigare byggt ut fibernätet i Pargas, men stödet från staden och staten möjliggör en fortsatt utbyggnad i områden som annars skulle vara ekonomiskt svåra, nästan omöjliga, berättar Caroline von Zweygbergk som ansvarar för kundbetjäning och försäljning.

På de områden som nu när aktuella skulle priset för en fiberanslutning utan stöd vara mellan 5 500 och 14 500 euro per
hushåll.

Lasten Areena -sovellus älytv:n ruudulla.
Lasten Areena -sovellus älytv:n ruudulla. Yle Arenan,smart TV,Android,Yle,Lilla tvåan,streamning,Android TV

I och med projektet erbjuds nu fastigheterna på de sju områdena en anslutning för samma pris som i Pargas centrum, det vill säga 1 790 euro.

Knivskarp bild och läkarbesök på distans kräver kapacitet och stabilitet

Olofsson ser fiber som den enda lösningen för skärgården med tanke på att efterfrågan på strömningsgtjänster ökar och skärmarna blir större.

- Datamängderna som rör sig för att kunna sköta tv- och streamingtjänsterna är nu mycket högre och man räknar med att datamängderna fördubblas vartannat år.

- Som vi ser det så finns det ingen chans att klara av den här utvecklingen med existerande 4G-teknologi. Och 5G-teknologin kommer inte att kunna lösa det ute i skärgården utan fiber.

Streamning på nätet.
Spel, underhållning, distansarbete, utbildning, kommunikation och bankärenden. Uppkopplingen används till mycket redan i dag, men i framtiden kan allt fler tjänster vara tillgängliga över nätet. Streamning på nätet. Bild: Yle/Niklas Fagerström streamning,Hearthstone,Twitch

von Zweigbergk tror att Pargasbor i framtiden kan behöva nätförbindelsen till mycket annat än i dag.

- I vårt grannland Sverige har man till exempel hunnit mycket längre med nätbaserade läkartjänster. Det är säker dit vi också är på väg, att man kan prata med sin läkare hemifrån.

- Det är nog a och o i dagens läge att man har en bra och stabil anslutning, säger von Zweygbergk.

Nätförbindelserna fungerar varierande i skärgården

Kyrkbacken i Nagu hör till de byar som nu kan få fibernät.

Nagunämndens ordförande och fullmäktigeledamoten Olof Elenius berättar att nätförbindelserna fungerar väldigt varierande.

- I Kyrkbyn fungerar det hur bra som helst, men fem kilometer därifrån kan de fungera dåligt.

- De som bor längs med Skärgårdsvägen tror jag klarar sig ganska bra, men i byarna längre bort är det bristfälligt.

Sverker Engström är ersättare i stadsfullmäktige och bildningsnämndens vice ordförande.

Engström är bosatt i Skräbböle men har en gård i Selmo, Nagu, och känner till bristerna i nätförbindelserna där. Selmo hör till ett av de områden som nu kan få fibernät.

- I Selmo by har de nog problem nu och då, och det verkar som om problemen skulle öka med tiden. En del måste betala sina räkningar sju på morgonen, sedan fungerar det inte mera. Och värre är det på sommaren.

Hur viktigt är det att fibernätet byggs ut i bland annat Nagu?

- Det är absolut ett livsviktigt projekt. Det här är en av de framtida förbindelserna som vi absolut måste ha, säger Engström.

- På sikt kan ingen bo i ett område där det inte finns fiber. Definitivt ingen barnfamilj i alla fall. Det är så mycket som kommer att vara nätbaserat, undervisning med mera, konstaterar Engström.

Elenius håller med om att välfungerande nätförbindelser är ett måste för en levande skärgård och tänker sig att det också kan locka distansarbetare.

- Det spelar ingen roll var du sitter om du jobbar på distans. Dem kan vi bra locka ut till skärgården. Finns ju ingen bättre plats att bo på, om du bara har bra kommunikationer.

Finns det ett intresse att ansluta sig?

Engström var på plats då Pargas telefon informerade om fiberprojektet i Framnäs i Nagu. Han uppskattar att omkring en femtedel av de berörda invånarna var på plats.

- Av det kunde man dra slutsatsen att intresset var relativt litet. Jag tror att folk inte har insett hur jätteviktigt det är för dem som ska bo där i framtiden.

Elenius tror att fiberanslutningen, trots det reducerade priset, kan kännas som en stor satsning för den som för stunden är nöjd med sin nätförbindelse.

- Men då måste man komma ihåg att det här är en lottovinst i alla fall. För man tjänar ganska mycket på att satsa nu, och ha ett bra nät i framtiden. Jag tror nog att det här är en mycket bra satsning, säger Elenius.

Skärgårdsdelegationen: digitalisering ger livskraft

Då skärgårdsdelegationen presenterade sina mål för följande regeringsperiod fanns också digitaliseringen med på agendan.

Delegationen konstaterar att allt fler tjänster kan fås via webben, och uttrycker en oro över datakommunikationsförbindelserna i skärgården.

Fungerande datakommunikation är enligt delegationen viktig för att locka och hålla kvar aktiva invånare och företag på orten.

Därför anser delegationen att man under nästa regeringsperiod bör se till att skärgården får bättre datakommunikationsförbindelser. Det behövs statligt stöd för detta på orter där kommunikationsnäten inte byggs på marknadsvillkor.

- Man borde fundera på statens roll i de områden där marknadskrafterna inte lyckas, säger delegationens ordförande, Centerpartiets Hanna Kosonen.

Delegationens tidigare ordförande och ersättande ledamot Mikaela Nylander (SFP) är inne på samma linje.

- Marknaden sköter inte områden där det finns få människor. Här tycker jag att staten borde skapa förutsättningar att leva, arbeta, bo och verka året om.

- Många områden sköter sig själva och behöver inte stöd i och med att den ekonomiska bärkraften finns där. Men där den inte finns, så tycker jag att staten borde ha ett större ansvar, säger Mikaela Nylander.

Nuläget alarmerande

Enligt Svante Olofsson är bilden av Finlands förträfflighet då det kommer till dataöverföring främst byggd på mobildata, medan vi sackar efter gällande de fasta nätverken jämfört med en del andra länder.

- Det är kanske lite förvånande att vi slår oss för bröstet och berättar att vi är bäst på mobildata i världen och hur fint det är. Mobildata är ju en ganska liten del av all data som skickas, säger Olofsson.

- Ser man på de fasta nätverken med fiber så ligger vi kanske på 40 procent där utbyggnaden i grannländer är runt 90 procent. Det är nog väldigt alarmerande. Jag tror att finska staten har börjat vakna upp till det här nu och att det därför har kommit den här möjligheten med stödprojekt.

Läs också