Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad inför servicesedlar för dagverksamhet - Hötorgscentret får åter komma in ur kylan

bingospel
bingospel Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Bingo,Pojo, Raseborg,dagverksamhet,dagverksamhet i pojo

Jakobstad inför servicesedlar för dagverksamheten. Det betyder att klienterna fritt får välja serviceproducent och nu är Hötorgscentret åter med i leken. - Vi är beredda, säger föreståndare Inger Gripenberg.

Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad har beslutat att äldre i framtiden kan köpa dagverksamhet med servicesedel. Det här är strålande nyheter för Hötorgscentret säger föreståndare Inger Gripenberg.

- Det blir fritt fram för kunden att själv välja. Och fri konkurrens innebär att vi konkurrerar om kvaliteten i verksamheten, säger Gripenberg.

Det här betyder också att Hötorgscentrets dagverksamhet får komma in ur kylan. Sedan två år tillbaka köper staden inte deras tjänster utan Folkhälsans.

- Det var lite mummel i kön när vi upphandlade tjänsten och valet förr på Folkhälsan. Nu får klienterna själva välja dagverksamhet, säger Henrik Sandberg som leder social- och hälsovårdsnämnden.

Verksamhetschef Inger Gripenberg vid Hötorgscentret i Jakobstad
Inger Gripenberg. Verksamhetschef Inger Gripenberg vid Hötorgscentret i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,inger gripenberg

Förlorade i anbudsrunda

När Hötorgscentret byggdes byggde man ett hus speciellt för dagverksamhet. Och allt rullade på i 17 år. Men sen var det stopp. Staden beslöt att upphandla dagverksamheten och i anbudsrundan förlorade Hötorgscentret mot Folkhälsan.

Folkhälsan erbjöd billigare tjänster. Men på Hötorgscentret anser man att det här inte gick riktigt rätt till.

I anbudsförfrågan ingick också badning av klienterna en service som Folkhälsan inte erbjöd sina klienter säger Gripenberg,

- Vår offert var dyrare för där ingick också kostnader för en baderska, säger Gripenberg.

Inger Gripenberg vände sig till staden men beslutet revs inte upp.

Bad om det ingår i vårdplanen

Pirjo Knif som är chef för äldreomsorgen säger att hon och Gripenberg ser annorlunda på saken och att klienter får den här servicen på Folkhälsan, om det finns med i klientens vårdplan.

- De klienter som behöver hjälp med att bada får det på Folkhälsans dagcenter, säger Knif.

Alla får ändå inte den här servicen. Det är ju ingen huvudtjänst och med två personer som ansvarar för en hel grupp äldre kan den ena inte bada klienterna säger Knif.

Pirjo Knif.
Pirjo Knif. Pirjo Knif. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Jakobstad,österbotten

Fortsatte i privat regi

På Hötorgscentret fortsatte man ändå med dagverksamhet för deras klienter ville inte byta dagcenter.

- De ville vara kvar i sin bekanta miljö och jag tror också att vårt centrala läge tilltalar många av våra klienter.

Gripenberg säger att många som deltar i dagverksamheten passar på att handla i centrum samtidigt innan de åker hem med VIP-taxin. Och de allra flesta äldre vill gärna bada när de besöker dagcentret.

Lösningen blev att Hötorgscentret fortsatte att driva dagverksamhet som klienten själv betalar. 28 euro per dag kostar det ur egen ficka.

Dagverksamheten går på förlust

Värdet på servicesedeln för dagverksamheten föreslås vara 50 euro per gång och klientens egen andel är 12,60 euro per gång. Det här betyder i nuläget att det är mer än dubbelt dyrare för klienten att välja Hötorgscentret.

Och 28 euro räcker inte till för att täcka kostnaderna.

- Visst har vi gått back. Vi har satt in egna medel för att kunna driva verksamheten och både frivilliga och vårt lopptorg har hjälpt till att få det att gå runt, säger Gripenberg.

Därför var man också tvungen att dra ner på verksamheten från flera grupper, på båda språken, fem dagar i veckan till en grupp tre dagar i veckan.

Jakobstads åldringsvänners äldreboende Hötorgscentret.
Jakobstads åldringsvänners äldreboende Hötorgscentret. Bild: Yle/Kjell Vikman jakobstads åldringsvänner

Hoppas på flera aktörer

Men nu ser alltså problemet ut att vara löst. Köptjänstavtalet med Folkhälsan avslutas den sista mars och optionen på ett år som ingår i avtalet planerats inte komma i användning.

Pirjo Knif hoppas att fler vill blir servicesedelproducenter inom dagverksamhet för äldre. I dag är Folkhälsan och Hötorgscentret de enda aktörerna i staden.

- Vi hoppas på flera intresserade, kanske vill någon ny aktör inleda verksamhet. Jag hoppas att de sätter fart. Från första april inleds användningen av servicesedlar, säger Knif.

Åtminstone Hötorgscentret är redo.

- Vi har både utrymmen och personal. Nu ska vi ansöka om att bli servicesedelproducent. Vi är beredda, säger Inger Gripenberg.