Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns det pengar att tjäna på ryska sopor - och finländska företag håller sig väl framme

Man som står och sopar i sopor
Moskvaregionen, exklusive staden Moskva, producerar 7 miljarder ton hushållsavfall per år. Man som står och sopar i sopor Bild: EPA-EFE/ SERGEI CHIRIKOV Ryssland,avfall

I Finland betraktas avfall som råvara eller potentiell energi medan soporna i Ryssland bara anses vara stinkande högar av värdelöst skräp.

I Ryssland lämpas 95 procent av allt avfall på soptippar, i Finland återvinns eller återanvänds 99 procent av allt avfall. Det är alltså väldigt tydligt att Finland kan erbjuda grannen mycket sakkunskap i avfallsfrågor.

De ryska soptipparna är på många håll överbelastade och dåligt skötta. Det förekommer ofta eldsvådor bland soporna. Det leder till luftföroreningar. Likaså förekommer det mycket ofta utsläpp i vattendrag.

Tusentals ryssar har under det senaste året deltagit i demonstrationer där de har krävt förbättrad sophantering. I början av februari förekom det demonstrationer runt om i landet under devisen ”Ryssland är ingen avskrädeshög”.

President Putin lovade förbättringar

Efter de stora protesterna mot dålig sophantering i Ryssland har statens högsta ledning lovat förbättringar.

På order av president Vladimir Putin ska det byggas minst tvåhundra nya avfallshanteringsanläggningar. Han har också beslutat grunda ett nytt, delvis statligt, företag som ska ha det övergripande ansvaret för sophanteringen i landet.

De här besluten innebär stora ekonomiska satsningar, man talar om flera miljarder rubel, alltså miljontals euro. Och Finland med sitt stora kunnande inom avfallshantering har mycket att hämta.

Finländskt kunnande presenterades stort

Det hade också den finsk-ryska handelskammaren noterat och ordnade tillsammans med flera samarbetspartner nyligen en brett upplagd affärsresa för företag inom sophantering.

Dessutom ordnades seminarier både i Sankt Petersburg och i Moskva för bland annat journalister, medborgaraktivister och företag.

Många vet inte vad de protesterar emot

Bland deltagarna fanns journalisten Natalia Orlova från tidningen Peterburgskie vedomosti. Hon följer aktivt miljöärenden. Hon har noterat att väldigt många ryssar reagerar särskilt negativt på varje förslag om förbränning av avfall. De vill ha bättre sophantering, men de vill inte att soporna ska brännas.

- De reagerar utan att ha kunskap om frågan, och deras häftiga protester talar om misstro mot systemet.

Också många andra deltagare på seminariet talade om samma djupa misstro. Många tror helt enkelt inte att myndigheterna och sopföretagen ska sköta anläggningarna så, att de inte sprider farliga utsläpp i luften.

Häftiga protester talar om misstro mot systemet
En kvinna i blå väst och vit skjorta i en föreläsningssal.
Journalisten Natalia Orlova tror att allt för många vet allt för lite om sophanteringens risker. En kvinna i blå väst och vit skjorta i en föreläsningssal. Bild: Kerstin Kronvall/Yle Ryssland,journalister

Nu behövs sopsortering

En viktig grund för varje form av utnyttjande av sopor som råvara eller energi är sopsortering. Den kan göras i hemmen och vid soptunnorna eller på särskilda anläggningar för sortering. Det blir mycket billigare att sortera soporna där de uppstår.

Erik Helin leder ett företag som använder platsflaskor, så kallade pet-flaskor, som råvara. Flaskorna malas sönder och av granulatet gör man sedan förpackningsband som säljs i stora delar av världen. Helins företag heter Specta och arbetar i staden Kostroma nordost om Moskva.

Specta använder 1,5 miljoner flaskor varje dag. De köper dem hos avfallshanteringsanläggningar, på soptippar och av lokala sopföretag.

Samtidigt slängs enorma mängder flaskor bland soporna utan att man återanvänder materialet. Det beror främst på att det inte finns kärl för sortering. Ryssland har heller inget system för pantning av tomflaskor.

Just nu har sophanteringen medvind

Erik Helin är optimistisk. Han är övertygad om att det just nu finns så många krafter i Ryssland som vill samma sak att sophanteringen kommer att ta stora steg mot det bättre.

- Det går snabbare på vissa håll och långsammare på andra, men inom kort ser vi kärl för sopsortering överallt, säger Helin.

Inom kort ser vi kärl för sopsortering överallt

Just nu finns det också pengar i den ryska statsbudgeten för satsningar inom avfallshantering.

- Det kräver visserligen pappersarbete, men det gör det överallt om man vill ha bidrag, säger Erik Helin.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes