Hoppa till huvudinnehåll

Prästämbetet, väckelserörelser och fastlagsbullar - högt och lågt blandades i valdebatt i Nykarleby inför biskopsvalet

Valdebatt i Nykarleby.
Gerd Snellman och Henrik "Otis" Othman taktiksnackar med kandidaterna inför debatten. Valdebatt i Nykarleby. Bild: Yle/Mikaela Löv Biskopsval i Svenska kyrkan

När biskopskandidaterna tentades i Nykarleby på lördagskvällen kom många för att lyssna. Det är ett tecken på att debatten är viktig, säger Harald Wester som är medlem i församlingsrådet i Jakobstad, och biskopen är viktig för kyrkans och stiftets profil.

I nästan två timmar tentades de fyra kandidaterna Lisa Enckell, Harry S. Backström, Sixten Ekstrand och Bo-Göran Åstrand av debattledarna Henrik "Otis" Othman, journalist och tidigare chefredaktör och Gerd Snellman, teologiedoktor och kyrkohistoriker.

Intresset för den sista valdebatten - och den enda i Österbotten - inför biskopsvalet var stort och församlingshemmet fylldes av människor.

Enda utfrågningen i Österbotten

Harald Wester är medlem i församlingsrådet i Jakobstads svenska församling och har rösträtt i biskopsvalet. Hans egen församlings kyrkoherde, Bo-Göran Åstrand, är i elden denna kväll.

Harald Wester säger att kandidaterna redan redogjort för sina ståndpunkter i tidningar, radio och teve, han vet var de står i olika frågor. Men det här är den enda utfrågningen i Österbotten och på så vis är det en viktigt kväll.

Wester säger att valet egentligen inte kan gå fel, det finns flera goda kandidater. Men valet är ändå inte egalt.

- Biskopen sätter sin prägel på stiftet, så visst är det viktigt även om biskopen inte är en ensam företagare. Biskopsvalet är viktigt främst för kyrkans profil.

Det har stormat, igen, i Österbotten efter Kristinestadskaplanen Markus Engströms insändare om hans syn på homosexualitet.

- Ja, stormar gör det lite mest hela tiden, säger Wester.

Betyder det att det är tufft att vara biskop?

- Jo, det tror jag säkert att det är. Biskopen behöver vara stabil och inte gå i taket för allt, säger Harald Wester.

Valdebatt i Nykarleby.
Harry S. Backlund, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell och Bo-Göran Åstrand. Valdebatt i Nykarleby. Biskopsvalet i Borgå stift 2019

Djupa frågor och skratt

Varför skulle du bli en bra biskop? Hur ska man göra med präster som vägrar samarbeta med kvinnor och hur tolkar du bibeln, var några av de frågor kandidaterna fick svara på. Även väckelserörelsernas betydelse och plats i kyrkan debatterades.

De teologiska spörsmålen varvades med frågor av mer profan karaktär som om det ska vara sylt eller mandelmassa i fastlagsbullen och vilken musik biskopskandidaterna lyssnar på när de är lediga.

Här kan du läsa en presentation av kandidaterna.

På frågan om fyllning i fastlagsbullen väljer alla kandidater mandelmassa, utom Harry S. Backström som inte vill ha någon bulle alls.

Valet har stor betydelse

Anders och Iris Wärnström har kommit från Ytteresse för att lyssna till vad kandidaterna har att säga. Anders har rösträtt i biskopsvalet, men säger att han inte har tänkt ställa någon egen fråga till kandidaterna.

Båda två är klara över vem de stöder i valet. Vem som blir biskop i stiftet har betydelse, även för de österbottniska församlingarna.

- Javisst har det betydelse, säger Anders Wärnström.

- Det har jättestor betydelse, säger Iris Wärnström.

Är det någon speciell fråga du tänker på?

- Till exempel gällande frågor om homosexuella och kvinnopräster, eftersom vi är motståndare, säger Iris Wärnström.

Valdebatt i Nykarleby.
Det var fullsatt i församlingssalen Valdebatt i Nykarleby. Bild: Yle/Mikaela Löv Biskopsvalet i Borgå stift 2019

Homosexualitet år 2019

Hur relevant är egentligen debatten om homosexualitet nådens år 2019?, frågar moderator Henrik Othman kandidaterna.

Lisa Enckell säger att frågan är viktig för det handlar om människosyn.

- Vi är alla guds avbilder, med den sexualitet vi har. Sexualiteten hör ihop med vår mänsklighet, det är en del av att vara människa, säger Enckell.

- Debatten är på många sätt olycklig och den har fått allt för stort utrymme. Trots att alla människor är lika värda inför Gud så har debatten fått slagsida, säger Harry S. Backström.

Sixten Ekstrand säger att kyrkan ska gå med i diskussioner i samhället.

- Men det som är olyckligt i den här diskussionen både nu och tidigare är att vi ofta diskuterar på ett teoretiskt plan och glömmer att det rör människor av kött och blod, säger Ekstrand.

Ekstrand säger att han efterlyser ett större mått av ödmjukhet och lyssnande och att de som diskuterar skulle ta varandra på allvar.

Bo-Göran Åstrand säger att frågan är stor och viktig för det handlar om hur vi tolkar bibelns budskap i dag och hur vi tillämpar evangeliet på det liv som levs i dag.

Människor upplever att debatten ifrågasätter dem och deras innersta personlighet och det är djupt olyckligt, säger Åstrand.

- Det handlar om levande människor och om hela deras framtid. Kyrkans uppgift är att stå vid deras sida och försvara deras värde och bekräfta att de är bra precis som de är, säger Åstrand.

Valdebatt i Nykarleby.
Margit Aromäki till höger, i samspråk med Harry S. Backström. Valdebatt i Nykarleby. Bild: Yle/Mikaela Löv Biskopsvalet i Borgå stift 2019

Synen på förlåtelse

Margit Aromäki från Kovjoki säger att biskopsvalet är angeläget. Frågor Aromäki vill ha svar på under kvällen är hur kandidaterna ser på bönen Fader vår när det gäller förlåtelsen.

Aromäki anser att det här med förlåtelse är något som även kyrkan borde fundera över.

Aromäki säger att hon tycker om alla fyra kandidater, en är hon till och med släkt med.

Är du kanske en smula partisk då?

- Tja, vi får se nu, det blir en spännande kväll, säger Margit Aromäki.

Villiga att samarbeta med alla

Alla fyra kandidater säger att de är villiga att stå vid altaret intill en präst som är av annat kön. En icke-fråga så till vida att ingen längre blir prästvigd i stiftet om hen inte kan samarbeta med en kvinna, säger Åstrand.

- Det är alldeles tydligt och klart i vår kyrka och i Borgå stift. Att det är så beror på att också en kvinna ska få känna sig helt trygg och veta att dit hon kommer är hon också välkommen. Ingen ska bli lämnad ensam i uppdraget, säger Åstrand.

Åstrand säger att det behöver klara regler för hur man samverkar inom stiftet, för det här fungerar inte överallt.

Lisa Enckell säger att det gått 33 år sedan den första kvinnan i stiftet prästvigdes. Det finns andra kyrkor som inte godkänner en kvinna som präst, till exempel den katolska och den ortodoxa kyrkan. Då kan man behöva fundera över sitt religiösa hemvist.

Harry S. Backström är den kandidat som är mest öppen för andra lösningar, som att placera en manlig präst i en enprästförsamling för att undvika att de här situationerna uppstår.

Sixten Ekstrand säger att kyrkans regelverk tydligt säger att den som prästvigs ska kunna samarbeta med både män och kvinnor.

- Sen kan en präst välja sin arbetsplats, i vilken församling han eller hon vill arbeta. Grundförutsättningen är ändå att man kan arbeta tillsammans med präster av båda könen när så behövs, säger Ekstrand.

Valdebatt i Nykarleby.
Boris Salo hälsar på Lisa Enckell. Valdebatt i Nykarleby. Bild: Yle/Mikaela Löv Biskopsvalet i Borgå stift 2019

Viktiga linjedragningar

Boris Salo som är kaplan i Jakobstads svenska församling säger att en av de riktigt stora frågorna i framtiden, i det han kallar vårt toleranta samhälle, är om man kan anse att endast Jesus är vägen till frälsning. Det tror Salo blir den stora frågan i framtiden och här vill han veta hur kandidaterna tänker.

- Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och vi ska vara toleranta. Hur går det då ihop med budskapet att Jesus är den enda vägen till frälsning?, säger Salo.

Hur stor betydelse har det för församlingen vem som blir biskop?

- Biskopen är viktig för hela stiftet. Det kanske inte direkt påverkar vardagen i vår församling, men det har en stor betydelse för linjedragningarna. Även om själva gräsrotsarbetet kan fungera oberoende vem som sitter i Borgå, säger Boris Salo.

Valdebatt i Nykarleby.
Valdebatt i Nykarleby. Bild: Yle/Mikaela Löv Biskopsvalet i Borgå stift 2019

Får man ta hunden med sig in i Biskopsgården?

Till en öde ö skulle alla kandidaterna ta sin äkta hälft. Till biskopsgården vill Lisa Enckell ta maken, sina böcker och tavlor. Sixten Ekstrand säger att Biskopsgården behöver en god anda som är präglad av Guds närvaro och medmänslighet.

Harry S. Backström vill låta frun göra Biskopsgården trivsam och välsigna varje rum om han flyttar in. Bo-Göran Åstrand tar med sig fru och labradorerna.

- Om man nu får ha hundar springades runt i Biskopsgården?, säger Åstrand.

- Så din fråga lyder alltså "får man ta hunden med sig in i Biskopsgården?", frågar Henrik Othman.

- Rätt, säger Åstrand.

I slutet av utfrågningen var det åhörarna som ställde frågor genom att lämna in lappar med sina spörsmål.

Ska det få byggas moskéer i Finland, hur ska man få med de unga vuxna i församlingsarbetet och varför talar vi så lite om synd i dag, och varför behövs Jesus om vi inte talar om synden, var frågor som publiken ville ha svar på.

Mia Anderssén-Löf och Gun-Maj Näse.
Kyrkoherde Mia Anderssén-Löf och teolog Gun-Maj Näse. Mia Anderssén-Löf och Gun-Maj Näse. Bild: Yle/Mikaela Löv Biskopsvalet i Borgå stift 2019

Kyrkoherden gav gult kort

Mia Anderssén-Löf är kyrkoherde i Nykarleby och domare i debatten. Den som blev för långrandig i sina resonemang fick gult kort och senast när det röda åkte upp var det dags att tystna.

- Jag är glad att vi fick ha en utfrågning här och att vi får stå värdar, och det var roligt att så många kom, säger Anderssén-Löfs.

Tanken från stiftets sida är att variera frågorna med tanke på var debatten hålls, säger Anderssén-Löf med avseende på att även väckelserörelsernas roll i kyrkan dryftades under kvällen.

- Eftersom väckelserörelserna är starka här så var det mycket välkommet och spännande att se hur kandidaterna ser på deras roll.

Biskopen är viktig också ute i församlingarna, säger Anderssén-Löf, hurudan biskopen är avgör vilket stöd medarbetarna kan räkna med och hur hög eller låg tröskeln att ringa biskopen är. Biskopen är också en värdeledare för kyrkan, säger Anderssén-Löf.

Anderssén-Löf säger att hon uppskattade att man på lördagen gick in för att se på bibelsynen bakom frågor som homosexualitet och kvinnor i prästämbetet.

- Hurudan är teologin och hurudan är människosynen bakom åsikterna, på så vis kom vi närmare biskopskandidaterna rent teologiskt, säger Anderssén-Löf.

Anderssén säger att hon är glad över de tydliga beskeden angående samarbete mellan kvinnor och män i kyrkan.

- Kandidaterna hade en tydlig tanke i den här frågan och vill leda på ett inkluderande sätt som gör det möjligt för oss kvinnor att verka och känna oss trygga i stiftet, säger Anderssén-Löf.

Marika Lassfolk och Cecilia Åminne.
Marika Lassfolk och Cecilia Åminne har båda rösträtt i valet. Marika Lassfolk och Cecilia Åminne. Bild: Yle/Mikaela Löv Biskopsvalet i Borgå stift 2019

En enande biskop

Marika Lassfolk och Cecilia Åminne är båda medlemmar i Jakobstads svenska församling och har båda rösträtt i valet. Marika Lassfolk säger att frågorna var välformulerade och aktuella. De viktigaste ämnen som engagerar människorna i stiftet belystes.

- Det var en bra kväll och jag måste säga att jag beundrar kandidaterna som orkar. Det är säkert inte så lätt att svara på alla frågor, säger Åminne.

Att frågor om kvinnor som präster, homosexualitet och väckelserörelsernas roll debatterades i Nykarleby förvånar varken Åminne eller Lassfolk.

- Det är väl rätt brännande frågor. Men jag tycker inte att de här frågorna tog för stor plats, det var ett brett spektrum av frågor, säger Lassfolk.

De brännande frågorna skapar alltid en bra debatt och folk vill veta var kandidaterna står, säger Åminne.

- Men det känner vi redan till, jag kom främst hit för att få en känsla för vilken person vi får som biskop. Är det någon som kan möta med ett leende? Allt det där som man inte kan utläsa från ett papper utan bara kan uppleva live, säger Cecilia Åminne.

Nu när det åter stormat står det klart att det finns stora skillnader i åskådningen inom stiftet, säger Lassfolk. Biskopsämbetet är därför en viktig post.

- Vi behöver en biskop som ser de här olikheterna men ändå kan förena stiftet, säger Marika Lassfolk.

- Jag tror att alla kandidaterna vill enhet, under det tak som kyrkolagen ger. Ingen kandidat vill ju att någon grupp ska gå någon annanstans, säger Cecilia Åminne.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten