Hoppa till huvudinnehåll

#femtioelvafrågor: Hur vill partierna satsa på kulturen?

Pensionären Hasse Lindroos i Sibbo med pratbubbla och frågan Hur blir det med pengar för kultur?
Hasse Lindroos tycker att kulturen är en viktig del av livet. Pensionären Hasse Lindroos i Sibbo med pratbubbla och frågan Hur blir det med pengar för kultur? Bild: Svenska Yle / Sofie Gammals. Grafik: Lasse Grönroos Pensionär,val,Sibbo,femtioelvafrågor

Pensionären Hasse Lindroos i Sibbo tycker att kulturen är en viktig del av livet och undrar hur partierna vill satsa på den.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

"Livet består inte enbart av jobb"

– I synnerhet äldreomsorgen och kulturen är viktiga frågor. Vi får ju hela tiden mera fritid, och vi som är äldre har enbart fritid. Man ska inte minska på kulturen, livet består inte enbart av det produktiva skapandet, alltså arbetet, det är bara en del.

Hasse Lindroos undar hur partiernas kulturbudget ser ut, ska det satsas mer eller mindre på kulturen än i dag?

Så här svarar riksdagspartierna

Blå framtid: Har inte svarat på frågan.

Centern: Centern har inte satt någon specifik summa som målsättning i den kommande valperiodens kulturbudget. Vi hoppas att det ska gå att överföra mer budgetmedel till finansieringen av konst och kultur. Man bör också i högre grad dra nytta av andra resurser i samhället när man ska finansiera kultur, till exempel genom att utvidga principerna för enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion och renovering av byggnader. Statsandelar för konst och kultur bör återinföras under nästa valperiod. I det sammanhanget bör man se till att finansieringen av olika konstområden sker på lika villkor och också på ett sätt som tar hänsyn till nya konstformer.

De gröna: Konstens frihet och egenvärde utgör kärnan i den gröna kulturpolitiken, liksom mångfald och jämlik tillgång till kulturtjänster. Kulturen ska inte vara beroende av marknadens eller människors välvilja, utan staten och kommunerna måste bära sitt ansvar för finansieringen av kulturen. Enligt De gröna lönar det sig att investera mer pengar och mer mångsidigt än i nuläget i kulturen. En tillräcklig och mångsidig finansiering garanterar en livlig och mångsidig konst. Samtidigt bör konstnärernas försörjning och socialskydd förbättras märkbart. Kreativa konstformer utgör en betydande del av Finlands ekonomi och genom satsningar på kulturen blir den mer produktiv och framgångsrik.

Kristdemokraterna: Vi skulle satsa lika mycket på kultur som i nuläget. Ifall det uppdagas speciella behov, eller projekt, är vi öppna för större satsningar. Kultur är en viktig del av samhället. Kommunerna och staten ska satsa på kultur men även privata aktörer har en viktig roll.

Samlingspartiet: Samlingspartiet anser att det är viktigt att stöda konst och kultur och partiet vill understöda kulturområdets framtida livskraft. Men under knappa ekonomiska situationer har tilläggsfinansiering inte alltid varit en möjlighet.
Det skulle hjälpa om det fanns en bättre förståelse i samhället i stort för tillväxtpotential på det kreativa området. Vi vill fästa uppmärksamhet vid öppenhet och tydlighet när det gäller finansieringen och vi vill söka lösningar för problemen kring möjligheterna att försörja sig som kulturarbetare. Vi vill också stärka de kreativa näringarnas tillväxtpotential och nationella synlighet.

Sannfinländarna: Har inte svarat på frågan.

Socialdemokraterna: Kulturens finansiering har hamnat rejält på efterkälken. SDP:s målsättning är att på längre sikt lyfta kulturens andel av statsbudgeten till en procent. Nu ligger den på lite över 0,8 procent. Till exempel i Sverige och Tyskland har Socialdemokraterna under de senaste åren satsat rejält på kulturen och vi vill göra samma sak i Finland.

Svenska folkpartiet: Verksamhetsförutsättningarna för mångsidig kultur ska tryggas och finansieringen ska ligga på en hållbar nivå. Vi vill att kulturen stöds, men inte styrs av staten. Vi vill också trygga de mindre teatrarnas verksamhetsförutsättningar. För oss är det viktigt att kulturpolitiken ska bidra till en ökad mångfald och ett brett kulturutbud. Vi vill att våra kulturinstitutioner har goda förutsättningar att verka samt att Svenska Teatern får status som nationalscen.

Vänsterförbundet: Vänstern har föreslagit att kulturbudgeten ska öka så att kulturens andel utgör 1 procent av statsbudgeten. Målet med förnyandet är att göra statsandelssystemet mer flexibelt och att få med nya konstformer i finansieringen på ett regionalpolitiskt jämlikt och hållbart sätt. Det här kräver ökad finansiering. Skattefriheten för statens konstnärsstipendium bör höjas till 30 000 euro i året. Minimiersättningar bör fastslås för olika sorters arbete, i samarbete med konstnärsorganisationer. Det här för att en rimlig ersättning för konstnärligt arbete skulle bli standardpraxis.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Val