Hoppa till huvudinnehåll

Stort underskott för Vasa sjukvårdsdistrikt – över sex miljoner minus

Vårdare går mot utgången på Vasa centralsjukhus
Inköpta läkartjänster och ett nytt faktureringssystem ledde till ett underskott för Vasa centralsjukhus. Arkivbild. Vårdare går mot utgången på Vasa centralsjukhus Bild: Yle/Sofi Nordmyr vårdpersonal,sjukskötare,vårdare,Vasa centralsjukhus,Vasa sjukvårdsdistrikt,vård,närbild

Inköpta läkartjänster blev dyrare än väntat och intäkterna blev mindre under 2018 för Vasa sjukvårdsdistrikt. Nu kommer man bland annat se över prissättningen för patientbesök.

Vasa sjukvårdsdistrikts bokslut kommer behandlas i början av mars, men på grund av det stora underskottet tog styrelsen upp frågan redan på måndagens möte.

Underskottet är på över sex miljoner euro, vilket kommer äta upp nästan hälften av sjukvårdsdistriktets ackumulerade överskott.

- Ena orsaken är att vi gått över budgeten med läkartjänster, ungefär två miljoner euro, säger sjukvårdsdistriktets direktör, Marina Kinnunen.

Porträtt av Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.
Marina Kinnunen säger att en av orsakerna till underskottet är köptjänster av läkare. Porträtt av Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Bild: Yle/Sofi Nordmyr porträtt,kinnunen

Köpta läkartjänster dyrare än egna läkare

De egna läkartjänsterna gick faktiskt under budgeten med cirka 1,7 miljoner, men på grund av brist på egna läkare har sjukvårdsdistriktet varit tvungna att ta till köptjänster. Dessa har gått över budgeten med 3,8 miljoner.

- Vi har köpt mer service utifrån och det är mycket dyrare än att ha egna läkare, säger Kinnunen.

- Vi måste rekrytera mer hela tiden så att vi skulle ha läkare i tjänst och inte behöver köpa utifrån, tillägger hon.

Förutom läkartjänsterna har även laboratorieundersökningar, IT-tjänster och fastighetssidan gått lite över budgeten.

Vi har köpt mer service utifrån och det är mycket dyrare än att ha egna läkare― Marina Kinnunen

Nytt sätt att fakturera ledde till mindre inkomster

Intäkterna har också minskat. Det här beror bland annat på att sjukvårdsdistriktet ändrat sättet de fakturerar kommunerna för patientbesök.

Tidigare fungerade det så att ifall en patient besökte en sjukskötare, läkare och terapeut så skickades tre skilda fakturor. Nu skickas enbart en faktura för alla besök.

Detta gjorde det svårare att uppskatta mängden patientbesök och vad prissättningen ska vara, enligt Kinnunen. På grund av detta blev det 1,6 miljoner euro mindre intäkter än väntat.

- Våra priser har inte varit i skick så det har blivit för billigt för kommunerna. Vi kommer att diskutera med styrelsen om att korrigera våra priser så de motsvarar mängden arbete och service.

Våra priser har inte varit i skick så det har blivit för billigt för kommunerna― Marina Kinnunen

Kinnunen säger att de klarar sig tack vare överskottet, men att de förstås vill undvika att det händer samma sak nästa år.

- Därför håller vi på att grundligt gå igenom vad vi kan göra för att utveckla verksamheten så det blir billigare och inte sker på nytt.