Hoppa till huvudinnehåll

Vatten från planerat bensinmackområde kan sippra in på viktigt grundvattenområde i Ekenäs centrum - macken kan sannolikt ändå byggas

Två bilar på en bensinmack.
Den nya bensinmacken planeras så gott som mitt emot nuvarande bensinmack. Två bilar på en bensinmack. Bild: Petra Thilman \ Yle Ekenäs,Varuboden-Osla,bensinstation,järnvägsgatan i Ekenäs

Handelslaget Varuboden-Oslas nya bensinmack i centrum av Ekenäs planeras nära ett grundvattenområde av första klass.

Med rätt skyddsåtgärder torde det ändå inte bli några problem av macken, säger miljöinspektör Aapo Ahola vid Raseborgs stad.

Varuboden-Osla vill flytta ABC-bensinstationen från södra sidan av Järnvägsgatan till den norra sidan.

Orsaken är att handelslaget vill utvidga nuvarande affär på södra sidan och då behöver man en del av bensinmacksområdet till sitt förfogande.

Frågan har varit aktuell redan en längre tid.

En karta.
Den röda pilen visar var macken skulle placeras. Det markeras med bokstäverna LH. På bägge sidor om macken ska det finnas natur. En karta. Bild: Raseborgs stad Ekenäs,Varuboden-Osla,bensinstation,järnvägsgatan i Ekenäs

Till en början hade macken ritats riktigt invid järnvägsstationen i Ekenäs. Nu har förslaget till ny detaljplan för området justerats så att macken har flyttats västerut och ligger så gott som mitt emot nuvarande mack.

- Det betyder att det blir en grön buffertzon väster om stationen. De gamla stora träd som nu finns där kan bli kvar. På det sättet är det väldigt bra för stadsbilden jämfört med den tidigare planen, säger miljöinspektör Aapo Ahola.

Träd på ett snöigt område i en stad.
De här stora träden ska få stå kvar. Träd på ett snöigt område i en stad. Bild: Petra Thilman \ Yle Ekenäs,Varuboden-Osla,järnvägsgatan i Ekenäs

Eftersom platsen för den nya macken ligger alldeles invid Björknäs grundvattenområde av första klass har det gjorts en ordentlig utredning av jordmånen och grundvattennivåerna i området.

Företaget Ramboll har också undersökt ifall det finns skadliga ämnen i jordmånen i området.

Man hittade i fem prover halter av skadliga ämnen som överskred tröskelvärdet. Fynden innebär att man måste behandla schaktningsmassorna på ett speciellt sätt i samband med bygget.

Saker att ta i beaktande gällande grundvattnet

Det finns vissa saker som ska beaktas när det gäller grundvattnet, säger Ahola.

Grundvattnet på området mellan järnvägsstationen och den planerade macken ligger på sätt och vis inkapslat.

Det finns ett lager av lera och silt i jordmånen. Det lagret släpper inte igenom vatten och det kan bli så kallat hängande grundvatten på det här lagret.

I kanterna av området kan grundvatten från det övre lagret sippra ner till grundvattnet undertill.

Här är det viktigt att man inte gräver i jordmånen eftersom grundvattnet längre ner då kan börja stiga.

Det är så kallat artesiskt vilket innebär att ett hål i jordmånen kan leda till att vattnet flödar ut.

En gata.
Man kan inte gräva var som helst och hur som helst i marken vid den planerade macken. En gata. Bild: Petra Thilman \ Yle Ekenäs,Varuboden-Osla,bensinstation,järnvägsgatan i Ekenäs

Grundvattnet ligger också rätt nära markytan. Avståndet till markytan och grundvattnet är mellan 1,8 och 4 meter, berättar Ahola

- Det betyder att det kan vara utmanade att bygga eftersom man vill undvika kontakt med själva grundvattnet. Det borde finnas en skyddsbuffert mot grundvattnet.

En annan fråga är också att en del grundvatten från det planerade mackområdet sipprar ut till det värdefulla grundvattenområdet i Björknäs.

Med vissa skyddskonstruktioner kan det vara möjligt att undvika riskerna så bra att det kunde vara möjligt att bygga― Aapo Ahola

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg gav för sin del på sitt senaste möte i princip tummen upp för macken, men kräver att det görs en del noggrannare utredningar av grundvattenförhållandena.

Skyddsåtgärder

Undersökningarna kan visa att det blir så utmanade att bygga en bensinmack på området att det inte lönar sig bygga där, säger Ahola.

Men hans bedömning just nu är att nog sannolikt går att bygga en bensinmack på tomten. Men det kommer att krävas en del åtgärder för att försäkra sig om att ingen risk uppstår för miljön.

- I det här fallet skulle jag inte säga att det är alldeles farligt. Mängden grundvatten som flödar från den här tänkta platsen mot grundvattenområde är tydligen ganska liten.

- Med vissa skyddskonstruktioner kan det vara möjligt att undvika riskerna så bra att det kunde vara möjligt att bygga.

En man som heter Aapo Ahola.
Aapo Ahola. En man som heter Aapo Ahola. Bild: Petra Thilman \ Yle Raseborg,aapo ahola

Ahola säger att man innan själva byggandet kommer i gång ska se på detaljer så att byggandet är så tryggt som möjligt.

Man bör följa de mest strikta standarderna och bästa tekniken.

- Det handlar till exempel om hur man bygger underjordiska ledningar och behållare.

Till syvende och sist handlar det ju om vad Varuboden-Osla bestämmer. De kan tycka det blir för dyrt att bygga ifall kraven som ställs är väldigt höga, konstaterar Ahola.

Många platser i Raseborg känsliga

Det som är bra att komma ihåg är ju att macken inte planeras direkt på grundvattenområde. Att få tillstånd att bygga mack på grundvattenområde är väldigt ovanligt, berättar Ahola.

- Jag vill inte säga alldeles omöjligt, men åtminstone väldigt svårt med tanke på tillståndsförfarandena.

Men eftersom avståndet till grundvattenområdet är ungefär 100 meter är det nu fråga om ett specialfall och det är viktigt att man är noggrann.

Samtidigt konstaterar Ahola att det i Raseborg finns väldigt många grundvattenområden.

- Då och då uppstår situationer då man vill planera någonting nära grundvattenområden och då måste man se vilka säkerhetsåtgärder man kan ta till.

Läs också