Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Regeringen kan inte ta åt sig äran för färre utslagna unga

Matilda Wrede-Jäntti.
Forskaren Matilda Wrede-Jäntti. Matilda Wrede-Jäntti. Bild: Yle/Anna Savonius matilda wrede-jäntti,Ungdomsarbetslöshet,forskare

När man talar om unga och utslagna så är nog mycket kopplat till frågor som våra finländska politiker inte primärt har påverkat, säger forskaren Matilda Wrede-Jäntti.

Hon påpekar att också årskullarnas storlek i viss mån har betydelse; till exempel hur många unga det är som ska tävla om de studieplatser som står till buds.

- Mycket handlar det goda resultatet om den globala ekonomin och att arbetsmarknaderna drar.

Problematiskt med tolkningen av NEET

En annan sak är också hur man ska tolka begreppet NEET ("neither in employment nor in education or training").

- Det fångar upp väldigt många ungdomar som det inte finns någon orsak i världen för oss att vara oroliga för alls, säger Wrede-Jäntti - och nämner studie gjord av THL som visade att hälften av ungdomar mellan 18 och 25 år hade fångats upp i kategorin NEET.

- Den här definitionen är så bred och otydlig att nästan varannan ung person hamnar där. Och då kan orsaken vara att man ska in till armén eller att man sitter och pluggar till ett inträdesförhör eller att man vill ta ett mellanår.

Bra att flickor lyfts fram

Matilda Wrede-Jäntti tycker att det är bra att man nu också lyfter fram flickorna och att man inser att flickor och pojkar stöter på olika sorters utmaningar.

Vidare konstaterar hon att det är viktigt att se ekonomins roll då man försöker förstå de ungas situation.

- Enligt prognoserna går vi nu mot sämre tider, och det betyder att NEET-ungdomarna ökar på sikt.

- Det här kan man lägga märke till förhållandevis snabbt. Ungdomsgrupperna är de första som reagerar då läget stramas åt på arbetsmarknaden. De unga är de första som får gå, och det är för dem den ekonomiska situationen blir osäker.

Matilda Wrede-Jäntti anser att det nu är viktigt att satsa rätt då det gäller utbildningspolitiken.

- Den här regeringen har fattat många problematiska beslut - bland annat att man ska ge en enda examen - studentexamen - mera tyngd, och att man kanske frångår inträdesförhören.

För mycket fokus på individen

Hon påtalar också problemet med att läroplanen har blivit sådan att den förutsätter mera självständigt arbete.

- Det är sådant som inte gynnar de ungdomar som vi är mest bekymrade för.

Wrede-Jäntti efterlyser större satsningar på att få fler vuxna i skolan.

- Vi ser att ensamhet och mobning i skolan utgör en stor grupp. Här borde det vidtas åtgärder.

Enligt Wrede-Jäntti är individfixeringen inte den enda vägen att gå.

- Vi borde se att vi via socialpolitiska lösningar kan råda bot på många frågor. Vi vet att när vi vill hjälpa barnen så ska vi hjälpa socioekonomiskt utsatta grupper i samhället. Vi borde hjälpa till exempel ensamförsörjarföräldrar.

- Det finns mycket att göra på den här fronten.

Mathilda Wrede-Jäntti intervjuades av Carin Göthelid.

Läs mera:

Svartvit bild på ett gäng tonåringar som promenerar bredvid varandra.

Goda nyheter! Färre unga är utslagna

Allt fler unga studerar eller jobbar och allt färre är helt utanför samhället. De positiva uppgifterna kan man utläsa ur färsk statistik. Och det är speciellt de unga killarnas situation som har förbättrats.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes