Hoppa till huvudinnehåll

Goda nyheter! Färre unga är utslagna

Svartvit bild på ett gäng tonåringar som promenerar bredvid varandra.
Svartvit bild på ett gäng tonåringar som promenerar bredvid varandra. Bild: Unsplash ungdomar,vänner,vänskap,unga vuxna,tonåringar

Allt fler unga studerar eller jobbar och allt färre är helt utanför samhället. De positiva uppgifterna kan man utläsa ur färsk statistik. Och det är speciellt de unga killarnas situation som har förbättrats.

Det är Undervisnings- och kulturministeriet som tillsammans med Arbets- och näringsministeriet har rett ut hur det riktigt går för dagens unga finländare.

En ministerarbetsgrupp har grunnat på det här och på vad man borde göra för att motarbeta utslagning bland unga.

Nu publiceras hoppingivande resultat.

Killarna klarar sig bättre

År 2015 var ungefär 15 procent av de unga i åldern 20-24 utanför studie- eller arbetslivet. År 2018 var motsvarande siffra enligt Statistikcentralen 11,8.

Bland de unga männen ser utvecklingen speciellt lovande ut, menar de ansvariga ministrarna.

År 2015 saknade 16,6 procent av killarna i åldern 20-24 studieplats eller jobb. Nu är motsvarande andel 11,7 procent.

Samtidigt söker nästan alla unga studieplats efter grundskolan. Det finns också studieplatser för alla, visar statistiken.

Ministrarna med ansvar för undervisning, arbete och familjefrågor anser att den positiva utvecklingen hänger ihop med flera faktorer.

Dels har det förbättrade sysselsättningsläget spelat in, dels tycker ministrarna att regeringens åtgärder för att förebygga och åtgärda utslagning bland unga har haft önskad effekt.

NEET-unga i riskzonen

Utslagning bland unga blev ett stort samtalsämne då en rapport från OECD gav vid handen att antalet unga som varken studerar eller arbetar i Finland är internationellt sett stort - och växande.

Enligt OECD:s siffror skulle hela 18 procent av 20-24-åringarna hos oss sakna studieplats eller arbete. De här unga kallas på forslarslang NEET ("neither in employment nor in education or training") . Statistikcentralens siffror var aningen lägre, men bilden var trots det dyster.

Speciellt väckte de utslagna unga männens sits oro. Det här trots att en del experter påminde om att unga kanske inte är helt utanför samhället, även om de tillfälligt varken studerar eller jobbar.

Det som i statistiken kan se ut som att man slår dank, kan i själva verket handla om att man precis avslutat sin militärtjänstgöring, väntar på att påbörja sina studier eller helt enkelt tar ett mellanår.

Uppgifterna om att det går dåligt för många unga och speciellt unga män, förde också småningom med sig en diskussion om vilka konsekvenser det här kan få för bland annat familjebildandet.

Oberoende av synvinkel väckte rapporten alltså stor uppmärksamhet och regeringen lovade att ta itu med saken.

Smidig service, uppsökande verksamhet

Det blev undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.) som fick basa för den ministerarbetsgrupp som skulle skrida till verket.

Det utlovades åtgärder på många fronter.

Satsningar på allt från småbarnspedagogik till undervisningen i yrkesskolor och gymnasier skulle genomföras, liksom olika förbättringar i det sociala stödet för unga.

Nu menar alltså de ansvariga ministrarna att åtgärderna faktiskt har burit frukt.

Bland annat är undervisningsminister Grahn-Laasonen, arbetsminister Jari Lindström från Blå framtid och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko från Centren stolta över att man gjort det enklare för unga att få den service de har rätt till.

Man har strävat efter att utveckla serviceformer där man får hjälp från en enda instans, samtidigt som den uppsökande ungdomsverksamheten har lyfts fram.

Ändå medger alltså också ministrarna att det förbättrade konjunkturläget naturligtvis spelat in. Finns det fler jobb, är också fler unga sysselsatta.

Handlar om tiotusentals unga

Även om läget alltså ser ljusare ut, är det ändå rätt många unga i Finland som varken studerar eller jobbar.

Enligt Statistikcentralens siffror var antalet NEET-unga 38 000 ifjol.
Det här är 14 000 färre än 2015.

Skillnaden mellan könen har jämnats ut så att tjejerna faktiskt börjar ligga aningen sämre till än killarna. Andelen NEET-unga är nu bland de unga männen 11,7 procent och bland de unga kvinnorna 11,9.

I den lite äldre åldersgruppen, 25-29-åringarna är utvecklingen liknande som i den yngre. 45 000 av dem hör nu till gruppen NEET, mot 53 000 år 2015.

Artikeln uppdaterad kl.11.20 med mer bakgrundsfakta.