Hoppa till huvudinnehåll

Många skadliga kemikalier fångas upp av reningsverken - men mediciner passerar ganska obemärkt förbi

En rund kran som man kan vrida på i ett avloppsreningsverk.
En rund kran som man kan vrida på i ett avloppsreningsverk. Bild: Amanda Vikman/Yle Reningsverk,avloppsreningsverk

På Tyska holmen Dalsbruk renas avloppsvatten från hela Kimitoön. Cirka 750 kubikmeter vatten renas varje dag. Då snön smälter blir det 1700 kubikmeter per dag.

Mycket av kemikalierna får man faktiskt bort.

- Vi har börjat analysera vattnet för kemikalier och mediciner de senaste åren och har lyckats bra när det gäller kemikalierna.

- För mediciner saknas det regler och direktiv än så länge, säger Raimo Parikka, VD för Kimitoöns vatten.

Kaj Henriksson är reningsverksskötare och känner till processerna på Tyska holmen.

- Mycket av kemikalierna som vi tillsätter och som finns i avloppsvattnet, ansamlas i slammet. Men det finns inget system i Finland för tillfället som samlar upp medicinerna, säger Henriksson.

Raimo Parikka och en annan person i gul rock i reningsverket.
Raimo Parikka och Kaj Henriksson tror att medicin i avloppsvatten blir nästa sak som myndigheterna vill granska. Raimo Parikka och en annan person i gul rock i reningsverket. Bild: Amanda Vikman/Yle person,raimo parikka

Först samlas större partiklar, det vill säga skräp, topsar, matrester och grus med större diameter än 3 millimeter upp i ett finmaskigt galler, "silgallret".

Sedan tillsätts ferrosulfat i det gråbruna vattnet.

- Ferrosulfat separerar själva vattnet från allt annat. Partiklarna "flockas", alltså samlas ihop och sjunker till bottnen så att vi kan samla in slammet som lägger sig där, beskriver Henriksson.

Därefter rinner det brungråa avloppsvattnet vidare och filtreras sammanlagt i fyra olika bassänger.

Biogas av slammet

Det mesta som löst upp sig i vattnet samlas alltså i den bruna massan eller slammet.

- Reningsverket fungerar bra. Mängden fosfor som släpps ut i havet har minskat dramatiskt sedan det nya verket togs i bruk.

Samtidigt slinker till exempel mediciner och en del annat igenom.

- Det hör inte hemma i avloppsvatten, säger Parikka.

Reningsverket på Tyska holmen, bassänger med brunt vatten och stora tjocka rör i taket.
Reningsverket i Dalsbruk hanterar i bland upp till 1700 kubikmeter vatten per dygn. Reningsverket på Tyska holmen, bassänger med brunt vatten och stora tjocka rör i taket. Bild: Amanda Vikman/Yle Reningsverk,dalsbruks reningsverk

Slammet transporteras till Forssa och görs om till biogas. Det handlar om cirka 75 000 kg slam i månaden vilket motsvarar ungefär 7 lastbilar.

- Det pratas om både läkemedel och mikroplaster inom avloppsvattenreningssektorn. Mikroplaster ser ut att bli det första man tar itu med men för tillfället finns inga krav på mediciner och vad som släpps ut där, säger Henriksson.

En sopcontainer som samlar in skräpet från avloppsreningen.
En container med skräp i året, men 8 lastbilar med slam i månaden körs bort från reningsverket. En sopcontainer som samlar in skräpet från avloppsreningen. Bild: Amanda Vikman/Yle Reningsverk,tyska holmens reningsverk

- I fjol togs två omfattande prover för mediciner och kemikalier hos oss så det verkar vara saker på gång.

- I framtiden får vi säkert nya direktiv och krav på att granska också värdena på mediciner och kemikalier i vattnet som rinner ut, säger Parikka.

Slutligen ger Raimo Parikka två råd.

- Använd endast måttliga mängder tvätt- och diskmedel i maskinerna.
Och för överblivna mediciner till apoteket.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland