Hoppa till huvudinnehåll

Överenskommelse om skärpta klimatkrav för lastbilar inom EU - utsläppen ska ned med 30 procent före 2030

Lastbiler i kö på Autobahn i Tyskland
Lastbiler i kö på Autobahn i Tyskland Bild: EPA/Patrick Pleul trafikkö

EU-parlamentet och EU:s medlemsländer har enats om skärpta krav för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Utsläppen från långtradare och bussar ska minska med 30 procent före 2030.

Det är första gången som EU inför bindande utsläppskrav på tunga fordon som står för ungefär en fjärdedel av koldioxidutsläppen från vägtrafiken och sex procent av de totala utsläppen.

Utsläppsminskningarna tas i bruk stegvis: Fram till år 2025 ska utsläppen ned med 15 procent jämfört med i dag och fram till 2030 med 30 procent.

Som ett första steg kommer utsläppsminskningarna att gälla stora långtradare, som står för ungefär två tredjedelar av utsläppen från tunga fordon.

Från och med 2022 kommer utsläppskraven också att gälla för lätta lastbilar och bussar.

Hoppa över Twitterpostning

Påverkar nya fordon

Syftet med de utsläppskraven är att minska på utsläppen för nytillverkade fordon. Med andra ord kommer de långtradare och bussar som redan finns i trafiken inte att påverkas av de här bestämmelserna.

Man uppskattar att de skärpta kraven kan bidra till att minska på mängden koldioxidutsläpp med 54 miljoner ton mellan 2020 och 2030. Det här motsvarar Sveriges genomsnittliga koldioxidutsläpp per år.

Kunde ambitionsnivån varit högre?

Förhandlingarna om utsläppsminskningarna inom den tunga trafiken har beskrivits som tuffa. De avgörande förhandlingarna pågick till morgonnatten.

Ambitionsnivån vad utsläppsminskningar beträffar har både ansetts vara alltför hög och för låg. Av medlemsländerna har bland annat Tyskland motsatt sig alltför strikta krav för nya fordon.

Enligt SFP:s Nils Torvalds som deltog i förhandlingarna som representant för den liberala ALDE-gruppen kunde utsläppskraven eventuellt ha varit striktare.

- Även om ambitionsnivån kanske inte blev så hög, så är det ett steg i rätt riktning för att minska på koldioxidutsläppen i en sektor som står för en femtedel av alla utsläpp, konstaterar Torvalds.

Miljöorganisationen Transport & Environment uppmanar i sin tur lagstiftarna att höja ambitionsnivån år 2022 då utsläppsmålen för den tunga trafiken ses över nästa gång.

Hoppa över Twitterpostning

Biltillverkarna efterlyser bättre infrastruktur

Vid de europeiska biltillverkarnas branschorganisation ACEA är man inte nöjd med nattens kompromiss.

ACEA beskriver de nya utsläppskraven som "högst utmanande". Man efterlyser man mer satsningar på nödvändig infrastruktur som ska öka efterfrågan på fordon som bygger på ny teknologi.

- Vi kan inte förvänta oss att transportoperatörerna plötsligt ska börja köpa el-långtradare eller långtradare som använder andra alternativa bränslen om det inte finns ett business case för dem och om det inte finns goda förutsättningar att ladda dessa fordon längs alla huvudsakliga motorleder inim EU, skriver ACEA.

Ett steg mot framtida nollutsläpp

De skärpta utsläppskraven kan ses mot bakgrund av EU:s mål att stävja klimatförändringen i enlighet med innehållet i Parisavtalet.

EU har förbundit sig vid att minska klimatutsläppen med 40 procent tills 2030 jämfört med 1990.

- De nya klimatmålen och incitamenten kommer att minska utsläppen samtidigt som vi kommer att leda till minskade bränslekostnader för transportoperatörer och bättre luft för alla européer, skriver EU:s klimatkommissionär Arias Cañete i ett pressmeddelande.

Nyligen fattade även beslut om att minska på utsläppen från nya personbilar. EU-kräver att utsläppen från nya personbilar ska minska med 37,5 procent tills 2030.

Kompromissen om utsläppsminskningar inom den tunga trafiken ska ännu formellt godkännas av såväl medlemsländerna som EU-parlamentet.

Källor: EU-kommissionen, EU-parlamentet

Kl. 13:14 Artikeln har uppdaterats med ACEA:s ställningstagande.

Läs också

Klimat