Hoppa till huvudinnehåll

#femtioelvafrågor: “Vägarnas skick är ibland under all kritik” – de flesta partier håller med

Pensionären och busschauffören Rafael Palm i Vasa som tecknad serieruta med pratbubbla med texten "Hur tänker ni sköta om vägarna?"
Rafael Palm använder landets vägar bland annat i tjänsten. Pensionären och busschauffören Rafael Palm i Vasa som tecknad serieruta med pratbubbla med texten "Hur tänker ni sköta om vägarna?" Bild: Svenska Yle / Sofie Gammals. Grafik: Lasse Grönroos Gymnasium,politik,val,Fråga,Vasa,busschaufför,femtioelvafrågor

Busschaufför och pensionär Rafael Palm i Vasa tycker att många vägar är i dåligt skick och undrar vad partierna ska göra åt det.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

“Vägarnas skick är ibland under all kritik”

– Jag jobbar själv som busschaufför och jag tycker att det samlas in mycket pengar från bilar och biltrafik och så liten del kommer tillbaka, och vägarnas skick är ibland under all kritik. Vi som busschaufförer, och många andra, har ansvar för folks säkerhet och då ska vi sitta och köra på undermåliga vägar, så jag tycker att det är en väldigt viktig sak.

Rafael Palm undrar hur partierna ska se till att vägarna ska sköts bättre.

Så här svarar riksdagspartierna

Blå framtid: Har inte svarat på frågan.

Centern: Centern anser att förbättrings- och beläggningsfinansieringen bör ökas genom att 300 miljoner euro om året satsas på underhåll av trafikleder.

De gröna: Finansieringen av vägunderhållet måste öka. Det gäller både spårtrafiken och vägnätet. Vad beträffar vägnätet prioriteras säkerheten på vägarna högst. Efter det industrins, handelns och energins transporter som orsakar flaskhalsar längs med trafiklederna. Den tredje punkten på prioriteringslistan är de områden där spårtrafiken inte är ett alternativt färdmedel och medborgarna måste förlita sig på privatbilismen. På områden där spårtrafiken är ett alternativ ska den också prioriteras.

Kristdemokraterna: Riksdagen bestämmer hur mycket pengar som används till väghållning. Anslagen för väghållning måste ökas rejält och hållas på en tillräckligt hög nivå. Detta har man också kommit överens om parlamentariskt, det vill säga mellan alla partier.

Samlingspartiet: För Samlingspartiet är det viktigt att förbinda sig till en 12-årig utvecklingsplan för trafiken, med bindande finansiering ur budgeten. Tanken är att den planen tar vid under nästa regeringsperiod. Utöver budgetfinansieringen vill vi föra fram alternativa modeller för trafiksystemets utveckling. Projektföretag är en möjlighet att förverkliga finansiering. Under denna regeringsperiod beviljades extra finansiering på sammanlagt 600 miljoner euro som effektivt använts för att förbättra vägunderhållet.

Sannfinländarna: Har inte svarat på frågan.

Socialdemokraterna: Under kommande regeringsperiod ska 300 miljoner euro om året satsas på underhåll av trafikleder, i enlighet med parlamentariska arbetsgruppers förslag.

Svenska folkpartiet: Underhållet av vägnätet har inte skötts som man borde. Det behövs mera resurser och rätt prioriteringar. Vi tycker att upprätthållandet av det nuvarande vägnätet behöver prioriteras framom nya, dyra projekt.

Vänsterförbundet: Vi vill satsa 300 miljoner om året på underhåll av trafikleder.

Val