Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkslätt behöver mera vatten när det byggs till - Sjundeå levererar vatten via Pickala

Vatten som rinner ner i ett glas. En del av vattnet rinner över och bildar pölar.
Sjundeå, Kyrkslätt och Finska socker delar på kostnaderna. Vatten som rinner ner i ett glas. En del av vattnet rinner över och bildar pölar. Bild: Derrick Frilund / Yle vatten,kranvatten,vattenförsörjning,dricksvatten,torka,vattenrening,vattenbrist

Sjundeå kommer att bygga vattenförbindelsen till bostadsområdet i Pickala så att den kan fortsätta över kommungränsen till Kyrkslätt.

Orsaken är att den nuvarande kapaciteten inte räcker till när behovet av vatten ökar då Kyrkslätt planerar att bygga ut området i Kantvik.

Sjundeå ska i år bygga vatten- och avloppsförbindelser till flervåningshus och radhus i Pickala.

Då kommunen har gjort upp planerna har man också utrett vilka ändringar som måste göras för att grundvattnet kan distribueras vidare till Kyrkslätt kommun och till sockerfabriken i Kantvik.

Förbindelse färdig tidigast nästa år

I det första skedet byggs en två kilometer lång vattenledningslinje från Marsudden till Pickala i Sjundeå.

Sjundeå, Kyrkslätt kommun och Finska socker delar på de kostnader som kommer till för att linjen ska kunna fortsätta till Kantvik. De beräknade kostnader är 90 000 euro per part.

Summan erläggs efter det att hela förbindelsen till Kantvik är färdig. Det beräknas vara tidigast år 2020.

Kommunstyrelsen i Sjundeå godkände föravtalet med Kyrkslätt kommun och Finska socker på sitt möte 21.1.