Hoppa till huvudinnehåll

Pargas psykiatriska avdelning stängs - ny tvåspråkig avdelning öppnas i Åbo

Solen lyser över isen och snöprydda bryggor en vinterdag.
Solen lyser över isen och snöprydda bryggor en vinterdag. Bild: Linus Hoffman/Yle Pargas,Vinterväder,Vinterlandskap,Skärgården,bryggor,brygga

Pargasbon Eva Sjöström tittar ut över de snötäckta åkrarna och på solen som glittrar över isen. I dag mår hon bra. Och här mår hon bra. Men i halva sitt liv har hon haft en psykisk störning.

- Jag har fått bra vård. Det viktigaste i vården är att du får tala ditt modersmål. Svenskan är det viktigaste av allt, säger Sjöström.

Hon minns särskilt en incident på Ekåsens sjukhus i Ekenäs för flera år sedan. Trots att alla vårdare pratade svenska, så fanns där en ungersk läkare som i övrigt bara kunde finska.

Eva Sjöström, en dam med grånande hår och glasögon med röda skalmar.
Eva Sjöström. Eva Sjöström, en dam med grånande hår och glasögon med röda skalmar. Bild: Linus Hoffman/Yle psykiska problem,eva sjöström

- Jag satt på en stol i samma rum som dem, men de pratade över huvudet på mig på finska. Jag var ganska dålig, men jag förstod vad de sade, att ”vi drar medicinerna så spänt som vi vågar”. Jag försökte säga ”Nej, inte mera mediciner”, men jag hade ingen möjlighet för jag trodde att jag måste prata finska och det gick inte att göra det då, berättar Sjöström.

Sjöström sitter tyst en stund.

- Ännu när jag pratar om det är det en hemsk upplevelse.

Miehen siluetti hämärästi valaistulla käytävällä.
Miehen siluetti hämärästi valaistulla käytävällä. Bild: Allan Swart / AOP mental hälsa,psykiatrisk vård,psykologi,ångest

Den 3 mars stängs Pargas psykiatriska avdelning

Annars var vården bra. Efter det har Sjöström flera gånger vårdats på den psykiatriska avdelningen i Pargas, och det har aldrig varit några problem med att tala svenska.

Men nu är Sjöström orolig. Den 3 mars stängs ÅUCS psykiatriska avdelning i Pargas. Huset är inte särskilt gammalt, men verksamheten ska koncentreras till Åbo.

En mässingsskylt med en bild av och text om att Åbolands mentalvårdscentral är byggd 1994.
En mässingsskylt med en bild av och text om att Åbolands mentalvårdscentral är byggd 1994. Bild: Linus Hoffman/Yle psykiatrisk vård,Pargas,Åbolands sjukhus,Åbo universitetscentralsjukhus,psykiatrisk poliklinik

Först stängdes den psykiatriska enheten i Nystad. Nu är det Pargas tur då den psykiatriska bäddavdelningen stängs. Sedan början av året finns bara åtta patientplatser kvar i Pargas.

- Det finns säkert andra som är i samma situation som jag var tidigare. Vården blir nog svårare om svenskan glöms bort, säger Sjöström.

Tvåspråkig avdelning startas i Kuppis

Men vid ÅUCS psykiatri intygar man att man har tänkt mycket på svenskan. Psykiatrisk vård ges i Halikko och i Kuppis gamla sjukhus i Åbo. Kunderna flyttar som planerat i början av mars antingen till Halikko eller till Åbo.

- Alla kunder som har svenska som modersmål placeras i Åbo på avdelning M1, som blir en tvåspråkig avdelning, berättar Teija Nummelin som är ansvarsområdesdirektör för akut psykiatri vid ÅUCS.

Avdelningen i sig är inte ny, men då verksamheten koncentreras till Åbo har man kunnat fundera på olika profiler för de olika avdelningarna.

Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
Psykiatriska sjukhuset i Kuppis. Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus Bild: Yle/ Nora Engström Åbo,g1 i åbo

- För dem som bor i Pargas är det säkert lättast att resa till Åbo och besöka anhöriga i Åbo. Därför kommer det på M1-avdelningen att från mars finnas fem skötare och en läkare som talar svenska, säger Nummelin.

Enligt Nummelin har det tidvis varit svårt att rekrytera personal till Pargas, men nu kan man utnyttja den svenskspråkiga resursen på just den här avdelningen i Kuppis.

På avdelningen M1 finns 18 platser, så där kommer att finnas både svensk- och finskspråkiga kunder.

"Viktigt att samhället runt omkring är svenskt"

Men det är inte bara vården som borde vara svensk, utan också samhället man fungerar i. Och då är omgivningen i Kuppis stadsdel finskare än Pargas.

- När man får frigång, alltså då man får gå ute, så kan man i Pargas gå till butikerna och där kan man tala svenska. Det är inte samma sak i Åbo, säger Sjöström.

Pargas hälsocentral och ÅUCS psykiatriska avdelnings byggnad, en låg byggnad med gulbruna tegelstenar på väggen, med snö på marken.
Pargas hälsocentral och ÅUCS psykiatriska avdelnings byggnad, en låg byggnad med gulbruna tegelstenar på väggen, med snö på marken. Bild: Linus Hoffman/Yle mentalvårdstjänster,psykiatrisk vård,Pargas,Åbolands sjukhus,Åbo universitetscentralsjukhus,Pargas hälsocentral

Teija Nummelin konstaterar ändå att det är nära till Åbo centrum från sjukhuset, så man hittar säkert ställen där man får tala svenska.

Sjöström uppskattade också att det var en liten avdelning i Pargas.

- Patienterna lär ju känna varandra, och man känner vårdarna från förut. Jag har alltid känt mig trygg på avdelningen i Pargas, säger Sjöström.

En del av personalen följer med till Åbo

Teija Nummelin håller med om att det alltid är bra om personalen känner patienten sedan tidigare.

- Men personalen vill prova på arbetet på olika avdelningar. Livssituationen förändras, vi jobbar i skift, det är svårt att göra bara dagsturer och folk flyttar. Så vi har inte på någon avdelning en sådan situation att vi skulle ha samma personal år efter år, säger Nummelin.

Men också för personalen blir det en stor omställning. Den psykiatriska vårdavdelningen och den psykiatriska polikliniken har arbetat i samma byggnad, men nu flyttas avdelningen alltså bort.

Gröna skyltar med som visar vart man ska gå för att komma till polikliniken, avdelning eller källarvåning på en psykiatrsik mottagning-.
Gröna skyltar med som visar vart man ska gå för att komma till polikliniken, avdelning eller källarvåning på en psykiatrsik mottagning-. Bild: Linus Hoffman/Yle polikliniker,Öppenvård,psykiatrisk vård,Åbo universitetscentralsjukhus,Åbolands sjukhus,Pargas,Mentalvård för barn och ungdomar,psykiatrisk poliklinik

Av personalen flyttar en del över till polikliniken, någon flyttar till Halikko, någon till Åbo och några har sagt upp sig själva.

- Ingen sägs upp. En del har velat flytta till andra avdelningar inom ÅUCS psykiatri. En del kom också till den svenskspråkiga M1-avdelningen, säger Nummelin.

Mer psykiatrisk intensiv öppenvård och mobila team

Enligt Nummelin kommer den psykiatriska vården i framtiden dessutom att förändras. Bland annat planerar ÅUCS ett nytt psykiatriskt sjukhus.

- Målet är att perioderna med avdelningsvård skulle förkortas och att kunderna istället får psykiatrisk intensiv öppenvård på sin hemort, till exempel hembesök. I Pargas fortsätter den psykiatriska polikliniken och sedan har vi mobila team som kan besöka kunderna några gånger per dygn, berättar Nummelin.

Det finns redan några mobila team inom ÅUCS psykiatri, och i framtiden planerar man att ha fler vilket skulle minska på behovet av vård dygnet runt på sjukhus.

En korridor med en jacka på en hängare, en stol, en krukväxt och en skylt med texten Vuxenmottagning, på en psykiatrisk poliklinik.
En korridor med en jacka på en hängare, en stol, en krukväxt och en skylt med texten Vuxenmottagning, på en psykiatrisk poliklinik. Bild: Linus Hoffman/Yle psykiatrisk vård,Pargas,psykiatrisk poliklinik

Samtidigt ökar intresset för kamratstöd. Eva Sjöström är ordförande för den psykosociala föreningen Duetto i Åboland. Föreningen fokuserar på psykisk hälsa, att stöda och hjälpa dem som drabbas av psykiska störningar och deras anhöriga.

- Vi har nog blivit fler, säger Sjöström.

Tyvärr?

- Ja, tyvärr. Men man får också vara glad över det, för det är ett forum där man får träffa varandra och där är det helt okej att tala om hur man mår och utbyta erfarenheter.