Hoppa till huvudinnehåll

Ryssland är inte fiende med USA säger Vladimir Putin: "De kan ju räkna ut hur snabbt våra vapen kan nå dem"

Vi följer talet direkt med snabböversättning av det centrala:

På förhand utgick många från att Putins tal skulle vara optimistiskt, det är det också. Han talar gång på gång om hur landet nu har råd att förbättra livsvillkoren för invånarna.

Vi kommer att uppnå framgång, blev Putins avslutande ord i talet till federationen.

Ingen ska bestämma över oss

Ryssland är och ska vara en suverän stat. Ingen ska försöka diktera villkor för oss, började Putin utrikesdelen av sitt tal.

USA:s sätt att förhålla sig till Ryssland är inte vänskapligt, säger Putin.

"Ryssland är inte fiende med USA, alla våra åtgärder är svar på deras."

"De kan ju räkna ut hur snabbt våra vapen kan nå dem"

Vi ids inte knacka på en stängd dörr utan väntar på att de tar kontakt med oss, sa Putin också.

Förhållandet med USA beror till stor del på vapenavtal och har försämrats också av att USA har lämnat avtalet om avskaffande av medeldistansrobotar.

"Vi är tvungna, jag understryker vi är tvungna, att vidta likadana åtgärder som dem USA hotar oss med."

Putin fortsätter med att räkna upp hur Ryssland fortsätter utveckla sin vapenarsenal. Det görs planenligt och utan störningar, sa han.

Samarbete i närområdet och i österled

Vi ska föra statsförbundet med Vitryssland vidare, sa Putin.

Putin betonar internationellt samarbete, och nämner Kina, Indien och Japan som viktiga partner.

Putin delar ut uppdrag med tidsgränser till alla sektorer inom förvaltningen. Nu är tid för satsningar på hemlandet, är hans tydliga budskap.

Mycket ska renoveras och förbättras

Stora investeringar ska göras inom infrastruktur för transport. Bland annat ska sextio flygplatser renoveras. Också vägar, järnvägar och broar ska fixas. Det ska ge jobb och locka turister, säger Putin.

Han fortsätter med att berätta hur landet ska få snabbare internet och har man ska satsa på artificiell intelligens.

På två år ska alla regler för företagsamhet förnyas. De gamla byråkratiska finterna ska slopas och ett helt nytt, relevant regelverk ska finnas den första januari 2021.

Stor optimism

Presidenten har nu talat i en timme utan att en enda gång klaga på hur utländska sanktioner försämrar läget i landet. Istället har han talat om hur bra det går och hur livet blir bättre när staten satsar mera på medborgarna.

Under de första femtio minuterna av sitt tal lovade Putin mera pengar till nästan alla samhällsområden.

Han räknar med ekonomisk tillväxt och säger att reservfonderna täcker alla statens skulder.

Skolbarnen ska få bättre lokaler

Det finns fortfarande skolor utan uppvärmning, vatten och avlopp. Det ska rättas till inom två år, kräver Putin.

Internetförbindelserna i skolor ska bli snabbare. Skolorna ska utnyttja ny teknik bättre och undervisningen ska överhuvudtaget bli mera modern, säger Putin.

Sopfrågan har inte skötts på 100 år

Man borde för länge sedan ha tänkt på hur man ska sköta sopproblemen och myndigheterna får inte negligera invånarnas oro, sa Putin.

Han kritiserar hårt firmorna som tjänar pengar på sopor men inte sköter sina åtaganden rättfärdigt.

Putin har helt klart lyssnat till invånarnas protester mot dåligt skötta avstjälpningsplatser och lovar nu snabba förbättringar.

"Jag vet att vissa lobbyister försöker bromsa utvecklingen".

Hoppfullt om hälso- och sjukvård

Då talet har pågått en halv timme kommer Putin in på en av de frågor väldigt många ryssar är missnöjda med, nämligen hälsovården.

Det måste finnas hälsostationer på alla orter, sa Putin.

Läkare och fältskärer som flyttar för att jobba på avlägsna orter ska få stora flyttbidrag.

Putin lovar också bättre cancervård och mindre byråkrati då man söker hjälp.

Presidenten lovar mycket gott till unga familjer

Putin börjar med att tala om behovet av att utveckla Ryssland socialt och ekonomiskt. "Vi måste röra oss framåt".

Vi har lyckats skapa kolossala ekonomiska resurser och redan i år ska invånarna känna att de lever bättre, lovar Putin.

Staten ska hjälpa invånarna

Från första januari nästa år ska bidragen till barnfamiljer ökas, lovar Putin och publiken som lyssnar till honom i Gostinij dvor applåderar.

"Flera barn, mindre skatt" ska vara en ny devis i Ryssland, sa Putin.

Staten kommer att betala en del av flerbarnfamiljernas bostadslån.

"Vi måste skapa förhållanden som gör det möjligt för föräldrarna att njuta av familjelyckan", sa Putin.

De första tjugo minuterna av hans tal har handlat om hur familjernas ekonomi ska förbättras.

Putin lovar införa "låneledigheter" för sådana som av olika orsaker inte kan betala sina lån.

Pensionärerna måste också få mera, lovar Putin som också utlovar vissa retroaktiva höjningar av bidrag till fattiga pensionärer.

Talet väntas vara optimistiskt

Då president Vladimir Putin i dag håller sitt årliga tal till federationen väntas han vara mjukare och mera folktillvänd än han var i fjol.

Det är troligt att han bland annat ska tala om hur han vill minska fattigdomen i landet. Enligt officiella, statliga beräkningar är nämligen omkring 20 miljoner av ryssarna fattiga.

Vapen imponerar inte längre

Förra året handlade talet till stora delar om Rysslands militära styrka, och det ackompanjerades av en fartfylld videoshow som visade landets nya vapenpotential.

Nu är presidenten i en helt ny situation, hans popularitet bland ryssarna har rasat och det är få som låter sig bevekas av vapenskrammel.

Nu vill folket ha bättre livsvillkor.

Två teman har under året som gått sedan Putin i fjol återvaldes till president dominerat inrikesdebatten i Ryssland.

De är den impopulära pensionsreformen och den urusla sophanteringen.

Pensionsreformen börjar stegvis påverka ryssarna i år. Pensionsåldern ska nämligen stegvis höjas fram till år 2023. Då ska männen gå i pension som 65-åringar, och kvinnorna vid 60.

Putin väntas lova nya miljösatsningar

Protesterna mot pensionsreformen har i praktiken tystnat, medan det andra heta temat, sophanteringen, bara väcker allt mera debatt.

Presidenten har redan lovat att det ska byggas nya, moderna sophanteringsanläggningar och ett nytt sophanteringsbolag ska bildas på statlig nivå.

Det räcker inte för folk som är trötta på stinkande avstjälpningsplatser och skräp mest överallt.

Internationella konflikter

Eftersom Ryssland fortfarande har gräl på gång internationellt, kommer presidenten i sitt tal säkert också ta upp sådant som läget i Ukraina, ödet för internationella vapenavtal och Rysslands rykte utomlands.

En fras som han med stor säkerhet kommer formulera är: "Det var inte vi som började"

Artikeln uppdateras under talets gång.

Läs också