Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: SFP:s svar på klimatfrågorna är vaga - och det rimmar illa med valprogrammet

En röd nyckelpiga i en trädklyka.
En röd nyckelpiga i en trädklyka. Bild: Yle/Jonas Blomqvist Sjuprickig nyckelpiga,Nyckelpigor,Svenska folkpartiet i Finland,marianne sundholm

Partierna delar sig i tre läger när det gäller klimatfrågor i Yles enkät: de som snabbt vill skrida till åtgärder, de som säger nej till det mesta, och de som ger dubbla eller oklara besked. Till den sista gruppen hör SFP och Samlingspartiet.

Flera av partierna ger rätt klara besked när det gäller vilka klimatåtgärder som behövs nästa regeringsperiod. På ett dussin frågor med klimatförslag som Yle har skickat ut till partiledarna finns det flera partier som rätt och slätt svarar nej till det mesta.

Centern, Sannfinländarna, Blå framtid och Kristdemokraterna hör till de här nejsägarna. Klimatenkäten rör allt från trafikpolitik och skogsbruk till utsläppsmål och konsumentstyrning.

I alldeles andra ändan av skalan sitter Vänsterförbundet och De gröna, som snabbt vill skrida till åtgärder för klimatet. De gröna säger ja till alla klimatförslag i enkäten, och Vänsterförbundet är nästan lika grönt med ett ja till alla förslag utom ett.

Klara besked underlättar för väljarna - mycket är oklart för SDP

Hos både ja- och nejsägarna är det åtminstone klara och tydliga besked som väljarna får: partiet har höga klimatambitioner, eller så har det inte det.

Svårare är det med SDP som i flera frågor vägrar ge något klart besked. Bland annat skogsavverkningen är fortfarande en svår fråga för SDP.

Och så har vi SFP och Samlingspartiet som i en del frågor är klart drivande i klimatkampen, i andra inte alls.

Bränsleskatt, skogsavverkning och rött kött förenar SFP och Samlingspartiet

Frågor där SFP och Samlingspartiet har samma linje enligt enkäten är till exempel att inte höja på bränsleskatten, att inte minska på skogsavverkningen och att inte styra finländarna till att äta mindre kött- och mjölkprodukter.

SFP kan inte heller säga om Finland borde följa Sveriges exempel och förbjuda inköp av nya fossildrivna bilar till 2030 - Samlingspartiet säger klart nej till det.

Det finns dessutom en punkt där Samlingspartiet är mer miljövänligt än SFP: Samlingspartiet vill förbjuda användningen av torv inom energianvändningen till 2035, SFP är inte redo att göra det.

SFP:s svar i enkäten rimmar illa med att partiet i sitt valprogram säger sig arbeta för att den globala uppvärmningen ska stanna vid högst 1,5 grader. Flera av SFP:s riksdagsvalskandidater, främst i Helsingfors, lyfter dessutom klimat- och miljöfrågor högt på sina kampanjsidor och i sina sloganer inför riksdagsvalet. För de österbottniska kandidaterna ligger klimatet inte bland huvudfrågorna, det finns annat som är viktigare. Partiet är klart delat i de här frågorna.

Och visst finns det flera klimatfrågor som både SFP och Samlingspartiet helhjärtat vill gå in för: de vill båda förnya företagsstöden, de vill båda att låginkomsttagare kompenseras för höjda miljöskatter, och de vill båda att bil- och fordonsbeskattningen förnyas och börjar gynna bilar med låga utsläpp.

Men på just de nämnda tre punkterna får SFP och Samlingspartiet sällskap av de flesta andra partierna, och utmärker sig alltså inte som miljövänligare än någon annan.

På en fråga lägger SFP ribban högre än Samlingspartiet i Yles klimatenkät, och det gäller vad utsläppsmålet ska vara. SFP vill att Finland höjer sina mål för utsläppsminskning till 55 procent i stället för dagens 40 procent år 2030, oberoende av om resten av EU är med på noterna eller inte. Samlingspartiet och resten av regerings- och högerpartierna sätter sig alla på tvären på den punkten, målen vill de höja bara om resten av EU-länderna också gör det.

Det är bara några månader sedan riksdagspartierna högtidligt samlades i rikssalen för att berätta att de kommit överens om att Finland ska driva en ambitiös klimatpolitik. När Markku Ollikainen som leder Finlands klimatpanel tar del av partiledarnas svar i Yleenkäten konstaterar han att partiledarna inte fullt ut verkar ha förstått vad deras klimatöverenskommelse kräver för praktiska åtgärder. Det verkar tyvärr som om han har alldeles rätt.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes