Hoppa till huvudinnehåll

Polisen får rätt att kapa drönare

Drönare ovanför Borgå
Polisen får befogenhet att vid behov kapa drönare i luften. Drönare ovanför Borgå Bild: Yle/Mikael Kokkola drönare

Rätten att flyga obemannade flygplan, så kallade drönare, inskränks i vår. Polisen får befogenhet att vid behov kapa drönare i luften, och att genom kraftåtgärder hindra drönare från att flyga.

De utökade befogenheterna ingår i den skärpning av polislagen, som statsrådet föreslog den 21 februari. Enligt dagens luftfartslagstiftning är all flygtrafik förbjuden bland annat i närheten av kärnkraftverk och oljeraffinaderier. Men lag säger inget specifikt om obemannade drönare.

Lagändringen ger polisen rätt att ingripa mot flygande drönare för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. I praktiken betyder det att flygning kan stoppas vid exempelvis olycksplatser.

Syftet är också att förebygga brott och trygga säkerheten vid viktiga statliga evenemang. När drönare vållar fara sker det oftast oavsiktligt. Men de kan också användas till att smuggla in narkotika på fängelser, till smygfotografering och industrispionage.

För att kunna kapa flygande drönare behöver polisen ny teknisk utrustning. Kostnaden för nyanskaffningarna beräknas till mellan tio tusen och hundratusentals euro.

Tolv nära ögat-situationer år 2018

Transport- och kommunikationsverket Traficom registrerade totalt tolv allvarliga tillbud med drönare under förra året. Det var incidenter där drönarna kom så nära flygplan, att en kollision nätt och jämnt kunde undvikas. De flesta sådana tillbud skedde vid Helsingfors-Vanda flygplats.

I lagförslaget varnas för att drönare kan användas till transport av sprängmedel eller falska basstationer, som kan fånga upp teletrafik.

En ännu värre hotbild är stora svärmar av drönare som effektivt kunde spana på stora områden, skriver regeringen i sin proposition.

De nya bestämmelserna har fått bifall från drönarindustrin och från RPAS Finland, en förening som värnar om intressena för företag i branschen. Enligt dem kommer det kommersiella bruket av obemannade luftfarkoster inte att påverkas.

Presidenten ska stadfästa lagändringarna den 22 februari, och de träder i kraft den 18 mars.