Hoppa till huvudinnehåll

"Vi kämpar inte för de ungas framtid, vi kämpar för allas framtid" - klimataktivisten Greta Thunberg är på besök i Bryssel

Hopp är något man måste förtjäna, säger svenska klimataktivisten Greta Thunberg som är på besök i Bryssel. Enligt Thunberg kommer de klimatstrejkande unga runtom i Europa inte att lägga av innan saker och ting förändras.

Bryssel

Pressuppbådet kring Greta Thunberg var enormt då hon anlände till ett seminarium för ekonomiska- och sociala frågor som ordnas i Bryssel.

Greta Thunberg har blivit en förgrundsgestalt för tusentals unga som valt att skolstrejka för att uppmärksamma klimatuppvärmningen.

- Tusentals barn och unga strejkar i Bryssel och på andra håll, vi gör det för att vi har gjort våra hemläxor, sade Thunberg.

Enligt Thunberg vore det önskvärt att politikerna också gjorde sina läxor vad klimatet beträffar.

- Om ni skulle ha gjort era läxor skulle ni också veta att det inte finns något alternativ, sade Thunberg med hänvisning till behovet att minska på utsläppen.

"Kommer arvet efter dagens beslutsfattare att vara historiens största misslyckande?"

Greta Thunberg hoppas att fler politiker skulle lyssna på klimataktivisterna. Men ännu viktigare vore att dra rätt slutsatser av de framtidsscenarier som forskarna presenterat.

- Enligt internationella klimatpanelen IPCC har vi elva år på oss att förhindra att en okontrollerad process sätter igång.

Kommer arvet efter dagens beslutsfattare att vara historiens största misslyckande? frågar sig Thunberg. Hon säger att de utsläppsminskningar som EU planerar inte räcker till för att stoppa uppvärmningen.

Skolstrejkerna har delat åsikterna. Många ser skolstrejkerna som en missriktad åtgärd för ett behjärtansvärt syfte.

Enligt Thunberg är ifrågasättandet av skolstrejkerna ett sätt att avleda uppmärksamheten från de verkliga problemen.

- När politikerna talar om skolstrejkerna talar de om allt förutom klimatet. De försöker desperat att flytta fokus från klimatförändringen.

Greta Thunberg deltog i skolstrejkande belgiska gymnasieungdomars klimatdemonstration i Bryssel torsdagen den 21 februari.
På torsdag eftermiddag deltog Thunberg i skolstrejkande belgiska gymnasieungdomars klimatdemonstration i Bryssel - med ett svenskspråkigt plakat. Greta Thunberg deltog i skolstrejkande belgiska gymnasieungdomars klimatdemonstration i Bryssel torsdagen den 21 februari. Bild: AFP / Lehtikuva Greta Thunberg

Thunberg tar även avstånd från tanken att syftet med demonstrationerna skulle vara att trygga framtiden för dagens unga. Åtgärderna för klimatet handlar inte om att trygga de ungas framtid, utan om allas framtid, oberoende av ålder.

- Vi har börjat att röja i den röra ni skapat och vi kommer inte att sluta innan vi är färdiga med det.

Att hoppas på det bästa räcker inte i dagens läge, säger Thunberg. Politikerna har förspillt årtionden genom att inte göra tillräckligt.

- Hopp är något man måste förtjäna.

Thunberg medverkade i ett seminarium som ordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel.

Kommittén är ett rådgivande EU organ där företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper ingår.

Läs mera:

"Politikerna gör inget fastän tiden rinner ut" - klimatprotesterna sprider sig bland skolungdomar i Europa

Protesterna mot klimatförändringen sprider sig bland skolungdomar på olika håll i Bryssel. Förhoppningen är att demonstrationerna ska avspegla sig i debatten inför det stundande EU-valet.