Hoppa till huvudinnehåll

Antalet klagomål och anmälningar om missförhållanden i äldrevården har mångfaldigats

Brandbackens servicecenter
Illustrerande arkivbild. Brandbackens servicecenter Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

Antalet anmälningar om missförhållanden inom äldreomsorgen har ökat med 134 procent under årets två första månader jämfört med året innan.

Sedan missförhållanden vid Esperi Cares vårdhem Ulrika i Kristinestad uppdagades har debatten kring äldrevården gått het i Finland.

Det här har lett till att regionförvaltningsverken har fått ta emot betydligt fler anmälningar och klagomål än vanligt.

Antalet anmälningar om missförhållanden inom äldreomsorgen har ökat med 134 procent under årets två första månader jämfört med året innan.

Ett fönster i en vit vägg. Bredvid fönstret en röd skylt med texten Esperi.
Sedan missförhållandena vid vårdhemmet Ulrika uppdagades har debatten kring äldrevården gått het i Finland. Ett fönster i en vit vägg. Bredvid fönstret en röd skylt med texten Esperi. Bild: Yle/Juho Teir Kristinestad,vårdhem,äldreomsorg,Oy Esperi,vårdhemmet Ulrika

Antalet klagomål har å sin sida ökat med 146 procent jämfört med de första månaderna år 2018.

I siffror innebär det 110 anmälningar om missförhållanden och 75 klagomål under början av året.

Regionförvaltningsverket har 10,23 årsverken som kan användas för tillsynen av äldrevården.

Ovanligt många telefonsamtal och e-postmeddelanden

Utöver klagomålen och anmälningarna har regionförvaltningsverken under början av året tagit emot hundratals begäranden om information gällande äldrevården.

Antalet informationsbegäranden har trefaldigats i hela landet jämfört med januari-februari i fjol och sjufaldigats jämfört med januari-februari 2017.

En hand lyfter telefonluren och ett nummer trycks.
Många ringer till Regionförvaltningsverket för att berätta om sina erfarenheter kring äldrevården. En hand lyfter telefonluren och ett nummer trycks. Bild: Yle/Katarina Lind ringa

Regionförvaltningsverken går nu ut med att deras informationstjänst är överhopad.

Svarstiderna har dragit ut på tiden, ibland upp till två veckor. Det verkar inte som om läget skulle lätta inom den närmaste tiden.

- Medborgarna kontaktar oss också direkt oftare än tidigare. Många vill berätta om sina personliga erfarenheter för myndigheten. På grund av att så många har tagit kontakt har svaren på telefonsamtal och e-post dröjt, uppger Regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande.

Tillsynen har effektiverats

På grund av de missförhållanden i äldrevården som uppdagades i
början av året har tillsynen effektiverats ännu mer, och regionförvaltningsverkens sakkunniga har prioriterat dessa frågor.

Utöver tillsynsbesöken har regionförvaltningsverket varit i kontakt med kommunerna i sina områden och påmint dem om kommunens ansvar för tillsynen samt bett att de ska rapportera om den utövade tillsynen till regionförvaltningsverken.

Kommunen ska övervaka tjänsterna som de själva producerar eller köper samt de privata tjänsterna som produceras på området, även om kommunen inte skulle köpa dem. Kommunen är alltså
tillsynsmyndighet i sitt eget område.

Regionförvaltningsverket har publicerat vanliga frågor med svar på sin webbsida (på finska).

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes