Hoppa till huvudinnehåll

Handelssjöfarten stannar om två veckor på grund av strejk - tusen inhemska jobb hotas

Fartyg vid kajen i Karleby hamn, djuphamnen
Fartyg vid kajen i Karleby hamn, djuphamnen Bild: Yle/Sofi Nordmyr Karleby hamn,hamnar,fartyg,hamn

Maskinbefälsförbundet varslar om strejk som skulle beröra hela handelssjöfarten och isbrytarna.

Enligt förbundet är det fråga om en motreaktion mot att arbetsgivarna kräver att andelen utländsk arbetskraft på fartygen ökas.

Strejken är utlyst till den 9 mars.

Enligt Maskinbefälsförbundet har arbetsgivarnas krav på ökad utländsk arbetskraft lett till att avtalsförhandlingarna har kört fast.

- Vi har gjort allt för att nå ett avtal med redarna. Nu försvarar vi de inhemska arbetsplatserna, säger Robert Nyman, verksamhetsledare på Maskinbefälsförbundet.

Blandbesättningar

Enligt Nyman vill arbetsgivarna ha öka blandbesättning ombord på fartygen. Med blandbesättning avses fartygsvisa avtal för icke-EU-medborgare.

I nuläget kan en tredjedel av besättningen bestå av blandbesättning men den andelen vill redarna nu öka till två-tredjedelar.

- Det här betyder att fartyg som seglar under finsk flagg kan ha en finländare bland maskinbefälet, resten är lågavlönad arbetskraft från tredje land, säger Nyman.

Enligt honom tycks Finlands Redarförening och dess medlemmar vara helt skrupellösa vad gäller den inhemska arbetskraften. Nu är tusen inhemska jobb hotade ombord på handelsfartygen, säger han.

För drygt en vecka sedan varslade Sjömansunionen om strejk. Den ska börja den 1 mars.

Orsaken är den samma: man protesterar mot att arbetsgivarna vill anställa fler sjömän från länder utanför EU.

Läs mera:

Sjömansunionen varslar om strejk - handeln drabbas hårt om strejken blir verklighet

Finlands Sjömansunion, FSU, hotar med strejk. Stora delar av sjötrafiken i Finland skulle drabbas, också isbrytarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes