Hoppa till huvudinnehåll

Sagan är snart all för Sockengården i Nickby - Sibbo kommun planerar att flytta bort

Sockengården i vinterskrud
Sockengården i vinterskrud Bild: Yle/Fredrika Sundén Sibbo,Nickby,sibbo kommun

Nya lokaler för förvaltningen finns i Kyrkoby. Hyresavtalet med Lival behandlas av kommunstyrelsen på tisdag.

En möjlig flytt skulle ske i slutet av året. Kommundirektör Mikael Grannas motiverar flyttplanerna med flera argument.

- Arbetsmiljön för de anställda blir bättre i nya lokaler då vi lämnar ett gammalt hus, säger han. Dessutom kan Nickby centrum bättre utvecklas och förtätas om Sockengården i framtiden rivs.

En flytt bort från Nickby centrum påverkar upp till ett par hundra anställdas vardag. Redan nu hyr Sibbo en byggnad av Lival i Kyrkoby.

- Där har omkring 50 personer från samhällsutvecklingen fått testa på nya kontorslokaler som är bättre lämpade för att stöda ett modernt arbetssätt.

skylt vid armaturfabriken Livals port
skylt vid armaturfabriken Livals port Bild: YLE/Stefan Härus armaturer

De äldsta delarna av Sockengården är från 1950-talet. Fastigheten har haft problem med inomhusluften.

- Sockengården motsvarar inte mera dagens krav på hur kontorsarbete utförs, säger Mikael Grannas. Vi kommer att arbeta med öppna kontorslandskap och flexibla lösningar.

Själv är kommundirektören beredd att i de nya lokalerna klara sig utan ett eget arbetsrum.

Inget eget arbetsrum

- Min uppgift är att vara ute och träffa människor. I dagens läge använder jag mitt arbetsrum ganska lite, då kanske det inte är vettigt att betala för oanvända kvadratmeter.

Enligt planerna ska flytten inte att påverka de kundserviceställen som nu är verksamma i biblioteken i Nickby och Söderkulla.

Sockengården, som till stora delar ger karaktär åt Nickby centrum, spås ingen lång livstid mera.

armaturfabriken Livals kontor i Sibbo
armaturfabriken Livals kontor i Sibbo Bild: YLE/Stefan Härus armaturfabrik

- Den kommer att rivas och ge plats för bostäder och affärer, men det kommer att ta ett antal år innan en ny detaljplan för området har vunnit laga kraft.

På tisdag kommer de anställda att informeras närmare om planerna och på kvällen ska kommunstyrelsen ta ställning till hyresavtalet med Lival.

Det verkar som om Sibbo kommuns förvaltning har tänkt flytta till Mårtensby för gott.

- Tanken är att vi ska kunna klara oss där och trivas en längre tid. Vi siktar nu på ett hyresavtal enligt modellen fem plus tio år och efter det fortlöpande med två års uppsägningstid, säger Mikael Grannas.

Artikeln ändrad 25.2 2019 klockan 14:28 efter att Sibbo kommun gick ut med en rättelse. Lokalen som Sibbo kommun ska hyra ligger i Kyrkoby, inte i Mårtensby som det tidigare stod.