Hoppa till huvudinnehåll

Studie visar att fåglar anländer allt tidigare på våren till följd av klimatförändringen: "Snart kanske en del inte flyttar alls"

Man i grå jacka och mössa ser in i en kikare. Skog i bakgrunden.
Forskare Andreas Lindén är ofta ute och ser på fåglar. Man i grå jacka och mössa ser in i en kikare. Skog i bakgrunden. Bild: Christoffer Westerlund / Yle forskare,fåglar,Novia,andreas lindén

Flyttfåglarna anländer tidigare på våren än förr. Det är en direkt följd av klimatets uppvärmning.

Det visar resultaten av en studie där man följt med 200 arters förekomst på 21 fågelstationer i Nordeuropa och Kanada under flera decennier.

Studien är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Helsingfors och Stockholms universitet.

I Finland har man följd med fåglarna vid Hangös och Jurmos fågelstationer.

I medeltal återvänder fåglarna en vecka tidigare än de gjorde för 50 år sedan.

En tofsvipa, en liten svartvit fågel med en ofs på huvudet, vandrar över ett fält.
Tofsvipan passar på att komma. En tofsvipa, en liten svartvit fågel med en ofs på huvudet, vandrar över ett fält. Bild: Aleksi Lehikoinen Tofsvipa,fåglar

Det är främst de fåglar som övervintrar i Europa och Nordamerika, till exempel sånglärka, tofsvipa och ringduva, som tidigarelagt sin vårflyttning.

Förändringen hos de fåglar som övervintrar i tropikerna är inte lika stor.

För en del arter har förändringen skett på en kort tid. Sångsvanen dyker till exempel upp flera veckor tidigare nu än på 1980-talet.

Studien har publicerats i tidskriften Ecological Indicators.

Evolution eller samma fåglar som ändrar beteende?

En av forskarna är populationsekologen Andreas Lindén från Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.

Lindén säger att man vet att fåglarna anländer tidigare men inte om det gäller samma individer som reagerar på temperaturen eller om det är frågan om snabb evolution.

En grå duva i mörker, sitter på en gren och tittar åt sidan.
Ringduvan är också en kortdistansflyttare. En grå duva i mörker, sitter på en gren och tittar åt sidan. Bild: Aleksi Lehikoinen ringduva,fåglar

- Det debatterar man om.Troligtvis kan båda processerna vara inblandade.

Han berättar att det i sig inte är någon nyhet att fåglar anländer tidigare som en följd av klimatförändringen, men att man i och med den här studien kan konstatera att det är väldigt allmänt och gäller åtminstone Europa och Nordamerika.

- Vi har gjort det här i så stor skala och på så många arter att man kan säga att det i sort sett gäller alla fåglar, men det varierar ganska mycket mellan till exempel lång- och kortdistansflyttarna.

Större förändring i Europa än i Kanada

Studien visar att de fåglar som övervintrar på närmare håll, det vill säga i Europa eller Nordamerika, har tidigarelagt flytten mera än de som åker långt bort.

- Det är ganska logiskt för de som övervintrar i tropikerna vet inte hur det ser ut här på våren, förklarar han.

De som tillbringar vinterhalvåret på närmare håll kan dessutom komma förbi för att ta en titt på vädret, förklarar Lindén.

- Det är till och med möjligt för dem att komma och kolla och flyga tillbaka till till exempel Baltikum.

Ljuset och vårens ankomst styr flytten

Man tror att ljuset spelar en avgörande roll i hur fåglarna vet att det är dags att styra kosan norrut.

- Mängden ljus är kanske den viktigaste enskilda faktorn som får dem att gestalta kalendern. Tendensen att flytta är enligt kalender och ljus, och så justerar de enligt hur långt våren har framskridit.

Man i grå jacka och mössa med kikare i handen ler. I bakgrunden skog.
Ljuset styr flytten, berättar Andreas Lindén. Man i grå jacka och mössa med kikare i handen ler. I bakgrunden skog. Bild: Christoffer Westerlund / Yle forskare,fåglar,Novia,andreas lindén

Studien visar också att fåglar i Europa har tidigarelagt sin ankomst mer än fåglarna i Nordamerika. Det har också att göra med klimatförändringen, säger Lindén.

- När vi ser på de lokala temperaturerna vid de stationer där vi har mätt data så har vi kunnat konstatera att förändringarna i temperaturen var kraftigare i Europa än i Kanada.

Kanske inte flyttar alls

I framtiden kan den här förändringen innebära att en del av våra flyttfåglar inte flyttar alls.

- Många är partiella migranter, det vill säga en del flyttar medan andra stannar. Ett exempel är blåmesen. Trots att den är en av de vanligaste arterna som vi ser vid fågelbrädet, så är också en del av dem flyttfåglar.

- Man tänka sig att partiella migranter stannar i allt högre grad och kanske till slut blir stannfåglar, och de som är kortdistansflyttare kan bli partiella migranter.

Artikeln bygger på en intervju av Monica Slotte

Läs också