Hoppa till huvudinnehåll

Vaccinkriget trappas upp i USA: Antalet mässlingsfall börjar bli så stort att de federala myndigheterna vill ingripa

En läkare håller upp en burk med influensavaccin i början av året.
En läkare håller upp en burk med influensavaccin, New York, januari 2019. En läkare håller upp en burk med influensavaccin i början av året. Bild: EPA/JUSTIN LANE vaccinering

De amerikanska federala myndigheterna vill ingripa i delstaternas självbestämmanderätt. Det kan behövas för att tvinga fram fler vaccinationer för att minska antalet mässlingsfall i USA. Om för få är vaccinerade riskeras folkhälsan genom olika epidemier.

De flesta delstaterna ger en stor rätt åt föräldrar att vägra vaccinera sina barn.

USA borde nu ingripa federalt för att tvinga fram fler vaccineringar, anser bland annat myndigheten för matkontroll och mediciner.

"Ta vaccin eller hålls borta från skolan"

Ovaccinerade elever borde inte tillåtas komma till skolorna och sprida smittan. Förslagen har igen framkastats när antalet fall av mässling ökar.

Just nu uppmanar myndigheterna alla att ta det så kallade MMR-vaccinet. Det skyddar inte bara mot mässling utan också mot påssjuka och röda hund.

Den här gången är speciellt två delstater som är drabbade: De nordvästligaste delstaterna Oregon och Washington på gränsen till Kanada.

I Washington har antalet mässlingsfall fördubblats på kort tid, och undantagstillstånd har utlysts av guvernören.

Mobila vaccinationskliniker har åkt runt i Oregon de senaste veckorna. Onsdagen var sista dag för eleverna att få vaccineringarna i ordning. Är de ovaccinerade efter detta hotas de med ett förbud att delta i skolundervisningen.

Sjukvårdspersonalen vill gärna att eleverna hålls friska. Det finns ju vaccin som hjälper, säger de.

Undantag nästan överallt

Det ges rikligt med undantag. 47 av de 50 amerikanska delstaterna beviljar olika slags dispenser för religiösa eller personliga tvivel om vaccineringarna.

Nu håller man på federal nivå på att tröttna på delstaternas rätt att stå på sidan om vaccineringar.

Delstaterna riskerar så stora sjukdomsutbrott att hela landet drabbas, säger chefen för medicin-administrationsmyndigheten, FDA, i USA, Scott Gottlieb.

Religion, filosofi eller hälsoskäl för vaccinvägran

Gottlieb talar om att tvång snart kan behövas, men uttalandet har kritiserats för att vara vagt.

Kan man tvinga eleverna att vaccineras, eller kan man bara tvinga dem att stanna hemma från skolan om de är sjuka när epidemin är extra stor? Många av de ovaccinerade eleverna går redan i egna skolor.

Oregon och Washington hör till de delstater som ger rätt åt föräldrarna att välja att inte ge vaccinet till sina barn och sig själva. Det kan ske av religiösa eller filosofiska skäl - eller handla om hälsan.

Föräldrarna har alltså rätt att vägra. I vissa fall krävs ändå ett intyg på att man har gått en kurs eller sett den video som berättar om vaccinets fördelar och riskerna att låta bli.

När barnen blir myndiga kan de själva välja om de vill skaffa ett vaccinationsskydd, mot föräldrarnas vilja.

Medicinsk valfrihet

En del föräldrar i USA talar om medicinsk valfrihet. De är övertygade om att vaccin inte ger fullständig immunitet, att mässlingsvaccin och influensavaccin inte hjälper, utan i stället kan ge autism och andra biverkningar.

Det finns en rörelse som kräver medicinsk frihet att välja själv. Också om sjukdomen är allvarlig, kan biverkningarna vara värre, anser de.

Till och med Donald Trump har skrivit en tweet om saken. Det var visserligen några år innan han blev president. Men många utgår ifrån att han fortfarande tycker så, fast kopplingen mellan vaccin och autism är långt ifrån bevisad.

Sammankopplat med politisk valfrihet

I USA är många också tveksamma till statens rätt att bestämma över individerna.

Republikanska politiker håller fast vid delstaternas möjlighet att själva bestämma vad som är bäst för deras medborgare.

Om skolorna är på delstatens ansvar ska också vaccineringarna i skolan vara det. Att ändra på det är inte i enlighet med konstitutionen, är ett vanligt republikanskt argument.

Vaccinationsmotståndarna talar också om friheten att välja själv och ta ansvar för de egna barnen.

"Stoppa attacken på landets hälsa!"

Många delstater kan behöva en puff för strängare regler, säger vaccinationsförespråkarna. Åtminstone kunde undantagen göras strängare. De borde inskränkas till fall där vaccinet verkligen riskerar orsaka medicinsk skada åt ett barn, säger experterna.

Nationen behöver ett ledarskap som stoppar attacken på landets hälsa, sägs det. Den attacken anses alltså komma från dem som skrämmer och sprider vilseledande information om vaccinets biverkningar och sidorisker.

Just nu finns det ett sjuttiotal fall av mässling, med huvudvikt i de två nordvästra delstaterna.

Åtminstone de första barnen som drabbades hade besökt Israel, där mässlingen grasserar på grund av att för få är vaccinerade

Religiösa skäl i Brooklyn och världen

I New York har 73 bekräftade fall av mässling konstaterats. Där handlar det om den judiska församlingen i Brooklyn. De ortodoxa judarna vägrar vaccin, och åtminstone de första barnen som drabbades hade besökt Israel, där mässlingen grasserar på grund av att för få är vaccinerade.

På de senaste åren har mässlingen växt snabbt i världen, med flera dödliga utbrott i Filippinerna, Ukraina, Israel och Madagaskar.

Enligt WHO borde 93-95 procent av befolkningen vara vaccinerad för att man ska kunna säga att man har kontroll över den mycket smittsamma mässlingen.

För dålig täckning

I vissa delar av delstaten Washington är vaccinationstäckningen bara 70 procent bland småbarnen.

För några år sedan bröt det ut en mässlingsepidemi runt Disneyland med många insjuknande.

I de drabbade områdena i Kalifornien, Arizona och Illinois var bara
50-86 procent av barnen vaccinerade. Orsaken var alltså ett otillräckligt antal vaccinerade bland de drabbade, skrev AFP då.

Källor: CNN, CBS, Axios, https://www1.nyc.gov/