Hoppa till huvudinnehåll

Experter: Ingen valfrihet utan EU-kommissionens välsignelse

Tre läkare promenerar på gatan.
Tre läkare promenerar på gatan. Bild: Tiina Jutila / Yle Social- och hälsovårdsreformen (Sote),Valfrihet av social- och hälsotjänster,valfrihet,hälsovård,hälsa,hälsocentraler,sjukhus,sjukvård,läkare,medicin

Finland måste be EU-kommissionen bedöma den planerade valfriheten inom vården innan den kan träda i kraft. Den bedömningen håller rättsexperter fast vid efter att grundlagsutskottet kom med sitt utlåtande om vårdreformen på fredagen.

Grundlagsutskottet krävde bland annat att man måste be om EU-kommissionens välsignelse, innan man kan gå in för att medborgarna fritt kan välja var de vill få vård.

Orsaken till det här är risken för att EU kan tolka det kommande systemet som dolt statsstöd.

Social- och hälsovårdsutskottet har ansett att ingen så kallad notifikation behövs, medan de flesta grundlagsexperter anser en EU-anmälan vara absolut nödvändig på grund av frågetecknen kring konkurrenslagstiftningen.

På fredagen höll alltså grundlagsutskottet med experterna.

"Notifikationen borde ha gjorts för länge sedan"

Professorn i statsrätt vid Helsingfors universitet Tuomas Ojanen säger till Yle Uutiset att det inte finns några alternativ.

- Det enda sättet att komma vidare i frågan med hedern i behåll är att gå in för en notifikation. Det här borde man ha gjort för länge sedan. Hade man gjort det, skulle vi idag ha klarhet gällande reformen, konstaterar Ojanen.

Han får medhåll av professorn i Europarätt vid samma universitet, Juha Raitio.

Även han säger till Yle att det helt entydigt är EU-kommissionens sak att bedöma om modellen innebär statsstöd som bryter mot reglerna för den inre marknaden.

- Lagstiftningen om valfrihet innehåller synnerligen stora risker när det gäller konkurrensreglerna inom EU, säger Raitio.

Enligt honom är det mycket möjligt att EU ser icke tillåtna element i helheten, exempelvis vad gäller det konkursskydd som gäller affärsverk.

Källor: Svenska Yles artikel, Yle Uutisets artikel

Läs också