Hoppa till huvudinnehåll

Cannabis blir allt vanligare - och inställningen allt liberalare

Jordiga händer runt en cannabisplanta.
Jordiga händer runt en cannabisplanta. Bild: EPA/ABIR SULTAN cannabis sativa

Allt fler finländare prövar cannabis. Experimenterande med cannabis har blivit fyra gånger så vanligt som det var 1992, och har alltså ökat från 6 procent till 24 procent år 2018, skriver Institutet för hälsa och välfärd THL.

Finländarnas narkotikabruk har kartlagts genom en postenkät. Alkohol- och narkotikaundersökningen görs vart fjärde år. Senast den gjordes var år 2014.

Unga vuxna prövar gärna

Det verkar hela tiden bli vanligare att vuxna i åldern 25 till 34 år prövar och använder droger. Av respondenterna i den här åldersgruppen uppgav år 2018 hela 45 procent att de någon gång i sitt liv hade provat olaglig narkotika.

Också i åldersgruppen 35–44 hade experimenten med narkotika blivit klart vanligare.

I den yngsta åldersgruppen, 15-24 år, är läget stabilt, vilket forskarna tar som en positiv signal.

Populärt med cannabis

Användningen av cannabis rakar alltså i höjden. På andra plats kommer läkemedel, som används för icke-medicinska ändamål. Hit hör lugnande medel, sömn- och värktabletter.

Under 5 procent av befolkningen har prövat på andra droger. De vanligaste bland de övriga drogerna är stimulerande medel som ecstasy och amfetamin.

droggrafik
THL:s grafik om droganvändning droggrafik Bild: THL Grafik

Dopning är fortfarande rätt sällsynt i Finland. Mellan åren 2010 och 2018 hade omkring en procent av de vuxna finländarna någon gång i livet använt dopningsmedel för att förbättra sina idrottsprestationer, sin styrka eller sitt utseende.

Finländarna godkänner cannabis som medicin

Finländarna har också blivit mer liberala i fråga om straffen för narkotikabruk.

Mies pitää käsillään kipeää selkäänsä kesken juoksulenkin.
Mies pitää käsillään kipeää selkäänsä kesken juoksulenkin. Bild: TB studio ryggont,löpgrenar

42 procent vill slopa straffen för bruk av cannabis, medan 18 procent tycker att det borde vara lagligt att skaffa cannabis för vilket som helst ändamål.

72 procent eller tre fjärdedelar av befolkning skulle godkänna cannabis i medicinskt syfte.

Alkohol- och narkotikaundersökningen 2018 besvarades av 3 229 finländare i åldern 15–69 år.