Hoppa till huvudinnehåll

En tomt för en euro - Ingå vill locka nya invånare med auktion på Ingådagen

Ett område i Ingå kyrkby som kallas Ingåstrand där det bland annat betar får på somrarna.
Ingå har plats också i centrum för nybyggare. Tomten på bilden avses inte. Ett område i Ingå kyrkby som kallas Ingåstrand där det bland annat betar får på somrarna. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,bostadsmässa ingå

Ingå kunde locka nya invånare genom att sälja en av kommunens småhustomter till utgångspriset 1 euro.

I beredningen som kommunstyrelsen behandlar på måndag (25.2) föreslås auktion på Ingådagen i slutet av juni.

Kommundirektör Robert Nyman säger att det handlar om att skapa intresse för tomtförsäljningen i Ingå och för Ingå som kommun.

- Med evenemanget vill vi skapa synlighet för kommunen och intresse för att bosätta sig i Ingå, förklarar Robert Nyman.

Tomten skulle säljas till högst bjudande oberoende av slutpris.

Efter det skulle en tidsbunden tomtrabatt träda ikraft för alla tomter som kommunen äger och marknadsför. Tomtrabatten föreslås vara i kraft ett halvt år.

Bör byggas på

Ännu har man inte valt vilken tomt kommunen ska auktionera ut. Det behövs grönt ljus från kommunfullmäktige för att auktionen ska bli av.

- Tomten blir ju såld, om utgångspriset är lågt. Faran är ju att priset inte stiger till den nivå man önskar sig, säger Robert Nyman.

Robert Nyman
Kommundirektör Robert Nyman Robert Nyman Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Ingå,kommundirektörer,robert nyman

Tomten säljs med kravet att man ska bygga på den. Gör man inte det så tar kommunen tillbaka tomten. Köparen får heller inte sälja en obebyggd tomt vidare utan kommunens tillstånd.

- Målsättningen är ju inte bara att sälja en tomt utan att skapa intresse för kommunen och allt vad vi gör här.

Förslaget är också att man erbjuder en tomtrabatt på 33,33 procent på övriga småhustomter som säljs under perioden 29.6-31.12.2019. Också för dessa tomter påförs byggförpliktelse.

Det är bra tomter som Ingå kan erbjuda, och på bra ställen.― Robert Nyman, kommundirektör i Ingå

Att Ingå har haft låg efterfrågan trots de 40 småhustomter som finns till salu bara i centrumområdet hänger ihop med det som kommundirektör Robert Nyman kallar en megatrend.

- Småhusbyggande är inte längre lika attraktivt utanför de stora städerna. Efterfrågan finns på andra former av boende.

Det är nånting som kommunen jobbar för att kunna erbjuda i framtiden. Nu satsar Ingå på att lyfta fram det som finns och att skapa intresse för småhustomterna genom en mer riktad marknadsföring.

- Det är bra tomter som Ingå kan erbjuda, och på bra ställen. Helt säkert kommer det att vara en efterfrågan på dem framöver, när det blir mera känt att tomterna finns till salu, säger Nyman.

Samarbete med byggföretag

Det finns också ett flertal markområden där man genom undantagslov kan få tillstånd att bygga egnahemshus.

Såväl kommunen som privata aktörer säljer tomter på detaljplanerade områden. Det finns nästan 30 privata tomter till salu i Smeds området och ett tiotal kommunala tomter i Västerkulla området.

Därutöver har Ingå kommun ett samarbete med byggföretaget Natural Building Company NBC som marknadsför 14 tomter på Västerbrinken.

Måste godkännas av fullmäktige först

Förslaget om en tomtauktion behandlas av kommunstyrelsen på måndag (25.2) och av kommunfullmäktige i mars.

Det krävs ett beslut som vinner laga kraft i fullmäktige, som tar två månader, för att kunna genomföra projektet.

I enlighet med kommunens förvaltningsstadga beslutar kommunstyrelsen om försäljning av fast egendom om köpeskillingen är under 100 000 euro. Försäljningen ska följa fullmäktiges godkända principer.

Tillägg 26.2: Ingå kommunstyrelse beslutade 25.2 att en tomt får auktioneras ut under Ingådagen med utropspriset 1 euro. Under perioden 29.6-31.12.2019 säljs småhustomterna i kvarteret till halva priset.

Då beslutet om att sälja tomten verkställs ska kommunstyrelsen besluta om byggförpliktelse och/eller bötesförfarande för köparen ifall tomten förblir obebyggd.