Hoppa till huvudinnehåll

Nu börjar slutspurten med vårdreformen - hård dragkamp väntar social- och hälsovårdsutskottet

Krista Kiuru.
Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru (SDP). Krista Kiuru. Bild: Lehtikuva Krista Kiuru,Social- och hälsovårdsreformen (Sote)

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott inleder på måndag det mödosamma arbetet med att göra vård- och landskapsreformen klar. Grundlagsutskottet har kommit med ett tjugotal bindande ändringsförslag, som är både svåra och tidskrävande.

- Nu behöver vi instruktioner från regeringen. Vad händer härnäst, vilka detaljer måste ändras, hur ska reformen föras vidare, sade social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) i riksdagen i fredags.

Statsrådets jurister har veterligen jobbat hela veckoslutet för att kunna lägga fram egna ändringsförslag redan på måndag. Regeringen väntas också komma med ett genmäle under början av veckan.

Grundlagsutskottet lyckades visserligen formulera ett enhälligt utlåtande om reformlagarna, men i social- och hälsovårdsutskottet har regeringspartierna en starkare position och en hård dragkamp är att vänta.

De svåraste frågorna är hur landskapens finansiering ska läggas upp, hur dataskyddet och tillsynen ska fungera, och huruvida den föreslagna valfrihetslagen strider mot EU:s konkurrensregler.

Notifiering till EU-kommissionen eller inte?

Grundlagsutskottet har redan tidigare föreslagit att regeringen gör en förhandsanmälan eller notifiering till EU-kommissionen, men både regeringen och statsrådet har hittills betraktat det som onödigt.

- Jag tror att regeringen har varit rädd för att vårdreformen ska komma att skjutas upp ytterligare, eller så har man kanske till och med varit rädd för att få "fel" svar av kommissionen, säger SFP:s partiordförande och representant i grundlagsutskottet, Anna-Maja Henriksson.

Statsrådets högsta ansvariga tjänsteman Päivi Nerg uppger att det kanske räcker med ett enklare och snabbare anmälningsförfarande, men det beror på EU-kommissionen.

Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg.
Päivi Nerg. Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Päivi Nerg,Inrikesministeriet,kanslichefer

- Att skicka in en anmälan går snabbt, men det kan hända att EU-kommissionen i sin tur vill ha ett besked från EU-domstolen. Vi vet egentligen ingenting om den tidtabellen, säger Päivi Nerg.

Om det senare visar sig att valfrihetslagarna strider mot EU:s konkurrensregler riskerar Finland att dras in i en serie rättsprocesser som kan bli både långa och dyra.

Deadline den 5 mars

Riksdagen avslutar sitt arbete inför valrörelsen fredagen den 15 mars. Enligt Krista Kiuru måste alla utskott senast tisdagen den 5 mars vara klara med sina betänkanden, annars hinner de tillhörande lagförslagen inte behandlas i plenum.

Senast då borde det alltså stå klart om det kan bli någon vård- och landskapsreform eller inte.

Talmanskonferensen kan eventuellt låta förlänga tidsfristen med några dagar, men det är inte bara social- och hälsovårdsutskottet som har händerna fulla.

Grundlagsutskottet har fortfarande inte hunnit behandla det så kallade Maku 2-paketet, alltså lagförslaget om verkställighet av landskapsreformen. Också förvaltningsutskottet måste hinna ge sitt godkännande.

Knäckfrågan är om det överhuvudtaget går att pussla ihop en sådan vård- och landskapsreform som juridiskt håller måttet och dessutom duger för alla regeringspartier.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes