Hoppa till huvudinnehåll

Prognosen om ett större Åbo en positiv nyhet för ÅA-studenter som vill stanna i regionen: "Nu tvingas många flytta bort"

Handskakning.
Arkivbild. Handskakning. Bild: Yle/Catariina Salo arbete,skaka hand

Ett växande Åbo leder också till allt fler arbetsplatser, inte minst för utexaminerade från Åbo Akademi. Enligt karriärvägledare Jan Kraufvelin är det i nuläget många som skulle vilja stanna, men som helt enkelt inte hittar jobb.

– Det är flera utexaminerade som skulle vilja stanna i Åbo än som får jobb här. På grund av att det inte hittills funnits arbetsplatser så har man varit tvungen att flytta någon annanstans i Finland, eller utomlands, berättar Jan Kraufvelin vid Åbo Akademis Arbetsforum.

Enligt en rapport som konsultbolaget MDI gjort kommer Åbo att tillsammans med Helsingfors och Tammerfors att vara de enda orterna i Finland som växer om 20 år.

I Åbo-regionen (i utredningen Åbo, St Karins, Lundo, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko och Sagu) väntas invånarantalet öka med ungefär 31 700. Det här innebär att det skulle bo 359 792 invånare i och kring Åbo år 2040.

Jan Kraufvelin har noterat prognosen och anser att den ska tas med en nypa salt, men att den kan innebära flera möjligheter för Åbostudenterna.

Allt fler stannar, men fortfarande många som flyttar bort

Enligt statistik från år 2015-2016 var det endast en tredjedel (33,7 procent) av de nyutexaminerade som stannade i Egentliga Finland, medan 29,7 procent hade sökt sig till Nyland och 15,9 procent till Österbotten.

Jan Kaufvelin.
Jan Kraufvelin. Jan Kaufvelin. Bild: Yle / Mattias Simonsen porträtt,Jan Kaufvelin

Enligt Kraufvelin kunde synergieffekterna av en växande stad leda till allt flera arbetsplatser också för akademiskt utbildade personer.

– Det har vi sett redan under en längre tid, säger han.

– Det är flera personer som får jobb i Åbo nu jämfört med till exempel för fem år sedan. Sett över alla utbildningslinjer vi har så var det tidigare ungefär 30-40 procent av alla utexaminerade som stannat i Åbo. Nu är siffran närmare 50, tillägger han.

"Utexaminerar för hela landets behov"

Kraufvelin anser på basis av sina egna erfarenheter att det är samhällsvetenskapliga, administrativa jobb som skulle behövas i Åbo för att möta de utexaminerades önskemål. Men sett till statistiken är det framför allt ekonomiskt och rättsvetenskapligt utbildade som söker sig till andra orter.

Lite över 40 procent av ekonomerna och över 60 procent av rättsnotarierna har sökt sig till Huvudstadsregionen.

Eftersom Arbetsforum inte kontinuerligt undersöker huruvida inhemska studerande skulle vilja stanna i Åbo kontra var de får anställning, går det inte att säga om de här siffrorna skulle förändras i och med ett växande Åbo.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att Åbo Akademi i princip utexaminerar för hela landets behov, påpekar Kraufvelin.

"Svårare att flytta om man bildar familj"

Varför vill då så många stanna?

– I regel brukar man stanna för att jobba i en stad där man trivs, och Åbo är inget undantag. Så kan det förstås gå så på den privata fronten att man hittar en partner och bildar familj. Då blir det genast svårare att börja flytta någon annanstans, menar Kraufvelin.

En stor del av de utexaminerade från ÅA flyttar också utomlands. Av de som avlagt examen 2015 var det hela 13,8 procent som hittat jobb utanför landets gränser.

Familj som promenerar i park.
Om man bildar familj stannar man oftare på studieorten. Familj som promenerar i park. Bild: Most Photos/Syda Productions familjer,föräldrar,barn (familjemedlemmar),adoption

Samtidigt finns det en stor del studenter med utländsk bakgrund som studerar och utexamineras av Åbo Akademi. Av dem är det enligt Kraufvelin många som skulle vilja stanna.

– Problemet är oftast att de inte talar finska och i dagsläget är det viktigt att kunna på arbetsmarknaden i Finland. Här har jag personligen förhoppningar om att arbetsmarknaden kunde utvecklas, säger Kraufvelin.

Källor till statistiken: Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen och Arbetsforums undersökning Utexaminerade 2016 på arbetsmarknaden hösten 2017.