Hoppa till huvudinnehåll

Skolor i Raseborg får inte längre samla pengar till Makana

Skolelever i Sydafrika i skoldräkter, i bakgrunden skymtar en tvåvåningsbyggnad i gult tegel. De 15 eleverna har gåvor i famnen. Unga tonåringar.
I maj 2015 berättade Yle Västnyland att Ntsika high school i Makana fick gåvor av skolelever i Raseborg. Skolelever i Sydafrika i skoldräkter, i bakgrunden skymtar en tvåvåningsbyggnad i gult tegel. De 15 eleverna har gåvor i famnen. Unga tonåringar. Bild: Raseborgs stad skoldräkt

Insamlingen i skolorna i Raseborg för den sydafrikanska staden Makana avslutas. De pengar som samlats in används av elever i Raseborg i stället.

Raseborgs stad inledde ett samarbete med Makana 2010. Projektet avslutades 2015 för stadens del, men samarbetet mellan skolorna i de två länderna fortsatte.

Flera skolor i Raseborg har samlat in medel bland annat genom Makanapromenader eller -lopp.

För avkastningen från insamlingen har man skaffat bland annat datateknik till skolorna i Makana och skolväskor.

Nu är det olagligt att samla in pengar

Det hela handlar om olika tolkningar av lagen om penninginsamlingar.

Då insamlingen startade så kontrollerade staden tillståndsplikten hos den lokala polismyndigheten våren 2011.

Polisen tolkade då att det inte behövs tillstånd för insamlingen. Tolkningen byggde på lagen om penninginsamlingar.

Våren 2018 kontrollerade Raseborgs stad insamlingens laglighet på nytt - den här gången frågade staden Polisstyrelsen om saken.

Polisstyrelsen tolkade lagen annorlunda: insamlingen kan inte genomföras utan tillstånd.

Polisstyrelsen ansåg dessutom att tillstånd inte kan beviljas i framtiden eftersom medlen styrs till ett utländskt objekt.

I april i fjol fick skolorna i Raseborg veta att de inte längre får ordna insamlingar för Makana.

Pengarna går till elever i Raseborg

Bildningsnämnden har nu konstaterat att anskaffningen av medel till skolorna i Makana är avslutad.

De pengar som är kvar, drygt 4 400 euro, överförs till Makanas partnerskolor i Raseborg.

Pengarna används till att främja studier och hobbyverksamhet. Då följer man lagen om penninginsamlingar.

Undervisningschefen i Raseborg förklarar mera

Jukka Hautaviita, undervisningschef för de finskspråkiga grundskolorna i Raseborg, förklarar närmare hur staden har resonerat i saken.

Först tolkade staden alltså tillsammans tillsammans med polisen att insamlingen inte kräver något lov. Tolkningen byggde på det som står i lagen om penninginsamlingar:

"Tillstånd till penninginsamling behövs inte för penninginsamlingar som genomförs av daghemsgrupper, skolklasser eller etablerade studie- eller hobbygrupper, om en myndig person svarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av penninginsamlingen. Pengar får samlas in vid tillställningar som ordnas av daghemsgruppen, skolklassen, studie- eller hobbygruppen, daghemmet, skolan eller någon annan, om de insamlade medlen används för att främja studier eller hobbyverksamhet."

Den lokala polisen tyckte att det är det här som gäller, säger Hautaviita.

- I början av 2018 kontrollerade jag ändå saken med Polisstyrelsen. Deras tolkning var att man med stöd av den här lagparagrafen inte kan samla in pengar till förmån för mottagare i utlandet och att insamlingen därför måste avslutas.

Kunde insamlingen då inte ha fortsatt om ni hade ansökt om tillstånd för den?

- Kommunen kan inte få tillstånd för sådant här. Man borde fixa det via någon instans som fyller lagens krav och det skulle ha varit för besvärligt, säger Hautaviita.

Varför valde ni att kolla saken med Polisstyrelsen 2018 när insamlingen redan hade pågått i flera år?

- Jag tror jag kollade med Polisstyrelsen därför att kontaktuppgifterna var lätta att hitta plus att då får man det officiella svaret.

Det sista stycket under mellanrubriken "Undervisningschefen i Raseborg förklarar mera" lades till på tisdagen den 26 februari 2019 eftersom Yle Västnyland hade fått flera frågor om varför man inte kan samla in pengar för mottagare utomlands.

Läs också