Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnokraftträffarna föddes för kvinnor mitt i livet - församlingen glömmer lätt kvinnorna

Birgitta Udd sitter med ett saftglas i handen.
Birgitta Udd tycker att kvinnorna faller lite utanför i församlingarna. Birgitta Udd sitter med ett saftglas i handen. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Karis,församling,församlingar (offentligrättsliga samfund),församlingsarbete,Raseborg,Västnyland,karis-pojo svenska församling

Vi ville ordna något för kvinnan mitt i livet, berättar Birgitta Udd om bakgrunden till evenemanget Kvinnokraft. Församlingarna har program för barn, unga, nyblivna föräldrar och pensionärer, men inte för kvinnor i medelåldern, säger hon.

- En väninna och jag satt oss ned och funderade vad församlingen har att bjuda åt oss kvinnor i medelåldern. Tyvärr finns det inte så mycket och det vågar jag säga fast jag själv jobbar inom församlingen, säger Birgitta Udd.

Hon jobbar som ungdomsarbetsledare i Karis-Pojo församling och ordnar kvinnoträffarna utanför sitt eget jobb.

- Vi ville hitta någonting där vi kvinnor kan dela livet, vardagen och tron med varandra.

Träffarna ordnas varannan månad

Kvinnokraft ordnas varannan månad i Ekenäs, varannan i Karis. Deltagarna i träffarna som är avsedda för kvinnor kommer främst från Karis-Pojo svenska församling och Ekenäsnejdens svenska församling.

- Man behöver inte vara församlingsmedlem eller religiös för att delta, understryker Udd.

- Vi äter tillsammans och så sjunger vi. Antingen har vi någon som sjunger för oss eller med oss. Och så pratar vi.

Det första mötet eller sammankomsten ordnades i Ekenäs församlingshem i slutet av januari. Närmare trettio kvinnor mötte upp. Då den andra sammankomsten ordnas i kväll (26.2) är lika många kvinnor förhandsanmälda.

- Vi ordnar en träff i månaden fram till sommaren. Sedan evaluerar vi och ser om vi fortsätter med träffarna i höst, säger Birgitta Udd.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland