Hoppa till huvudinnehåll

Regionförvaltningsverket fördömer telefonläkarsystemet: På en del vårdhem är det omöjligt för äldre att nå läkare när de behöver det

En äldre kvinna ligger i en sjukhussäng.
De som bor på serviceboenden har rätt att träffa läkare då de behöver det. En äldre kvinna ligger i en sjukhussäng. Bild: Mostphotos ålderdom,äldreomsorg,hälsovård,sjukhus,äldreboende

Systemet med fjärrläkare inom äldrevården är olämpligt och borde helst avskaffas, säger Mikko Valkonen på regionförvaltningsverket. Han ger en känga åt kommunerna som i många fall bryter mot lagen då de begränsar de äldres möjlighet att träffa läkare.

Fjärrläkare har blivit väldigt vanliga inom vården av äldre i Finland. Det innebär att personalen på serviceboenden eller inom hemvården i första hand har kontakt med en sakkunnig läkare per telefon.

Om människor har rätt till läkarvård så ska kommunen ordna det

Fjärrläkaren beslutar sedan på basis av telefonsamtalet om klienten måste skickas vidare till en läkare i kommunen för att undersökas.

Regionförvaltningsläkare Mikko Valkonen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland lämnar inte rum för några tolkningar när han säger vad han tycker om det här förfarandet.

- Inte är det här något bra system alls. Kommunerna har sagt att det är bättre än att man inte har några läkare alls. Det stämmer nog, men det är en ganska konstig jämförelse. Om människor har rätt till läkarvård så ska kommunen ordna det. Det är deras uppgift och därför finns de till!

Kommunerna kan inte längre säga att de inte visste

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) skickade i början av februari ut ett brev till kommunerna som innehåller anvisningar om hur man ordnar god läkarvård.

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket är en statlig myndighet som främjar förverkligandet av:

  • de grundläggande rättigheterna
  • rättsskyddet
  • tillgången till basservice
  • miljöskyddet
  • ett hållbart utnyttjande av miljön
  • inre säkerhet
  • en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö

Verket sköter även tillsynen inom det egna området.

Regionförvaltningsverket styrs av lagar och åtta ministerier och idén är att förverkliga regional jämlikhet.

Källa: Regionförvaltningsverket

Ett stetoskop på en mobiltelefon.
Det blir allt vanligare att man använder sig av fjärrläkare som ger vård per telefon. Ett stetoskop på en mobiltelefon. Bild: Mostphotos Stetoskop,telefoner,Mobiltelefoner och -apparater,mobiltelefoner,läkare,hälsovård,sjukvård,telefonläkare

Orsaken är att RFV har märkt att läkarvården inom äldrevården ordnas på olika sätt i olika kommuner. I flera fall fungerar den inte som den borde, säger Mikko Valkonen.

- Det finns vårdhem där det är ganska omöjligt för åldringarna att nå läkare när de behöver det. Det kan finnas så kallade husets regler när läkaren kallas in eller kontaktas och det är inte rättvist. Även åldringarna har rätt till läkarvård just precis när de behöver den.

Nu uppmanar RFV alla kommuner att se över sina system och kontrollera att också de som är klienter inom äldrevården får besöka läkare så som lagen stipulerar.

Fjärrläkaren kan vara i Amerika och komma hit för några veckor och göra ronderna och sedan åka tillbaka

Mikko Valkonen hoppas nu att det så småningom ska ske en förändring.

- Åtminstone kan kommunerna inte säga att de inte visste att de system de har inte är tillräckligt bra då vi gör granskningsbesök eller får in klagomål.

Svårt att skapa personlig kontakt med klienterna

För att en fjärrläkare ska kunna fatta viktiga beslut om vård måste hen känna både klienterna och personalens resurser och vårdmöjligheter.

Problemet är att läkaren besöker serviceboendena och hemvårdsklienterna så sällan att det är omöjligt att skapa en sådan kontakt.

- Jag tycker att man vågar ge fjärrvård först då man känner patienten och vet vad den lider av och hurdan person det är. Fjärrläkaren kan vara i Amerika och komma hit för några veckor och göra ronderna och sedan åka tillbaka. Jag tycker inte det är sakligt, konstaterar Mikko Valkonen.

Bäst skulle det vara om läkaren besökte enheten varje eller varannan vecka

Fjärrläkarsystemet inom äldrevården används i Raseborg, Lojo, Hangö och Ingå. I Sjundeå används det enbart utanför tjänstetid.

I Raseborg besöker en läkare boendeenheterna med minst tre månaders mellanrum och träffar då dem som har behov av att bli undersökta. De som får hemvård träffar en läkare med ett halvt till ett års mellanrum.

En läkare är tillgänglig per telefon dygnet runt och skickar vid behov klienterna vidare till jourhavande läkare på samjouren.

Hälsovårdspersonal talar i telefon.
Vårdpersonalen inom äldrevården i Raseborg har tillgång till en läkare per telefon dygnet runt. Hälsovårdspersonal talar i telefon. Bild: Mostphotos telefoner,hälsovård,sjukvård,sjukskötare,läkare

Enligt Raseborgs chef för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola uppfyller förfarandet de krav som regionförvaltningen slår fast.

Men enligt Mikko Valkonen räcker läkarbesöken inte till för att läkaren ska lära känna klienterna eller personalen.

- Det är ganska få besök. Om man bara ses några timmar om året kan man inte säga att man känner patienterna eller vårdpersonalen personligen. Bäst skulle det vara om läkaren besökte enheten varje eller varannan vecka, konstaterar han.

För patienternas del skulle det dessutom vara betydligt bättre om de inte behövde transporteras fram och tillbaka till kommunens samjour då de har behov av läkarvård.

Faran med fjärrläkare är också att patienten blir kvar på enheten där det inte finns tillgång till den vård som behövs eller som patienten skulle ha nytta av.

- Patienten bara sparas där och man väntar tills läkaren kommer nästa gång om några månader, säger Mikko Valkonen.

Kommunerna är skyldiga att ordna god vård

Raseborg har tidigare fått kritik av Regionförvaltningsverket bland annat just för att fjärrläkarsystemet inte fungerade.

I en kontrollrapport från hösten 2017 framgår det att det fanns flera brister på äldreboendet Mariahemmet i Pojo.

I första hand handlar det om att spara pengar

Enligt Raseborgs stad var situationen mycket sämre innan man införde systemet med fjärrläkare. Före det kunde det dröja ett år mellan läkarbesöken ifall det inte fanns någon akut orsak till dem.

Men Mikko Valkonen anser att det är ett resonemang som inte håller. Det är helt enkelt kommunernas uppgift att se till att alla får den vård som de enligt lagen har rätt till.

- Det är sant att vården har blivit bättre om det inte har funnits någon läkarvård före det. Men nog skulle det vara bra att förbättra den ännu mer.

Ett tillfälligt system för att spara har blivit kutym

Systemet med fjärrläkare har blivit allt vanligare inom äldrevården. Allra vanligast är det bland privata aktörer men kommunerna använder sig också flitigt av systemet.

I första hand handlar det om att spara pengar.

- Systemet att läkaren är anträffbar enbart per telefon har ökat. Man har börjat dra ner kostnaderna och det här är ett sätt. Jag kan inte förstå att det kan finnas andra orsaker till att man övergår till det här olämpliga systemet, konstaterar Valkonen.

RFV: Gör läkarjobbet lockande

Raseborg har för sin del påpekat att det är svårt att locka läkare till staden och att det är en orsak till att fjärrläkarsystemet behövs. Men Mikko Valkonen tycker att det här är ett synnerligen dåligt argument.

- Staden måste ordna så att det finns läkare på orten, annars kan man inte vara en stad. Det finns möjligheter att göra det lockande för en läkare att jobba där. Varför finns kommunerna alls till om de inte har råd med sin verksamhet?

Raseborgs stads tolkning av vad som är bra vård är till exempel lite annorlunda är regionförvaltningens

Han menar att kommunerna försöker lappa ett problem med ett misslyckat system.

- Jag hoppades att fjärrläkarsystemet hade varit tillfälligt, men det har blivit kutym att man gör på det här viset. För min del fick det gärna avskaffas.

Lagen kan inte bestämma hur ofta man får besöka läkare

Man kan fråga sig om det inte var bäst om man skrev in i lagen att alla servicehem hade en egen läkare som regelbundet besöker dem som bor där.

Mikko Valkonen säger att det i princip kunde vara en bra idé med tanke på hurdant skick de som bor på servicehemmen är i. Men eftersom servicehemmet är klienternas hem kan man inte schemalägga och begränsa deras möjligheter att träffa en läkare.

En säng på sjukhuset och en sjukskötare
Det är besvärligt för många som bor på servicehem att transporteras fram och tillbaka till jouren för att undersökas av läkare. En säng på sjukhuset och en sjukskötare Bild: Yle/Carolina Husu barn (familjemedlemmar),sjukhus,Helsingfors,patientrum,Sjuksköterska,sjukhussäng

Invånarna på ett serviceboende ska helt enkelt ha möjlighet att träffa en läkare när de har behov till det.

- De har samma rätt till läkarvård som vem som helst, fast de råkar bo på en boendeenhet, säger Valkonen.

Problemet är att tolkningarna av vad som är en god vård kan variera och det gäller för kommunerna att ha sunt bondförnuft när det gäller läkarvård åt äldre.

- Raseborgs stads tolkning av vad som är bra vård är till exempel lite annorlunda är regionförvaltningens, fortsätter han.

Bra att alla är medvetna om problemen inom äldrevården

Vården av de äldre har diskuterats flitigt efter att myndigheterna upptäckte stora missförhållanden på ett äldreboende i Kristinestad.

Efter det har flera servicehem runt om i landet hamnat under lupp och principerna inom äldrevården överlag har ifrågasatts.

Mikko Valkonen säger att klagomål från Västnyland redan tidigare har varit välrepresenterade på regionförvaltningsverkets bord. Däremot har de ökat från andra kommuner efter att vårdskandalen briserade i slutet av januari.

Men han tror inte att vården i Västnyland skulle vara sämre än på andra håll.

- Folk i Västnyland är kanske mera medvetna om sina rättigheter än på andra ställen, de är inte bara tysta och nöjda och försöker klara sig från dag till dag.

Själv är han nöjd över att äldrevården nu diskuteras flitigt. Det innebär att alla måste ta tag i saken och göra något i stället för att ha dåligt samvete för att vården inte fungerar som den ska.

- Jag har sett problemen redan en tid och undrat varför det inte görs något åt dem. Nu har alla mera skinn på näsan och kan berätta om problemen och ha bättre samvete än tidigare, säger han.

Artikeln tillfogades en rättelse 27.2.2019 klockan 12:35. I Sjundeå används fjärrläkarsystemet enbart utanför tjänstetid.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland